Sebestény Ferenc DLA

Kutatási témák

Tér és mozgás összefüggéseinek kutatása, alkotás a kinetikus térben
Tér és mozgás összefüggéseinek, építészeti vonatkozásainak, a térérzékelés mozgással kapcsolatos aspektusainak elméleti és kísérleti vizsgálata. E megközelítésben a mozgás egyik pillanatban a tér megismerésének és megélésének eszköze, a következőben a téralkotás inspirációja. Központi eleme a mozgás alapú térelemzési és térformálási szemlélet. Míg a mozgásban feltárulkozó tér a személyesség és mélyebb átélés élményét nyújtja, a mozgás inspirálta téralkotás épp a belülről átélt mozdulat tapasztalataiból (pszichés érzeteiből) építkezik. A tudatosan érzékenyített térérzet a tervezés során alkalmazott absztrakt térképzet alapja.

Performatív tér
Az építészeti és színpadi tér. Építészeti és képzőművészeti installáció A performatív tér. A kortárs színpad, mint térművészeti laboratórium. Térérzékelés, tértranszformáció és moduláció, világítás, szcenika. Elméleti és gyakorlati kérdések, alkotói megközelítések.

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية