COVID tájékoztató 2020-21/1

banner 20200904 covidTájékoztatás a Rajzi és Formaismereti Tanszék 2020/21 tanév I. félévében oktatott tárgyainak idő- és órarendi beosztásának változásairól

frissítve 2020. szeptember 16-án

 

 

Általános tájékoztatás
Rajz 1
Rajz 3
Rajz 5
Rajz 7
Rajz és kompozíció kötelezően választható tárgyak
Építészeti formatan
Építészeti alakrajz
GPK – Ipari termék és formatervező BSc és MSc képzések tárgya

Szabadkézi rajz
Design elmélet és művészeti ismeretek

 

 

Általános Tájékoztatás

A koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben a tanszék javaslatára a Kar vezetése úgy döntött, hogy az első és másod évfolyamon a rajzi alapismeretek megalapozásához szükséges jelenléti oktatás érdekében az órákat a féléves ütemtervtől eltérően, tömbösítve tarthatjuk meg. Ez a döntés azonban nemcsak az első és másod évfolyam rajzi tárgyainak órarendi beosztását, hanem a felsőbb évfolyamok tárgyainak oktatását is befolyásolja. Ezért kérjük, hogy e tájékoztatót mindenki figyelmesen olvassa végig, természetesen az itt közölt információk a Moodle-rendszerben és a tanszéki honlapon is elérhetőek lesznek. Az egyes tárgyak részletes ütemtervei és tematikái a Moodle-rendszerben lesznek elérhetőek!

 

 

Rajz 1
(BMEEPRAA101) tárgy oktatási ütemterve

A 2020/21 tanév őszi félévében az I. évfolyam rajzórái tömbösítve lesznek megtartva annak érdekében, hogy a kialakult járványhelyzetben egyfelől a látvány utáni rajzoláshoz feltétlen szükséges tantermi jelenlétet, másfelől hallgatóink rajzi tudásának megalapozásához elengedhetetlen személyes kommunikációt - a félév teljes anyagának elsajátításához - biztosítani tudjuk.

Ennek érdekében a félévben a tárgy oktatása a következő ütemterv szerint történik meg:

 • első oktatási hét (2020. szeptember 7-11.)

Az órarendi időpontban meghatározott rajzórák az évfolyam számára elmaradnak. Azonban ezen a héten minden más tárgya az évfolyamnak az órarend szerinti időpontban megtartásra kerül.

 • második oktatási hét (2020. szeptember 14-18.)

A héten az órák elmaradnak!

 • harmadik oktatási hét (2020. szeptember 21-25.)

Ezen a héten, minden nap hétfőtől péntekig az első évfolyamnak csak rajzórái lesznek, más tárgyak órái elmaradnak. A féléves teljes tananyag e „rajzi hét” keretében kerül leadásra jelenléti oktatás keretében. Ez azt jelenti, hogy a félév teljes anyagát a hallgatóink időben koncentráltan tudják teljesíteni. A különleges helyzetre tekintettel az órákon a személyes részvétel - a járvány miatt előírt biztonsági és egészségvédelmi előírások betartásával - mindenki számára erősen ajánlott.

A „rajzi hét” órarendi beosztása:

B1-B2- B3-B4 tankörök:                2020. szeptember 21. hétfő                    8,15-14,00
                                                             2020. szeptember 22. kedd                     14,15-20,00
                                                             2020. szeptember 23. szerda                  8,15-14,00
                                                             2020. szeptember 24. csütörtök            14,15-20,00
                                                             2020. szeptember 25. péntek                 8,15-14,00

A1-A2- A3-A4 tankörök:                2020. szeptember 21. hétfő                    14,15-20,00
                                                             2020. szeptember 22. kedd                     8,15-14,00
                                                             2020. szeptember 23. szerda                  14,15-20,00
                                                             2020. szeptember 24. csütörtök            8,15-14,00
                                                             2020. szeptember 25. péntek                 14,15-20,00

 • negyedik oktatási héttől (2020. szeptember 28-tól)

Az első évfolyamon jelenléti rajzoktatás nem lesz, a félév végi érdemjegyet a fenti időpontokban készített munkák alapján határozzuk meg. 

További információk:

A félév végi gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg. Az egyes feladatokat úgy határoztuk meg, hogy azokat az órán jelenlévő hallgató el tudja végezni.

Azon hallgatók részére, akik az órán igazoltan nem tudnak részt venni, a Moodle rendszerben lesz már csak lehetőségük a félévet teljesíteni. Ennek érdekében a rendszerbe minden óra anyaga feltöltésre kerül, és a hallgatók önálló, otthoni munkával tudják a feladatokat elvégezni. Ehhez a tanszék a Moodle rendszeren keresztül heti rendszerességgel offline konzultáció keretében tud segítséget nyújtani. Az ily módon otthon elvégzett munkákat digitálisan kell a félévi időbeosztás szerint megadott határidőig a rendszerbe feltölteni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tömbösített oktatás a félév elején pont azért lett bevezetve, hogy a távoktatást elkerülhessük. Ezért kérünk minden hallgatót, hogy ameddig a jelenléti oktatás lehetőségét nem tiltják, éljenek vele és vegyenek részt az órákon.

 

 

Rajz 3
(BMEEPRAA301) tárgy oktatási ütemterve

Tisztelt II. évfolyamos Hallgatóink!
A koronavírus-helyzet gyorsan és drasztikusan változik. Az elmúlt napokban a Rajzi és Formaismereti Tanszék egyes munkatársainak tünetei kapcsán is felmerült a fertőzöttség esélye, de csak a vírustesztek eredménye fogja cáfolni vagy megerősíteni ezt. Jelen bizonytalan helyzetben a II. évfolyam 1. oktatási hétre, jelenléti formában tervezett “tömbösített oktatása” törlésre kerül, az e hétre összevontan tervezett, ill. az eredeti órarend szerinti órák is elmaradnak. 
A Rajzi Tanszék a 2. oktatási héttől távolléti oktatásra tér át. A 2. oktatási héttől online konzultációival követi az eredeti kari órarend szerinti időbeosztást. Az ütemterv, tematika és minden más információ folyamatosan frissülő formában megtekinthető az érintett tárgyak Moodle felületén, a COVID járványhelyzettel kapcsolatos információk pedig a tanszék honlapján,
 
Kérjük, hogy a sikeres félévteljesítés érdekében folyamatosan kövessék a Moodle-rendszeren meghirdetett tantárgy tematikáját, feladatkiírásait és határidőit, vegyenek részt a MS Teams-en (órarendi időpontban) folyó online konzultációkon, tartsák a virtuális kapcsolatot gyakorlatvezetőikkel és haladéktalanul jelezzék, ha valamilyen akadályoztatásuk merülne fel! Indokolt esetben kérdésükkel fordulhatnak az évfolyamfelelőshöz is.
Jó munkát, sikeres félévet és egészséget kívánunk Mindannyiuknak!

 

 

Rajz 5
(BMEEPRAA501) tárgy oktatási ütemterve

A 2020/21 tanév őszi félévében az III. évfolyam rajzórái a tömbösítés miatt a tárgy oktatása a következő ütemterv szerint történik meg:

 • első oktatási hét (2020. szeptember 7-11.)

Az órarendi időpontban meghatározott rajzórán az évfolyam számára a Moodle-rendszerben megnyílik az adott órán meghallgatható és/vagy megnézhető előadás a félév indításához tartozó ismeretekkel.

 • második oktatási hét (2020. szeptember 14-18.)

A rajzórák külső helyszínen az órarend szerinti időpontban megtartásra kerülnek jelenléti oktatás keretében. A különleges helyzetre tekintettel az órákon a személyes részvétel - a járvány miatt előírt biztonsági és egészségvédelmi előírások betartásával - mindenki számára erősen ajánlott.

 • harmadik oktatási hét (2020. szeptember 21-25.)

Ezen a héten a hallgatók önálló munka keretében külső helyszínen, jelenléti formában rajzolnak.

 • negyedik oktatási hét (2020. szeptember 28-tól)

A rajzórák, külső helyszínen az órarend szerinti időpontban megtartásra kerülnek jelenléti oktatás keretében. A különleges helyzetre tekintettel az órákon a személyes részvétel - a járvány miatt előírt biztonsági és egészségvédelmi előírások betartásával - mindenki számára erősen ajánlott.

 • ötödik oktatási héttől (2020. október 05-től)

A továbbiakban távolléti oktatás lesz. A félév végi érdemjegyet a félév folyamán a jelenléti formában és az aszinkron távoktatásban elkészített munkák alapján határozzuk meg.   

További információk:

A félév végi gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg. Az egyes feladatokat úgy határoztuk meg, hogy azokat az órán jelenlévő, illetve a távoktatásban is egy hallgató konzultációval együtt el tudja végezni.

Azon hallgatók részére, akik a jelenléti órákon igazoltan nem tudnak részt venni, a Moodle rendszerben lesz már csak lehetőségük a félévet teljesíteni. Ennek érdekében a rendszerbe minden óra anyaga feltöltésre kerül, és a hallgatók önálló, otthoni munkával tudják a feladatokat elvégezni. Ehhez a tanszék a Moodle rendszeren keresztül heti rendszerességgel offline konzultáció keretében tud segítséget nyújtani. Az ily módon otthon elvégzett munkákat digitálisan kell a félévi időbeosztás szerint megadott határidőig a rendszerbe feltölteni.

 

 

Rajz 7
(BMEEPRAO702) kötelező tárgy

A 2020/21 tanév őszi félévében a fenti tárgyak rajzórái a tömbösítés miatt a félévben a következő ütemterv szerint történik meg:

 • első oktatási hét (2020. szeptember 7-11.)

A fenti tárgyak órarendi időpontban meghatározott rajzórái elmaradnak.

 • második oktatási hét (2020. szeptember 14-18.)

Az óra az órarend szerinti időpontban távoktatás formájában a Moodle-rendszerben kerül megnyitásra és megtartásra, mely a félév folyamán elérhető lesz.

 • harmadik oktatási hét (2020. szeptember 21-25.)

A fenti tárgyak órarendi időpontban meghatározott rajzórái elmaradnak.

 • negyedik oktatási héttől (2020. szeptember 28-tól)

A továbbiakban távolléti oktatás lesz. A félév végi érdemjegyet a félév folyamán a jelenléti formában és az aszinkron távoktatásban elkészített munkák alapján határozzuk meg. 

További információk:

A félév végi gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg. Az egyes feladatokat úgy határoztuk meg, hogy azokat az órán jelenlévő, illetve a távoktatásban is egy hallgató konzultációval együtt el tudja végezni.

Azon hallgatók részére, akik a jelenléti órákon igazoltan nem tudnak részt venni, a Moodle rendszerben lesz már csak lehetőségük a félévet teljesíteni. Ennek érdekében a rendszerbe minden óra anyaga feltöltésre kerül, és a hallgatók önálló, otthoni munkával tudják a feladatokat elvégezni. Ehhez a tanszék a Moodle rendszeren keresztül heti rendszerességgel offline konzultáció keretében tud segítséget nyújtani. Az ily módon otthon elvégzett munkákat digitálisan kell a félévi időbeosztás szerint megadott határidőig a rendszerbe feltölteni.

 

 

Rajz és kompozíció kötelezően választható tárgyak
(BMEEPRAQ80B, BMEEPRAQ80G, BMEEPRAQ80J, BMEEPRAQ80M),

A 2020/21 tanév őszi félévében a fenti tárgyak rajzórái a tömbösítés miatt a félévben a következő ütemterv szerint történik meg:

 • első oktatási hét (2020. szeptember 7-11.)

A fenti tárgyak órarendi időpontban meghatározott rajzórái elmaradnak.

 • második oktatási hét (2020. szeptember 14-18.)

Az óra az órarend szerinti időpontban távoktatás formájában a Moodle-rendszerben kerül megnyitásra és megtartásra, mely a félév folyamán elérhető lesz.

 • harmadik oktatási hét (2020. szeptember 21-25.)

A fenti tárgyak órarendi időpontban meghatározott rajzórái elmaradnak.

 • negyedik oktatási héttől (2020. szeptember 28-tól)

A továbbiakban távolléti oktatás lesz. A félév végi érdemjegyet a félév folyamán a jelenléti formában és az aszinkron távoktatásban elkészített munkák alapján határozzuk meg. 

További információk:

A félév végi gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg. Az egyes feladatokat úgy határoztuk meg, hogy azokat az órán jelenlévő, illetve a távoktatásban is egy hallgató konzultációval együtt el tudja végezni.

Azon hallgatók részére, akik a jelenléti órákon igazoltan nem tudnak részt venni, a Moodle rendszerben lesz már csak lehetőségük a félévet teljesíteni. Ennek érdekében a rendszerbe minden óra anyaga feltöltésre kerül, és a hallgatók önálló, otthoni munkával tudják a feladatokat elvégezni. Ehhez a tanszék a Moodle rendszeren keresztül heti rendszerességgel offline konzultáció keretében tud segítséget nyújtani. Az ily módon otthon elvégzett munkákat digitálisan kell a félévi időbeosztás szerint megadott határidőig a rendszerbe feltölteni.

 

 

Építészeti Formatan
(BMEEPRA0404) szabadon választható tárgy

A 2020/21 tanév őszi félévében a fenti tárgyak rajzórái a tömbösítés miatt a félévben a következő ütemterv szerint történik meg:

 • első oktatási hét (2020. szeptember 7-11.)

A fenti tárgyak órarendi időpontban meghatározott rajzórái elmaradnak.

 • második oktatási hét (2020. szeptember 14-18.)

Az óra az órarend szerinti időpontban távoktatás formájában a Moodle-rendszerben kerül megnyitásra és megtartásra, mely a félév folyamán elérhető lesz.

 • harmadik oktatási hét (2020. szeptember 21-25.)

A fenti tárgyak órarendi időpontban meghatározott rajzórái elmaradnak.

 • negyedik oktatási héttől (2020. szeptember 28-tól)

A továbbiakban távolléti oktatás lesz. A félév végi érdemjegyet a félév folyamán a jelenléti formában és az aszinkron távoktatásban elkészített munkák alapján határozzuk meg. 

További információk:

A félév végi gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg. Az egyes feladatokat úgy határoztuk meg, hogy azokat az órán jelenlévő, illetve a távoktatásban is egy hallgató konzultációval együtt el tudja végezni.

Azon hallgatók részére, akik a jelenléti órákon igazoltan nem tudnak részt venni, a Moodle rendszerben lesz már csak lehetőségük a félévet teljesíteni. Ennek érdekében a rendszerbe minden óra anyaga feltöltésre kerül, és a hallgatók önálló, otthoni munkával tudják a feladatokat elvégezni. Ehhez a tanszék a Moodle rendszeren keresztül heti rendszerességgel offline konzultáció keretében tud segítséget nyújtani. Az ily módon otthon elvégzett munkákat digitálisan kell a félévi időbeosztás szerint megadott határidőig a rendszerbe feltölteni.

 

 

Építészeti Alakrajz
(BMEEPRA0403) szabadon választható tárgy

A 2020/21 tanév őszi félévében a fenti tárgyak rajzórái a tömbösítés miatt a félévben a következő ütemterv szerint történik meg:

 • első oktatási hét (2020. szeptember 7-11.)

A fenti tárgyak órarendi időpontban meghatározott rajzórái elmaradnak.

 • második oktatási hét (2020. szeptember 14-18.)

Az óra az órarend szerinti időpontban távoktatás formájában a Moodle-rendszerben kerül megnyitásra és megtartásra, mely a félév folyamán elérhető lesz.

 • harmadik oktatási hét (2020. szeptember 21-25.)

A fenti tárgyak órarendi időpontban meghatározott rajzórái elmaradnak.

 • negyedik oktatási héttől (2020. szeptember 28-tól)

A továbbiakban távolléti oktatás lesz. A félév végi érdemjegyet a félév folyamán a jelenléti formában és az aszinkron távoktatásban elkészített munkák alapján határozzuk meg. 

További információk:

A félév végi gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg. Az egyes feladatokat úgy határoztuk meg, hogy azokat az órán jelenlévő, illetve a távoktatásban is egy hallgató konzultációval együtt el tudja végezni.

Azon hallgatók részére, akik a jelenléti órákon igazoltan nem tudnak részt venni, a Moodle rendszerben lesz már csak lehetőségük a félévet teljesíteni. Ennek érdekében a rendszerbe minden óra anyaga feltöltésre kerül, és a hallgatók önálló, otthoni munkával tudják a feladatokat elvégezni. Ehhez a tanszék a Moodle rendszeren keresztül heti rendszerességgel offline konzultáció keretében tud segítséget nyújtani. Az ily módon otthon elvégzett munkákat digitálisan kell a félévi időbeosztás szerint megadott határidőig a rendszerbe feltölteni.

 

 

GPK – Ipari termék és formatervező BSc és MSc képzések tárgyai

 

 

Szabadkézi Rajz
(BMEEPRABTSR) kötelező tárgy

A 2020/21 tanév őszi félévében az ÉPK rajzi tárgyainak tömbösítése miatt a félévben a fenti tárgyak oktatása a következő ütemterv szerint történik meg:

 • első oktatási hét (2020. szeptember 7-11.)

A fenti tárgyak órarendi időpontban meghatározott rajzórái elmaradnak.

 • második oktatási hét (2020. szeptember 14-18.)

Az óra az órarend szerinti időpontban távoktatás formájában a Moodle-rendszerben kerül megnyitásra és megtartásra, mely a félév folyamán elérhető lesz.

 • harmadik oktatási hét (2020. szeptember 21-25.)

A fenti tárgyak órarendi időpontban meghatározott rajzórái elmaradnak.

 • negyedik oktatási héttől (2020. szeptember 28-tól)

A továbbiakban távolléti oktatás lesz. A félév végi érdemjegyet a félév folyamán a jelenléti formában és az aszinkron távoktatásban elkészített munkák alapján határozzuk meg. 

További információk:

A félév végi gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg. Az egyes feladatokat úgy határoztuk meg, hogy azokat az órán jelenlévő, illetve a távoktatásban is egy hallgató konzultációval együtt el tudja végezni.

Azon hallgatók részére, akik a jelenléti órákon igazoltan nem tudnak részt venni, a Moodle rendszerben lesz már csak lehetőségük a félévet teljesíteni. Ennek érdekében a rendszerbe minden óra anyaga feltöltésre kerül, és a hallgatók önálló, otthoni munkával tudják a feladatokat elvégezni. Ehhez a tanszék a Moodle rendszeren keresztül heti rendszerességgel offline konzultáció keretében tud segítséget nyújtani. Az ily módon otthon elvégzett munkákat digitálisan kell a félévi időbeosztás szerint megadott határidőig a rendszerbe feltölteni.

 

 

Design elmélet és művészeti ismeretek
(BMEEPRANT11) kötelező tárgy

A 2020/21 tanév őszi félévében az ÉPK rajzi tárgyainak tömbösítése miatt a félévben a fenti tárgyak oktatása a következő ütemterv szerint történik meg:

 • első oktatási hét (2020. szeptember 7-11.)

A fenti tárgyak órarendi időpontban meghatározott rajzórái elmaradnak.

 • második oktatási hét (2020. szeptember 14-18.)

Az óra az órarend szerinti időpontban távoktatás formájában a Moodle-rendszerben kerül megnyitásra és megtartásra, mely a félév folyamán elérhető lesz.

 • harmadik oktatási hét (2020. szeptember 21-25.)

A fenti tárgyak órarendi időpontban meghatározott rajzórái elmaradnak.

 • negyedik oktatási héttől (2020. szeptember 28-tól)

A továbbiakban távolléti oktatás lesz. A félév végi érdemjegyet a félév folyamán a jelenléti formában és az aszinkron távoktatásban elkészített munkák alapján határozzuk meg. 

További információk:

A félév végi gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg. Az egyes feladatokat úgy határoztuk meg, hogy azokat az órán jelenlévő, illetve a távoktatásban is egy hallgató konzultációval együtt el tudja végezni.

Azon hallgatók részére, akik a jelenléti órákon igazoltan nem tudnak részt venni, a Moodle rendszerben lesz már csak lehetőségük a félévet teljesíteni. Ennek érdekében a rendszerbe minden óra anyaga feltöltésre kerül, és a hallgatók önálló, otthoni munkával tudják a feladatokat elvégezni. Ehhez a tanszék a Moodle rendszeren keresztül heti rendszerességgel offline konzultáció keretében tud segítséget nyújtani. Az ily módon otthon elvégzett munkákat digitálisan kell a félévi időbeosztás szerint megadott határidőig a rendszerbe feltölteni.

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية