Aktuális felvételi előkészítő hirdetmény

 

 

 Kedves Jelentkezők!

A BME Építészmérnöki Kar Építészmérnöki Mesterképzési Szak osztatlan képzésére, illetve az Építészmérnöki Alapképzési Szak (BSc) képzésére való felvétel rajz alkalmassági vizsgához kötött, amihez nagy segítséget jelent, ha a felvételit megelőzően felvételi előkészítő tanfolyamon vesztek részt.

A Rajzi és Formaismereti Tanszék rajziskolájának felvételi előkészítő tanfolyamán célzottan azt a tudást és képességeket sajátíthatjátok el, ami a sikeres felvételihez szükséges. Az ország bármely pontjáról érdemes eljönni a péntek délutáni vagy szombat délelőtti alkalmakra, mert azoktól a tanároktól tanulhattok, akik egyetemi éveitek alatt is oktatnak majd Benneteket, ráadásul azokban a rajztermekben készülhettek, ahol felvételizni is fogtok. Amennyiben valaki úgy érzi, hogy nehezebben megy a rajz, akkor ajánlott már a felvételit megelőző években is elkezdeni a felkészülést.

A regisztráció 2023. január 23-tól indul! Kérjük, olvassátok el figyelmesen a Tájékoztatót, mert az általános tudnivalókat, a jelentkezés és regisztráció, illetve a tanfolyam díjának és befizetésének feltételeit a regisztráció során nyilatkozatban el kell fogadnotok, mellyel az Egyetem és köztetek egy szerződés jön létre. Ha valamely kérdésben bizonytalanok vagytok, akkor forduljatok bizalommal hozzánk e-mailben, telefonon, vagy személyesen. A Kapcsolattartáshoz és elérhetőséghez tartozó összes információt itt találjátok.

Regisztrálni itt lehet: www.regisztracio.bme.hu

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ
A 2022/2023-AS TANÉV RAJZ ALKALMASSÁGI VIZSGA
FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM FELTÉTELEIRŐL

 

1. Preambulum

 1. A Rajzi és Formaismereti Tanszék (továbbiakban: Tanszék) a 2022/23-as tanévben a Rajz alkalmassági vizsgára (továbbiakban: Felvételi vizsga) felkészítő tanfolyamot (továbbiakban: Tanfolyam) - az energiaválság miatt kialakult, valamint a jövőre vonatkozó kiszámíthatatlan helyzetre tekintettel - a korábbi évekhez képest később indítja el, illetve vegyesen, jelenléti és távolléti formában tartja meg.
 2. A szabadkézi rajz alapjainak elsajátítása közvetlen, személyes tudásátadás esetében a legoptimálisabb, ezért a Tanfolyamot ebben az évben a Tanszék úgy szervezi meg, hogy:
  - a tananyag elsajátításához elengedhetetlenül szükséges és elégséges jelenléti alkalmakat tart,
  - a jelenléti oktatás esetében a Tanfolyam résztvevőinek (továbbiakban: Résztvevő) figyelmét felhívja, hogy hűvösebb időszakban annak megfelelő ruházatban jelenjenek meg,
  - a digitális távoktatási rendszer segítségével a távolléti oktatásban is elsajátítható ismeretekhez a szükséges és elégséges mennyiségű digitális tananyagot biztosítja.

 

 

 

2. Általános tudnivalók:

 1. A regisztráció során a jelen Tájékoztató - Nyilatkozatban történő - elfogadása esetén az Egyetem és a Jelentkező között szerződés jön létre.
 2. A Tanfolyam feltételeit a Tanszék a regisztráció kezdetétől a Tanfolyam végéig nem változtatja meg, mely alól kivételt jelent a különböző veszélyhelyzetek jövőbeni alakulásától függő, felsőbb szervek részéről kötelezően előírt intézkedések miatti változtatások.
 3. Jelen Tájékoztató regisztráció alkalmával történő elfogadásakor a Jelentkező kifejezetten nyilatkozik arról is, hogy elfogadja a 2.2. pontban írt változtatásokból eredő tanfolyam-szervezési módosításokat (pl. azt, hogy szükség esetén a Tanfolyam egésze távolléti formában lehet csak megtartva).
 4. Jelentkezési és befizetési időszak: 2023. január 23. 08 óra 00 perc - 2023. február 20. 23 óra 59 perc.
 5. Oktatási időszak: 2023. március 4. - 2023. június 10.
 6. A Tanfolyam 50 tanórából (egy tanóra 45 perc) áll.
 7. A Tanfolyam jelenléti és távolléti oktatási alkalmakból áll.
 8. A jelenléti oktatás 7 alkalom, mely az egyetemen, rajztermi foglalkozásokon a Résztvevő személyes megjelenéssel jár.
 9. A távolléti oktatás 6 alkalom, mely a Résztvevő otthoni munkájával jár, és ehhez a szükséges és elégséges ismereteket a Résztvevő digitális tananyagként kapja meg.
 10. A távolléti oktatásban a Tanszék egyrészt a tapasztalatszerzéshez elengedhetetlenül fontos rajzi gyakorlatokat, másrészt a felvételi feladatok megoldásához szükséges ábrázolási (szerkesztési) ismereteket ad át, melyek a rajzolás gondolkodásbeli, technikai és készségszintű elsajátítását is segítik. A távolléti oktatásban a Tanszék a Résztvevő önálló munkájára támaszkodik, melyekhez instrukciót és – a 2.3 pontban írt különleges esetben – távolléti formában offline konzultációt is biztosít.
 11. Egy jelenléti foglalkozás alkalmanként 240 perc, (legalább) egy 15 perces szünettel.
 12. A jelenléti foglalkozások a 3. pontban megadott napokon és időtartamban lesznek megtartva.
 13. Egy távolléti oktatás alkalmanként kb. 120 percet vesz a Résztvevőtől igénybe, melybe beleszámít a digitális tananyag megismerése (kb. 10-30 perc) és a hozzá közvetlenül kapcsolódó feladat önálló elkészítése (kb. 110-90 perc).
 14. A távolléti foglalkozások anyagának meghirdetése – a Tanszék által létrehozott digitális platform segítségével – a távolléti alkalmak napján, a 3. fejezetben írt időpontokban történik. A Résztvevő a továbbiakban szabadon rendelkezhet az idejével. A távolléti oktatásban elkészítendő feladatok konzultációja és ellenőrzése szükség esetén a távolléti alkalmat követő jelenléti foglalkozás keretében valósul meg.
 15. Egy csoportban legalább 20, legfeljebb 30 fő Résztvevő lehet.
 16. A Tanfolyam pontos csoport-, terem- és oktatóbeosztásáról a Tanszék e-mailben küld tájékoztatást a Jelentkezési és befizetési időszak lezárását követően, legkésőbb az adott Tanfolyam kezdetét megelőző 5. napig.
 17. A Tanfolyam a BME Építészmérnöki Kar, Építészmérnöki Alapképzés (BSC) és Építészmérnöki Osztatlan Mesterképzés (OSZTATLAN) rajz alkalmassági (Alk) vizsgájára készít fel, más intézmények és képzések felvételi vizsga követelményei ettől eltérők lehetnek.
 18. A Tanfolyam során a Résztvevő elsajátíthatja azt a tudást, ami a sikeres Felvételi vizsgához szükséges. Az oktatási tematika kimondottan a Felvételi vizsgán várható feladatok jellegéhez es tartalmához igazodik, de a Résztvevők egyben egy általános vizuális és rajztechnikai tudásra is szert tehetnek.
 19. A Tanfolyam során a Résztvevő megtanulja az egyszerű elemi formákból összeállított kompozíciók perspektívában való ábrázolásának és tónusozásának (fény-árnyék viszonyok) törvényszerűségeit, technikai fogásait, a plasztikus megjelenítést. A perspektíva és a vetületi ábrázolás alapszintű ismereteire építve megtanítjuk a vetületek alapján rekonstruált belső tér és tömeg perspektivikus, vonalas, szerkezetes ábrázolását. Ezen ismeretek elsajátításához a Tanszék a rajztermi foglalkozásokon felül, az otthoni feladatok elkészítéséhez tananyagot, valamint – szükség szerint – mintarajzokat biztosít.
 20. A Résztvevő felelőssége, hogy az órákon a megadott időben rendszeresen részt vegyen. A hiányzásból következő lemaradások esetén – azok pótlására – otthoni feladatok kiadásával adunk lehetőséget. Rajztantermi foglalkozáson külön pótlási lehetőség nincs.
 21. Hiányzás miatt – kivéve az 5.7. pontban foglalt vis maior esetét – a Tanfolyam díjának (részleges vagy teljes) visszatérítésére nincs lehetőség.
 22. Résztvevő vállalja, hogy az tanórákra megfelelően felkészül, és a jelenléti alkalmak esetében az órák kezdetekor pontosan megjelenik, valamint az órai munkához szükséges rajzeszközöket beszerzi és azokat a foglalkozásokra magával hozza. A távolléti alkalmak esetében vállalja, hogy az otthoni munkához biztosított digitális tananyagot megnézi, a hozzá tartozó feladatokat elkészíti, és kiírás szerint a következő jelenléti foglalkozáson bemutatja.
 23. A Tanszék vállalja, hogy a sikeres jelentkezés érdekében elektronikus regisztrációt és jelentkezést, illetve a távolléti oktatáshoz szükséges digitális platformot (Moodle-rendszer) működtet, valamint a kapcsolattartásra e-mailben és személyesen is lehetőséget biztosít. A Tanszék a honlapján rendszeresen frissítve közzétesz minden jelentkezéshez szükséges információt és a Tanfolyam elvégzésének feltételeit.
 24. A Tanszék külön Adatkezelési Tájékoztatóban vállalja, hogy Résztvevők összes személyes adatát kizárólag a Tanfolyammal kapcsolatos ügyintézés, illetve információk ismertetésére használja, külső fél számára nem adja tovább.
 25. A Tanfolyam elvégzése nem jelent garanciát arra, hogy a Résztvevő felvételt nyer az Építészmérnöki Karra.
 26. A Tanfolyam helyszíne:
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
  Rajzi és Formaismereti Tanszék
  BME Központi (K) épület 3. emelet 24. (IV-es rajzterem) és 28. (V, VI és VII-es rajztermek)
 27. A Tanfolyam elvégzéshez szükséges eszközök:
  - A/3 méretű fa rajztábla
  - A/3 méretű műszaki rajzlap
  - HB-s, B-s, 2B-s jó minőségű grafitceruzák
  - puha, nem maszatoló radír
  - a rajzlap rögzítéséhez alkalmas eszköz (maszkoló ragasztószalag)

 

 

 

3. A tanfolyami foglalkozások időbeosztása:

„A” Tanfolyam: 2023. március 4. - június 3. - SZOMBATI napokon

„A” Tanfolyam foglalkozásainak időbeosztása

alkalom dátum oktatási forma nap időpont (jelenléti alkalom) / tananyag közzététele a Moodle-ban (távolléti alkalom)
1. 2023. március 4. jelenléti szombat 10,00 - 14,00
2. 2023. március 11. távolléti szombat 10,00 -
3. 2023. március 18. jelenléti szombat 10,00 - 14,00
4. 2023. március 25. távolléti szombat 10,00 -
5. 2023. április 1. jelenléti szombat 10,00 - 14,00
  2023. április 7-10. HÚSVÉT    
6. 2023. április 15. távolléti szombat 10,00 -
7. 2023. április 22. jelenléti szombat 10,00 - 14,00
8. 2023. április 29. távolléti szombat 10,00 -
9. 2023. május 6. jelenléti szombat 10,00 - 14,00
10. 2023. május 13. távolléti szombat 10,00 -
11. 2023. május 20. jelenléti szombat 10,00 - 14,00
12. 2023. május 27. távolléti szombat 10,00 -
13. 2023. június 3. jelenléti szombat 10,00 - 14,00

 

„B” Tanfolyam: 2023. március 10. - június 9. - PÉNTEKI napokon

„B” Tanfolyam foglalkozásainak időbeosztása

alkalom dátum oktatási forma nap időpont (jelenléti alkalom) /  tananyag közzététele a Moodle-ban (távolléti alkalom)
1. 2023. március 10. jelenléti péntek 15,00 - 19,00
2. 2023. március 17. távolléti péntek 15,00 -
3. 2023. március 24. jelenléti péntek 15,00 - 19,00
4. 2023. március 31. távolléti péntek 15,00 -
  2023. április 7-10. HÚSVÉT    
5. 2023. április 14. jelenléti péntek 15,00 - 19,00
6. 2023. április 21. távolléti péntek 15,00 -
7. 2023. április 28. jelenléti péntek 15,00 - 19,00
8. 2023. május 5. távolléti péntek 15,00 -
9. 2023. május 12. jelenléti péntek 15,00 - 19,00
10. 2023. május 19. távolléti péntek 15,00 -
11. 2023. május 26. jelenléti péntek 15,00 - 19,00
12. 2023. június 2. távolléti péntek 15,00 -
13. 2023. június 9. jelenléti péntek 15,00 - 19,00

 

„C” Tanfolyam: 2023. március 11. - június 10. - SZOMBATI napokon

„C” Tanfolyam foglalkozásainak időbeosztása

alkalom dátum oktatási forma nap időpont (jelenléti alkalom) / tananyag közzététele a Moodle-ban (távolléti alkalom)
1. 2023. március 11. jelenléti szombat 10,00 - 14,00
2. 2023. március 18. távolléti szombat 10,00 -
3. 2023. március 25. jelenléti szombat 10,00 - 14,00
4. 2023. április 1. távolléti szombat 10,00 -
  2023. április 7-10. HÚSVÉT    
5. 2023. április 15. jelenléti szombat 10,00 - 14,00
6. 2023. április 22. távolléti szombat 10,00 -
7. 2023. április 29. jelenléti szombat 10,00 - 14,00
8. 2023. május 6. távolléti szombat 10,00 -
9. 2023. május 13. jelenléti szombat 10,00 - 14,00
10. 2023. május 20. távolléti szombat 10,00 -
11. 2023. május 27. jelenléti szombat 10,00 - 14,00
12. 2023. június 3. távolléti szombat 10,00 -
13. 2023. június 10. jelenléti szombat 10,00 - 14,00

 

 

 

4. Jelentkezés és regisztráció:

 1. Jelentkezési és befizetési időszak: 2023. január 23. 08 óra 00 perc - 2023. február 20. 23 óra 59 perc.
 2. A Tanfolyamra jelentkezés elektronikus regisztrációval történik a www.regisztracio.bme.hu honlapon.
 3. A regisztráció során az alábbi adatok megadására van szükség:
  - Jelentkező neve,
  - Jelentkező születési helye és időpontja,
  - Jelentkező lakcíme, levelezési címe (ha a lakcímmel nem azonos),
  - Jelentkező e-mail címe,
  - Jelentkező mobil telefonszáma.
 4. A regisztráció során az alábbi nyilatkozatok megadására van szükség:
  - Hozzájáruló nyilatkozat a Jelentkező Hírlevélre történő feliratkozásához.
  - Nyilatkozat a tanfolyami feltételek elfogadásáról.
 5. A regisztráció során az egyes Tanfolyamok közül („A”, „B” és „C”) választani kell.
 6. A regisztráció során közölt adatok pontos és a valóságnak megfelelő kitöltéséért a Jelentkező felel. A téves adatszolgáltatásból eredő problémák miatt a Tanszék felelősséget nem vállal.
 7. Hibás regisztráció és/vagy adatszolgáltatás a jelentkezés meghiúsulását is eredményezheti.
 8. Hibás adatszolgáltatás javítására a Tanszék titkárságához kell fordulni írásban, a felvételi előkészítő e-mail címre (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) küldött levéllel.
 9. A Tanfolyamra való jelentkezés a Tanfolyam díjának az 5.3. pontban meghatározott határidőig történő befizetésével válik véglegessé.
 10. A jelentkezés visszavonása a Tanfolyamról:
  - A Jelentkezési és befizetési időszak alatt (2.4 pont) a jelentkezés és regisztráció visszavonható.
  - A Jelentkezés visszavonása csak személyesen vagy e-mailben, a Tanfolyam e-mail címére (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) küldött levéllel, a Tanszék titkárságával történt előzetes egyeztetés után lehetséges. A Tanszéket tájékoztatni kell arról is, hogy a Tanfolyam díját a lemondás időpontjáig a Jelentkező befizette-e. Amennyiben a befizetés megtörtént, akkor a Tanfolyam díját visszatérítjük.
  - A Jelentkezés és regisztráció törlését csak a Tanszék adminisztrációja tudja elvégezni, a lemondás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül, melyről a Jelentkező értesítést is kap.
 11. A regisztráció lejárta után, 2023. február 21–től február 24-ig – amennyiben van szabad hely – lehetőség van pótjelentkezésre.
  - A pótjelentkezés már csak személyesen vagy e-mailben, a Tanfolyam e-mail címre (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) küldött levéllel, a Tanszék titkárságával történt előzetes egyeztetés után lehetséges.
  - A Jelentkező beosztása csak azon időpontokra és csoportokba lehetséges, ahol a csoportlétszám nem éri el a maximumot.
  - Amennyiben a pótjelentkezés időpontjában még van szabad hely, akkor a jelentkezés csak a díj befizetésének igazolása után lesz érvényes.
 12. A Tanfolyam elkezdése után – amennyiben van szabad hely – lehetőség van becsatlakozásra.
  - Becsatlakozás csak azoknak ajánlott, akik már részt vettek az előző években Tanfolyamainkon.
  - A becsatlakozás már csak személyesen vagy e-mailben, a Tanfolyam e-mail címre (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) küldött levéllel, a Tanszék titkárságával történt előzetes egyeztetés után lehetséges.
  - Amennyiben a becsatlakozás a Tanfolyam 1-3. foglakozásának időtartamától történik, akkor a fizetendő díj a Tanfolyam teljes összege. Amennyiben a becsatlakozás a Tanfolyam 4-5. foglakozásának időtartamától történik, akkor a fizetendő díj a Tanfolyam teljes összegének fele.
  - A hallgató beosztása azon időpontokra és csoportokba lehetséges, ahol a csoportlétszám nem éri el a maximumot.
  - Amennyiben a pótjelentkezés időpontjában még van szabad hely, akkor a jelentkezés csak a díj befizetésének igazolása után lesz érvényes.
  - Becsatlakozáskor a jelentkező hallgató tudomásul veszi, hogy a becsatlakozás időpontjáig megtartott foglalkozásokra órai pótlási lehetőség nincs..

 

 

 

5. A Tanfolyam díja és befizetése:

 1. A Tanfolyam díja: bruttó 3600,- Ft / tanóra, minösszesen bruttó 180.000,- Ft, azaz Egyszáznyolcvanezer Forint.
 2. Számlát csak a Jelentkező nevére van lehetőség kiállítani.
 3. A díj összegét a Jelentkező a regisztrációval egy időben, vagy azt követően, de legkésőbb 2023. február 20. 23 óra 59 percig köteles egy összegben megfizetni (részletfizetésre nincs lehetőség).
 4. A díj megfizetése csak banki átutalással lehetséges. Az átutalást követően a befizetésről szóló banki igazolást, valamint a befizető nevét kötelezően meg kell küldeni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre!
  Jelentkező a díjat az alábbi bankszámlaszámra köteles átutalni az alábbi tartalommal:
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  1111 BUDAPEST Műegyetem rkp. 3.
  Számlaszám: 10032000-01425279-00000000
  Utaláskor a közlemény rovatba az alábbiakat kell kötelezően beírni:
  Jelentkező neve, 310090
 5. A Tanszék a sikeres jelentkezés és regisztrálás után, az 5.3. pontban rögzített határidőre befizetett díjat az első Tanfolyami foglalkozást megelőző időszakban visszatéríti, ha a Résztvevő legkésőbb a Tanfolyam megkezdése előtt 1 naptári nappal, a Tanfolyam e-mail címére (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) küldött levélben erről értesítést küld. Írásbeli értesítés elmaradása esetén a Tanszék úgy tekinti, hogy a Résztvevő az első foglalkozáson részt vett, és ez esetben a Tanszék a díjat nem téríti vissza.
 6. A megkezdett tanfolyam (az első foglalkozáson való részvételt követően) a Tanfolyam díjának visszafizetésére nincs mód.
 7. Vis maior esetei:
  - A Tanszék részéről vis maiornak minősül az az eset, melynek következtében a Tanfolyam megtartása ellehetetlenül, azaz sem jelenléti sem távolléti oktatásban nem tudja a feladatát végrehajtani. Nem minősül vis maiornak, ha a jelenléti oktatásról a Tanfolyam közben át kell állni távolléti oktatásra.
  - A Résztvevő részéről vis maiornak minősül az az eset, melynek következtében a Résztvevő sem jelenléti, sem távolléti formában nem tud a megkezdett Tanfolyamon részt venni. Ilyen ok az igazoltan súlyos, hosszantartó betegség vagy a Tanfolyami foglalkozások több mint felét meghaladó igazolt akadályoztatás.
  - A Tanszék a vis maiorra hivatkozó lemondást csak akkor tudja elfogadni, ha az első hiányzástól számított 5 munkanapon belül a Résztvevő vagy hozzátartozója írásban, a Tanfolyam e-mail címére küldött levéllel igazolja. Ez esetben a Tanszék a Tanfolyam díjának időarányos részét visszatéríti.

 

 

 

6. Kapcsolattartás, elérhetőségek:

 1. Személyesen és levélben:
     Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
     1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
     Rajzi és Formaismereti Tanszék, „K” épület 3. emelet 20.
 2. Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 3. Telefon: Titkárság: +36 1 463 3048 (hétfőtől csütörtökig 11-től 16 óráig)
 4. A tanfolyammal kapcsolatos információk:
  - elektronikus regisztráció: www.regisztracio.bme.hu
  - tanszéki honlap: http://www.rajzi.bme.hu/hu/felveteli
 5. Kapcsolódó oldalak: www.bme.hu, www.epitesz.bme.hu, www.regisztracio.bme.hu

 

Budapest, 2022. november 23.

Rajzi és Formaismereti Tanszék

 

 

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية