Tari Gábor PhD

Kutatási témák

A színdinamikában eddig csak vázlatosan kezelt polikróm színharmóniák kutatása és ezek építészeti felhasználhatósága panel lakótelepek átfogó és történeti épületek, utcasorok színezésénél
Olyan többtagú, kifejezésteli, közhelyszerűségektől és sematikus beidegződésektől mentes többtagú színharmónia-családok alkotása, melyek többlépcsős választás után is, /lakóközösségek és építési hatóság/ bármilyen összeállításban is látképileg kedvező, újszerű, kortárs hatást biztosítanak és megfelelnek a vakolatok és építészeti burkolatok anyagszerűségi elveinek is.
A Településképi Homlokzatszínezési Kézikönyv /minden önkormányzatnak kell készítenie ilyet manapság/

Panelépületek stiláris formatani és színezési kérdései
Absztrakt, vagy figuratív? Építészeti struktúrához igazodó, vagy azt ellenpontozó? Színharmónia, színpreferencia és színasszociatív kérdések, ritmus, egyensúly, rendszerszerűség. Elméleti háttér: -A modernitás főbb állomásainak formatani áttekintése, a formanyelv változása. -A vizuális nyelv alapelemei, hatótényezői és főbb kompozíciós módszerei, a térélmény főbb különböző hangulati hatásai. -Építészeti formák identitásbeli kérdései, a tartalmi kifejezések különböző típusai.

Történeti épületek falszínkutatása és az építészeti környezettel történő színharmóniába illesztése
A felkutatott színrétegek beazonosításnak és az azokból való választás nehézségei, Hasonlóan hangsúlyos, történetileg fontos, más időben épült szomszédos épületekkel való színharmónia kérdések. Egy épület több fontos idősíkját elkülönítő színezés problémái. Eredetinek számító színminta megváltoztatásának, módosításának határai – történeti városrész együttes színharmóniájának problémái az egyes épületek megkutatott árnyalatai mellett. Különböző történeti korok színpreferenciái.

Polikróm színharmóniák szerkesztése Színharmónia-ellipszissel
A színtest alsó, kúpszerű, tölcsérszerű részének sík metszésével keletkezett transzponált színkörök /ellipszisek/ kifejezésbeli hatása. Egy uralkodó színárnyalat felé moduláló 6 alapszínből álló harmóniák fokozatosan változó szürketartalommal.

Színharmóniák és zenei hangnemek közti összefüggések kutatása zenei szakemberek bevonásával is /zenetanárok, zeneszerzők, előadóművészek/
A színesztézia kutatási téma történeti állomásai, előképek. A hangok és hangnemek tulajdonságainak társítása a színek jellemzőivel a digitális színmérés után megalkotható színtestben /korábbi kutatók által a technikai feltételek meglétének hiányában ez így nem volt vizsgálható, csak feltételezések születhettek mérések nélkül/...
Egyenlő közű színtávolságokra épülő színspirálok kialakíthatósága az asszimmetrikus színtestben érzékelhető tónuskülönbségekkel és a különböző hangnemeknek megfelelő „színkihagyásokkal”.

Zenei hangnemeknek megfelelő színsorok szerkesztése a színtesben - a Színharmóniaspirál
A színesztézia kutatási téma történeti állomásai, előképek. A hangok és hangnemek tulajdonságainak társítása a színek jellemzőivel a digitális színmérés után megalkotható színtestben /korábbi kutatók által a technikai feltételek meglétének hiányában ez így nem volt vizsgálható, csak feltételezések születhettek mérések nélkül/...

Murális képzőművészeti alkotások helye a mai kortárs építészeti közegben, ezek szemléletbeli kérdései
Építészhallgatók számára alkalmas képzőművészeti tevékenység különböző technikákkal az alkotás, szabad önkifejezés megvalósítása érdekében mintegy ellenpontozva a digitális tervezés anyagtalanságát, matériától való eltávolodását. Felhasználja a modern absztrakt művészet különböző eredményeit, de alkalmas lehet építészethez köthető megvalósításra is. Jellemző tematikák: egyedi tér és falburkolatok, plasztikák, digitálisan előállítható mintázatok, tapéták, belsőépítészeti elemek, szoborszerű utcabútorok tervezése, többféle konkrét újszerű, kreatív anyagokkal, felületképzésekkel történő felszabaditó játék, de a hagyományos képzőművészeti technikáknak is van helyük benne /zománcfestékek, mozaik, sgrafitto, kollázs, gipsz stb.

 

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية