Rajz 5

a1vBMEEPRAA501
Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar Tervezői és Szerkezeti szakirány
2 kredit

tantárgyfelelős
Répás Ferenc DLA

tankörök
A1, B1-Répás Ferenc DLA

A2, B2-Pálóczi Tibor
A3, B3-Váli István DLA
A4, B4-EN-Portschy Szabolcs

tantárgy célja
A tárgy, az építészeti ábrázolás alapvető vizuális nyelvi elemeinek - a formával szorosan összefüggő, szín, textúra, anyag - kompozíciós kifejezési lehetőségeire tanítja a hallgatót. A kortárs építészeti formaalkotás lehetséges módjainak megtapasztalása a cél, akció makettek és digitális technikák keverésével.

_építészeti rajz
Valóság utáni n iránypontos rajz. Digitális kollázs, ortogonális építészeti grafika (helyszínrajz, homlokzat, alaprajz, metszet)

_tér és formakutatás
Szabad formálású akciómodellek /  tömegkompozíciós gyakorlatok. Modellezés kreatív alkalmazása a tervezésben - arány, lépték, ritmus, anyag, plasztika vizsgálatok

_digitális kommunikáció
Digitális portfólió készítése, a félév anyagának digitális prezentációja. (modellfotók, rajzok, plakátszerű összerendezése, adott formátumban való feltöltése)

tantárgyi adatlap
Tantárgyi adatlap pdf-ben: katt ide

Általános Tájékoztatás

A koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben a tanszék javaslatára a Kar vezetése úgy döntött, hogy az első és másod évfolyamon a rajzi alapismeretek megalapozásához szükséges jelenléti oktatás érdekében az órákat a féléves ütemtervtől eltérően, tömbösítve tarthatjuk meg. Ez a döntés azonban nemcsak az első és másod évfolyam rajzi tárgyainak órarendi beosztását, hanem a felsőbb évfolyamok tárgyainak oktatását is befolyásolja. Ezért kérjük, hogy e tájékoztatót mindenki figyelmesen olvassa végig, természetesen az itt közölt információk a Moodle-rendszerben és a tanszéki honlapon is elérhetőek lesznek. Az egyes tárgyak részletes ütemtervei és tematikái a Moodle-rendszerben lesznek elérhetőek!

Rajz 5 (BMEEPRAA501) tárgy oktatási ütemterve

A 2020/21 tanév őszi félévében az III. évfolyam rajzórái a tömbösítés miatt a tárgy oktatása a következő ütemterv szerint történik meg:

  • első oktatási hét (2020. szeptember 7-11.)

Az órarendi időpontban meghatározott rajzórán az évfolyam számára a Moodle-rendszerben megnyílik az adott órán meghallgatható és/vagy megnézhető előadás a félév indításához tartozó ismeretekkel.

  • második oktatási hét (2020. szeptember 14-18.)

A rajzórák külső helyszínen az órarend szerinti időpontban megtartásra kerülnek jelenléti oktatás keretében. A különleges helyzetre tekintettel az órákon a személyes részvétel - a járvány miatt előírt biztonsági és egészségvédelmi előírások betartásával - mindenki számára erősen ajánlott.

  • harmadik oktatási hét (2020. szeptember 21-25.)

Ezen a héten a hallgatók önálló munka keretében külső helyszínen, jelenléti formában rajzolnak.

  • negyedik oktatási hét (2020. szeptember 28-tól)

A rajzórák, külső helyszínen az órarend szerinti időpontban megtartásra kerülnek jelenléti oktatás keretében. A különleges helyzetre tekintettel az órákon a személyes részvétel - a járvány miatt előírt biztonsági és egészségvédelmi előírások betartásával - mindenki számára erősen ajánlott.

  • ötödik oktatási héttől (2020. október 05-től)

A továbbiakban távolléti oktatás lesz. A félév végi érdemjegyet a félév folyamán a jelenléti formában és az aszinkron távoktatásban elkészített munkák alapján határozzuk meg.   

További információk:

A félév végi gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg. Az egyes feladatokat úgy határoztuk meg, hogy azokat az órán jelenlévő, illetve a távoktatásban is egy hallgató konzultációval együtt el tudja végezni.

Azon hallgatók részére, akik a jelenléti órákon igazoltan nem tudnak részt venni, a Moodle rendszerben lesz már csak lehetőségük a félévet teljesíteni. Ennek érdekében a rendszerbe minden óra anyaga feltöltésre kerül, és a hallgatók önálló, otthoni munkával tudják a feladatokat elvégezni. Ehhez a tanszék a Moodle rendszeren keresztül heti rendszerességgel offline konzultáció keretében tud segítséget nyújtani. Az ily módon otthon elvégzett munkákat digitálisan kell a félévi időbeosztás szerint megadott határidőig a rendszerbe feltölteni.

aktuális ütemterv: lásd a tárgy Moodle oldalán!

követelmények A tanórákon való részvétel a TVSZ-ben meghatározottak szerint kötelező, továbbá csak a félévközben leadott és a gyakorlatvezető által előosztályozott munkákra adható a félév végén osztályzat! Tehát a fenti tematika szerint részletezett feladatokat, a gyakorlatvezető tanárok tankörönként, a hallgatókkal személyesen értékelik (A,B,C,D), melyek a félév végéig javíthatók, befejezhetők. A gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg, a félév végén beadott digitális munkák minősége és mennyisége alapján. Pótlási lehetőség: a keddi tanórákon!

ajánlott szakirodalom
Dobó, Molnár, Peity, Répás: Valóság, Gondolat, Rajz /Építészeti grafika
Lásd a blokkoknál!

Blokkok


I. Architekton blokk (2-4. óra)       

2020 őszi félévben BUDAI VÁR rajza, lásd Moodle!

LETÖLTHETŐ ALAPKÉPEK:
https://drive.google.com/open?id=1Fm7j9_nuWZJppxsBPi7K-14eGhmuZHGh

Az architecton akciómodell feladat, egy adott képmű strukturális, formai jellemzőit megtartva, annak térbeli konstrukcióvá tételét célozza.A feladat megoldása során, túllépve az assemblage, azaz a plasztikus kép fogalmán, a kép térbe lépése kinyitja egy új dimenzió kapuját, így modellünk-a különböző nézőpontokból- más és más térbeli kompozíciót eredményez. Ekkorra átléptük a festészet határát, s a szobrászat, plasztika, építészet, azaz a térbeli művészetek közös gyökereihez jutottunk!
Beadás óra végén, az évfolyam közös értékelése közvetlen az óra után!

A kevésbé sikeres modellek,a fotós munkarész előtt javíthatók, a fotók készítéséhez, a hallgatók hozzák magukkal a modelleket illetve kép rögzítésére alkalmas digitális (vagy analóg) eszközöket! (mobiltelefon, fényképezőgép) 

 

ajánlott oldalak
https://www.behance.net/gallery/4987005/2013-RAJZ5-ARCHITEKTON


II. Ortogonális építészeti grafika blokk 5-8. óra
Előadásokon ismertetjük a leggyakoribb CAD-es illetve pixelgrafikus módszereket, melyeket az önálló építészeti feladat kapcsán alkalmazni kell! Tervezendő egy egyszerű épület sarokátfordulása. Tektonika, anyagváltások, színek, nyílászáró arányok, árnyékolók, korlátok, stb. A munka alapja, a felhőmappából letölthető AC18-as 3D-s modell, melyet javasolt 3D-ben továbbfejleszteni, a saját építészeti elképzelésekkel! A 3D-s modellből kinyert, vagy manuálisan bevitt 2D-s rajzi alapok: 2db (sarkon átforduló) homlokzat, 1 db metszet, helyszínrajz.

 

 

ajánlott oldalak

https://architizer.com/blog/inspiration/collections/zean-macfarlane/

https://www.youtube.com/watch?v=u-b3gplgXvY

https://hu.pinterest.com/repasf/arch-graph/

https://visualizingarchitecture.com/photoshop-layer-management/
https://visualizingarchitecture.com/exterior-elevation-shadow-tweaking/
https://hu.pinterest.com/pin/210261876332806276/
https://www.youtube.com/watch?v=mszfxKLkT-U
https://www.youtube.com/watch?v=1XUZnIm4xGA&t=1157s
https://hu.pinterest.com/pin/531987774724934861/
https://hu.pinterest.com/pin/531987774724934885/
https://hu.pinterest.com/pin/488781365780216719/


III. Folding blokk - Experimentális tér- és formaalkotás 9-11. óra

"Hozzunk létre olyan formákat és tereket, amelyekben a hajtogatás elve működik forma- és rendteremtő erőként. Törekedjünk a vízszintes - függőleges rendszerből való kilépésre, hozzunk létre egy komplexebb struktúrát, de úgy, hogy az ne a káosz, hanem egy új típusú harmónia felé mutasson. A hajtogatás folyamatában a papír síkját úgy kell felfogjuk, mint egy téri feszültségmezőben lévő érzékeny membrán felületet, ami a tér belső rezdüléseire hullámzó, redőző mozgással rezonál." /Üveges Gábor/

Filozófiai oldalról a legerősebb inspirációs forrás lehet számunkra a kiemelkedő francia gondolkodó Gilles Deleuze fold koncepciója, amelynek kifejtésére a filozófus egy egész könyvet szentelt. “Deleuze fold koncepcióját egyszerűsítve úgy írhatjuk le, mint egy monumentális kísérletet arra, hogy egyszerűen mindent - a kozmoszt, az emberi lelket, a művészetet, a matematikát, sőt az organikus és anorganikus anyagot is  -  valami egyetemes és egyben végtelenül differenciált origami produktumaként, illetve processzusaként értelmezzen.” /Kunszt György/

  1. Bevezető előadás -  akció makett papírból – meditatív tér (A/4 dipa)
  2. A vázlatszerű akció makett formai - téri tovább fejlesztése, kidolgozása. A/3-as méretben, anyagban, textúrában, színben való továbbgondolása. Tudatos végiggondolása annak, hogy a papír felület milyen vastagságú síkká válik  majd a végső maketten, hogyan jut be a fény a testbe, milyen módon perforáljuk, vagy egészítjük ki plexivel, vagy más anyaggal, hogyan kezeljük a hajtogatott formát körülvevő teret.
  3. A választott vastagságú anyagból, vagy anyagokból a beadandó makett megépítése, különös figyelemmel a környező tér szintén hajtogatássál való formálására. Opcionális lehetőség a digitális továbbfejlesztés, a formai-téri elgondolás 3D-ben való tovább alakítása.
  4. A makett fotózása, a 3D-s verziókon való utómunka.

 

 

ajánlott oldalak

https://hu.pinterest.com/repasf/arch-mod/
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=folding%20architecture&rs=guide&term_meta[]=folding%7Ctyped&add_refine=architecture%7Cguide%7Cword%7C0


2020-09-03 Répás Ferenc DLA – évfolyamfelelős

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية