Aktuális felvételi előkészítő hirdetmény 2023-24 - ősz

Figyelem! Időpontváltozás - 2023.09.11.
Tisztelt Tanfolyami Résztvevők!

A Rajzi Alkalmassági Előkészítő Tanfolyam „Tanfolyami Tájékoztató” 4. pontjában előzetesen meghirdetett időpontbeosztást a 2023. szeptember 11-én kiadott 3/2023. számú Rektori Utasítás értelmében módosítanunk szükséges. A módosítás a Tájékoztatóban megadott 15. és 16. alkalom tekintetében jelent változást, mely alapján az időbeosztás az alábbiak szerint alakul:

„A” tanfolyam 2024. január 6. jelenléti óra ELMARAD
„B” tanfolyam 2024. január 5. jelenléti óra ELMARAD

„A” tanfolyam 2024. január 13. jelenléti óra megtartásra kerül (január 6-i óra pótlása)
„B” tanfolyam 2024. január 12. jelenléti óra megtartásra kerül (január 5-i óra pótlása)

„A” tanfolyam 2024. január 20. jelenléti tanfolyami vizsga
„B” tanfolyam 2024. január 19. jelenléti tanfolyami vizsga

Reméljük, hogy az időpontok módosulása nem okoz problémát Önöknek.
Kérjük szíves megértésüket!

Rajzi és Formaismereti Tanszék

 

A tájékoztató a 2023/24-es tanév őszi félévében induló rajzi és alkalmassági vizsga felvételi előkészítő tanfolyam feltételeiről itt tölthető le pdf formátumban: Módosított felvételi tájékoztató (pdf)

Regisztrálni itt lehet: https://regisztracio.bme.hu/rajzi-felveteli-elokeszito-2023-2024-oszi-felev

Kedves Jelentkezők!

A BME Építészmérnöki Kar Építészmérnöki Mesterképzési Szak osztatlan képzésére, illetve az Építészmérnöki Alapképzési Szak (BSc) képzésére való felvétel rajzi és alkalmassági vizsgához kötött, amihez nagy segítséget jelent, ha a felvételit megelőzően felvételi előkészítő tanfolyamon vesztek részt.

A Rajzi és Formaismereti Tanszék rajziskolájának felvételi előkészítő tanfolyamán célzottan azt a tudást és képességeket sajátíthatjátok el, ami a sikeres felvételihez szükséges. Az ország bármely pontjáról érdemes eljönni a péntek délutáni vagy szombat délelőtti alkalmakra, mert azoktól a tanároktól tanulhattok, akik egyetemi éveitek alatt is oktatnak majd Benneteket, ráadásul azokban a rajztermekben készülhettek, ahol felvételizni is fogtok. Amennyiben valaki úgy érzi, hogy nehezebben megy a rajz, akkor ajánlott már a felvételit megelőző években is elkezdeni a felkészülést.

A regisztráció 2023. augusztus 28. 08:00-kor indul! Kérjük, olvassátok el figyelmesen a Tájékoztatót, a (Felsőoktatási Felvételi Eljárásban 2024. évtől bevezetett változások hatásait), mert az általános tudnivalókat, a jelentkezés és regisztráció, illetve a tanfolyam díjának és befizetésének feltételeit a regisztráció során nyilatkozatban el kell fogadnotok, mellyel az Egyetem és köztetek egy szerződés jön létre. Ha valamely kérdésben bizonytalanok vagytok, akkor forduljatok bizalommal hozzánk e-mailben, telefonon, vagy személyesen. A Kapcsolattartáshoz és elérhetőséghez tartozó összes információt itt találjátok.

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ
A 2023/2024-ES TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉBEN INDULÓ RAJZI ÉS ALKALMASSÁGI VIZSGA FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM FELTÉTELEIRŐL

 

1. Preambulum

1.1 A BME Építészmérnöki Kar Építészmérnöki Alapképzésre (BSC) és Építészmérnöki Osztatlan Mesterképzésre (OSZTATLAN) jelentkezés esetén a felvételhez a rajzi és alkalmassági vizsgát (továbbiakban: Felvételi vizsga) kell eredményesen teljesíteni.
1.2 A vizsga eredménye „Megfelelt” vagy „Nem megfelelt” lehet. Amennyiben Jelentkező a Felvételi vizsgát „Megfelelt” eredménnyel teljesíti, akkor a megszerzett pontszámától függően felvételt nyerhet.
Amennyiben Jelentkező a Felvételi vizsgát „Nem megfelelt” eredménnyel teljesíti, akkor az elért pontszámától függetlenül sem nyerhet felvételt. A BME Építészmérnöki Karon a Felvételi vizsgát minden évben eredményesen teljesíteni kell, függetlenül attól, hogy az adott évi felvételi eljárást megelőzően Jelentkező azt egy korábbi eljárásban már sikeresen teljesítette.
1.3 A Rajzi és Formaismereti Tanszék (továbbiakban: Tanszék) a 2023/24-es tanévben az őszi és a tavaszi félévben is indít Felvételi előkészítő tanfolyamot (továbbiakban: Tanfolyam). Az őszi félévben induló Tanfolyam maximális létszáma 180 fő (max. 6 csoport, pénteken max. 2, szombaton max.4).
1.4 A Tanfolyam célja, hogy a Résztvevőket a Felvételi vizsgára felkészítse.
1.5 Jelen tájékoztató 2023/24-es tanév őszi félévben induló Tanfolyam feltételeit tartalmazza.

 

 

 

2. A Felsőoktatási Felvételi Eljárásban 2024. évtől bevezetett változások hatásai

2.1 A Felsőoktatási Felvételi Eljárásban a 2024. évre bevezetett változások a Felvételi vizsgáról a 1.1. pontban írtakat nem módosították, azonban a felvételi pontszámítások terén, egy úgynevezett „Intézményi pont” (továbbiakban: Intézményi pont) keretében lehetőség nyílik arra, hogy egy adott intézmény az általa meghatározott szempontok és feltételek teljesülése esetén, szempontonként súlyozottan, változó nagyságú Intézményi pontot adhasson. Az összesen megszerezhető Intézményi pont maximum 100 pont lehet. A BME-n megszerezhető Intézményi pontok köréről a BME honlapján lehet további információkat beszerezni.
2.2 Az Intézményi pontok keretében - a vonatkozó egyetemi szabályok értelmében - a Tanfolyamon történő részvétel végén, sikeres tanfolyami vizsga teljesítése esetén 60 Intézményi pont adható, mely a 2024. évi felvételi eljárástól már figyelembe vehető lesz, de kizárólag a BME-re történő jelentkezés esetén.
2.3 Ahhoz, hogy egy Résztvevő a Tanfolyam elvégzése után Intézményi pontot kaphasson, a részvételen túl, egy tanulmányokat lezáró tanfolyami vizsgát is kell tennie, melyet feladattípusonként (térrekonstrukció és beállítás tónusos rajza) külön-külön legalább 60%-os szinten kell teljesíteni.
2.4 A tanfolyami vizsga értékelését a Tanszék oktatóiból felállított bizottság végzi el, melynek eredményéről a tanfolyami vizsgát tett Résztvevőket a vizsgaalkalom után a tanfolyami csoportot oktató tanár személyesen,
szóban tájékoztatja. Azon Résztvevőket, akik a szóbeli értékelésen nem tudnak részt venni, a Tanszék a vizsgaeredményeket a tanszéki honlapon az adatvédelmi előírások figyelembevételével közzé teszi.
2.5 Az Intézményi pont jogcímének igazolásához - sikeres teljesítés esetén - a Tanfolyamot elvégző Résztvevő legkésőbb a tanfolyami vizsgát követő öt naptári napon belül e-mail-ben fog Igazolást kapni.
2.6 Azon Tanfolyami Résztvevők részére, akik a tanfolyami vizsgát sikertelenül teljesítik, további díj fizetése nélkül lehetőséget biztosítunk a következő Tanfolyamunkon a tanfolyami vizsga megismétlésére, amennyiben az alábbi két feltételnek egyidejűleg eleget tettek:
- a tanfolyami vizsga utolsó jelenléti alkalmán felül még legalább öt jelenléti alkalmon jelen voltak,
- a távolléti órák kiadott feladatainak legalább 60%-át elkészítik.
2.7 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy:
- a Tanfolyam lezárását jelentő tanfolyami vizsga minimum 60%-os teljesítése nem jelenti automatikusan azt, hogy a Tanfolyamtól független lebonyolítású Felvételi vizsga is sikeres lesz,
- sikertelen tanfolyami vizsga esetén Intézményi pont nem lesz adható, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a Felvételi vizsga nem lehet sikeres.

 

 

 

3. Általános tudnivalók:

3.1 A Tanfolyamra való jelentkezés, regisztráció online felületen történik. A regisztrálás során a jelen Tájékoztató - Nyilatkozatban történő - elfogadása esetén az Egyetem és a Jelentkező között szerződés jön létre.
3.2 A Tanfolyam feltételeit a Tanszék a regisztráció kezdetétől a Tanfolyam végéig nem változtatja meg, mely alól kivételt jelent egyrészt a Fenntartó részéről kötelezően előírt (pl. veszélyhelyzet), illetve az egyetem vezetése által elrendelt, a Tanfolyam megtartását befolyásoló intézkedések miatti változtatások (pl. energiatakarékossági okból elrendelt szünet).
3.3 Jelen Tájékoztató regisztráció alkalmával történő elfogadásakor Jelentkező kifejezetten nyilatkozik arról is, hogy elfogadja a 3.2. pontban írt változtatásokból eredő Tanfolyam szervezési módosításokat. (Pl. szükség esetén az egész Tanfolyamot távolléti formában lehet csak megtartani vagy a Tanfolyam az eredeti véghatáridő tekintetében (az eredeti tanóraszám meghagyása mellett) meghosszabbodhat vagy megrövidülhet).
3.4 Jelentkezési és befizetési időszak: 2023. augusztus 28. 08 óra 00 perc - 2023. szeptember 11. 23 óra 59 perc.
3.5 Oktatási időszak: 2023. szeptember 22. – 2024. január 20.
3.6 A Tanfolyam 60 tanórából (egy tanóra 45 perc) áll.
3.7 A Tanfolyam jelenléti és távolléti oktatási alkalmakból áll.
3.8 A jelenléti oktatás 9 alkalomból áll, melyből az utolsó a Tanfolyamot lezáró vizsga alkalma. A jelenléti oktatás az egyetemen, rajztermi foglalkozásokon Résztvevő személyes megjelenésével jár.
3.9 A távolléti oktatás 7 alkalom, mely Résztvevő otthoni munkájával jár, és ehhez a szükséges és elégséges ismereteket Résztvevő digitális tananyagként kapja meg.
3.10 A távolléti oktatásban a Tanszék egyrészt a tapasztalatszerzéshez elengedhetetlenül fontos rajzi gyakorlatokat, másrészt a felvételi feladatok megoldásához szükséges ábrázolási (szerkesztési) ismereteket ad át, melyek a rajzolás gondolkodásbeli, technikai és készség szintű elsajátítását is segítik. A távolléti oktatásban a Tanszék a Résztvevő önálló munkájára támaszkodik, melyekhez instrukciót és a 3.3 pontban írt különleges esetben távolléti formában offline konzultációt is biztosít.
3.11 Egy jelenléti foglalkozás az első hat alkalommal 180 perc (4 tanóra) szünet nélkül, a vizsgaalkalmat megelőző két alkalom 240 perc (5 tanóra), legalább egy 15 perces szünettel, a vizsga 240 perc (5 tanóra) szünet nélkül.
3.12 A jelenléti foglalkozások a 4. pontban megadott napokon és időtartamban lesznek megtartva.
3.13 Egy távolléti oktatás alkalmanként 135 percet (3 tanóra) vesz a Résztvevőtől igénybe, melybe beleszámít a digitális tananyag megismerése (kb. 15-30 perc) és a hozzá közvetlen kapcsolódó feladat önálló elkészítése (kb. 120-105 perc).
3.14 A távolléti foglalkozások anyagának meghirdetése – a Tanszék által létrehozott digitális platform segítségével – a távolléti alkalmak napján a 4. pontban írt időpontokban történik. Résztvevő a továbbiakban szabadon rendelkezhet az idejével. A távolléti oktatásban elkészítendő feladatok konzultációja és ellenőrzése a távolléti alkalmat követő jelenléti foglalkozás keretében valósul meg.
3.15 Egy csoportban legalább 20, legfeljebb 30 fő Résztvevő lehet.
3.16 A Tanfolyam pontos csoport-, terem- és oktatóbeosztásáról a Tanszék e-mailben küld Tájékoztató levelet a Jelentkezési és befizetési időszak lezárását követően, legkésőbb az adott Tanfolyam kezdetét megelőző 3. napig.
3.17 A Tanfolyam a BME Építészmérnöki Kar, Építészmérnöki Alapképzés (BSC) és Építészmérnöki Osztatlan Mesterképzés (OSZTATLAN) Felvételi vizsgájára készít fel, más intézmények és képzések alkalmassági vizsga követelményei ettől eltérők lehetnek.
3.18 A Tanfolyam során Résztvevő elsajátíthatja azt a tudást, ami a sikeres Felvételi vizsgához szükséges. Az oktatási tematika kimondottan a Felvételi vizsgán várható feladatok tartalmához igazodik, de a Résztvevők egyben egy általános vizuális és rajztechnikai tudásra is szert tehetnek.
3.19 A Tanfolyam során Résztvevő megtanulja az egyszerű elemi formákból összeállított kompozíciók perspektivikus ábrázolásának és tónusozásának (fény-árnyék viszonyok) törvényszerűségeit, technikai fogásait, a plasztikus megjelenítést. A perspektíva és a vetületi ábrázolás alapszintű ismereteire építve megtanítjuk a vetületek alapján rekonstruált belső tér és tömeg perspektivikus, vonalas, szerkezetes ábrázolását. Ezen ismeretek elsajátításához a rajztermi foglalkozásokon felül otthoni feladatok elkészítéséhez tananyagot, az egyes feladatokhoz szükség szerint mintarajzokat biztosítunk.
3.20 Résztvevő felelőssége, hogy az órákon a megadott időben rendszeresen részt vegyen. A hiányzásból következő lemaradások esetén azok pótlására otthoni feladatok kiadásával adunk lehetőséget. Rajztermi foglalkozáson külön pótlási lehetőség nincs.
3.21 Hiányzás miatt – kivéve az 6.7. pontban foglalt vis maior esetét – a Tanfolyam díjának visszatérítésére nincs lehetőség.
3.22 Résztvevő vállalja, hogy az órákra megfelelően felkészül, és a jelenléti alkalmak esetében az órák kezdetekor pontosan megjelenik, valamint az órai munkához szükséges rajzeszközöket beszerzi és a foglalkozásokra magával hozza. A távolléti oktatás esetében az otthoni munkára kiadott digitális tananyagot megnézi, az ehhez tartozó feladatokat elkészíti, és kiírás szerint a következő jelenléti foglalkozáson bemutatja.
3.23 Tanszék vállalja, hogy a sikeres jelentkezés érdekében elektronikus regisztrációt és jelentkezést, illetve a távolléti oktatáshoz szükséges digitális platformot (Moodle rendszer) működtet, valamint a kapcsolattartásra e-mail-en és személyesen is lehetőséget biztosít. Tanszék a honlapján rendszeresen frissítve közzétesz minden jelentkezéshez szükséges információt és a Tanfolyam elvégzésének feltételeit.
3.24 Tanszék külön Adatkezelési Tájékoztatóban vállalja, hogy Résztvevők összes személyes adatát kizárólag a Tanfolyammal kapcsolatos ügyintézés, illetve információk ismertetésére használja, külső fél számára nem adja tovább.
3.25 A Tanfolyam elvégzése nem jelent garanciát arra, hogy Résztvevő felvételt nyer a BME Építészmérnöki Karra.
3.26 A Tanfolyam helyszíne:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
Rajzi és Formaismereti Tanszék
BME Központi (K) épület 3. emelet 24. (IV-es rajzterem) és 28. (V, VI és VII-es rajztermek)
3.27 A Tanfolyam elvégzéshez szükséges eszközök:
- A/3 méretű fa rajztábla
- A/3 méretű műszaki rajzlap
- HB-s, B-s, 2B-s jó minőségű grafitceruzák
- puha, nem maszatoló radír
- a rajzlap rögzítéséhez alkalmas eszköz (maszkoló ragasztószalag)

 

 

4. A Tanfolyami foglalkozások időbeosztása:

4.1 „A” tanfolyam, kezdés: 2023. szeptember 23. - 2024. január 20. SZOMBATI NAPOKON

„A” tanfolyam foglalkozásainak időbeosztása

alkalom

dátum

oktatási forma

nap

Jelenléti     esetében

időpont, távolléti esetében közzététel a Moodle-ban

1.

2023. szeptember 23.

jelenléti

szombat

10,00-13,00

2.

2023. szeptember 30.

távolléti

szombat

10,00-

3.

2023. október 7.

jelenléti

szombat

10,00-13,00

4.

2023. október 14.

távolléti

szombat

10,00-

5.

2023. október 21.

jelenléti

szombat

10,00-13,00

6.

2023. október 28.

távolléti

szombat

10,00-

7.

2023. november 4.

jelenléti

szombat

10,00-13,00

8.

2023. november 11.

távolléti

szombat

10,00-

9.

2023. november 18.

jelenléti

szombat

10,00-13,00

10.

2023. november 25.

távolléti

szombat

10,00-

11.

2023. december 2.

jelenléti

szombat

10,00-13,00

12.

2023. december 9.

távolléti

szombat

10,00-

13.

2023. december 16.

jelenléti

szombat

10,00-14,00

14.

2023. december 18.

távolléti

hétfő

10,00-

 

2024. január 6.

jelenléti

szombat

Elmarad!

 

15.

2024. január 13.

jelenléti

szombat

10,00-14,00

16. 2024. január 20. jelenléti (vizsga) szombat

10,00-14,00


 

4.2 „B” tanfolyam, kezdés: 2023. szeptember 22. - 2024. január 19. PÉNTEKI NAPOKON

„B” tanfolyam foglalkozásainak időbeosztása

alkalom

dátum

oktatási forma

nap

Jelenléti     esetében

időpont, távolléti esetében közzététel a Moodle-ban

1.

2023. szeptember 22.

jelenléti

péntek

15,00-18,00

2.

2023. szeptember 29.

távolléti

péntek

15,00-

3.

2023. október 6.

jelenléti

péntek

15,00-18,00

4.

2023. október 13.

távolléti

péntek

15,00-

5.

2023. október 20.

jelenléti

péntek

15,00-18,00

6.

2023. október 27.

távolléti

péntek

15,00-

7.

2023. november 3.

jelenléti

péntek

15,00-18,00

8.

2023. november 10.

távolléti

péntek

15,00-

9.

2023. november 17.

jelenléti

péntek

15,00-18,00

10.

2023. november 24.

távolléti

péntek

15,00-

11.

2023. december 1.

jelenléti

péntek

15,00-18,00

12.

2023. december 8.

távolléti

péntek

15,00-

13.

2023. december 15.

jelenléti

péntek

15,00-19,00

14.

2023. december 18.

távolléti

hétfő

15,00-

 

2024. január 5.

jelenléti

péntek

Elmarad!

15.

2024. január 12.

jelenléti

péntek

15,00-19,00

16. 2024. január 19. jelenléti (vizsga) péntek 15,00-19,00

 

 

 

5. Jelentkezés és regisztráció:

5.1 Jelentkezési és befizetési időszak: 2023. augusztus. 28. 08 óra 00 perc - 2023. szeptember 11. 23 óra 59 perc.
5.2 A Tanfolyamra jelentkezés elektronikus regisztrációval történik a www.regisztracio.bme.hu honlapon.
5.3 A regisztráció során az alábbi adatok megadására van szükség:
- Jelentkező neve,
- Jelentkező születési helye és időpontja,
- Jelentkező anyja neve,
- Jelentkező oktatási azonosítója,
- Jelentkező lakcíme, levelezési címe (ha a lakcímmel nem azonos),
- Jelentkező e-mail címe,
- Jelentkező mobil telefonszáma.
5.4 A regisztráció során az alábbi nyilatkozatok megadására van szükség:
- Hozzájáruló nyilatkozat Jelentkező Hírlevélre történő feliratkozásához.
- Nyilatkozat a tanfolyami feltételek elfogadásáról.
5.5 A regisztráció során az egyes tanfolyamok közül („A” és „B”) választani kell.
5.6 Kizárólag a regisztrációs időszak alatt Jelentkező a Tanfolyam e-mail címére (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) küldött levélben kérheti, hogy amennyiben lehetőség van rá:
- az adott tanfolyami időponton belül kíván-e valamely más Jelentkezővel egy csoportba kerülni, illetve
- az általa a regisztrációjában megjelölt tanfolyami csoport („A” és „B”) megcserélésre kerüljön.
5.7 A csoportbeosztáson módosítási igénnyel fellépni a csoport- és oktató beosztásról írt Tájékoztató levél kiküldését követően (3.16 pont) nem lehetséges.
5.8 A regisztráció során közölt adatok pontos és a valóságnak megfelelő kitöltéséért Jelentkező felel. A téves adatszolgáltatásból eredő problémák miatt Tanszék felelősséget nem vállal.
5.9 Hibás regisztráció és/vagy adatszolgáltatás a jelentkezés meghiúsulását is eredményezheti.
5.10 Hibás adatszolgáltatás javítására a tanszéki adminisztrációhoz kell fordulni írásban, a Tanfolyam e-mail címére (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) küldött levéllel.
5.11 A Tanfolyamra való jelentkezés a Tanfolyam díjának az 6.3. pontban meghatározott határidőig történő befizetésével válik véglegessé.
5.12 A jelentkezés visszavonása a Tanfolyamról:
- A Jelentkezési és befizetési időszak alatt (3.4 pont) a jelentkezés és regisztráció visszavonható.
- A jelentkezés visszavonása csak személyesen vagy e-mail-ben, a Tanfolyam e-mail címére (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) küldött felmondó levéllel lehetséges. A felmondást indokolni nem kell, de Tanszéket tájékoztatni kell arról is, hogy a Tanfolyam díját a lemondás időpontjáig Jelentkező befizette-e. Amennyiben a befizetés megtörtént, akkor a Tanfolyam díját visszatérítjük.
- A Jelentkezés és regisztráció törlését csak a tanszéki adminisztráció tudja elvégezni, a lemondás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül, melyről Jelentkező értesítést is kap. A díj visszafizetéséről Tanszék kezdeményezésére a Kancellária szervezeti egységén belül intézkednek.

 

 

 

6. A Tanfolyam díja és befizetése:

6.1 A Tanfolyam díja: bruttó 3300,- Ft/tanóra, azaz mindösszesen bruttó 198.000,- Ft, azaz Egyszázkilencvennyolcezer Forint.
6.2 Számlát csak Jelentkező nevére van lehetőség kiállítani.
6.3 A díj összegét Jelentkező a regisztrációval egyidőben, vagy azt követően, de legkésőbb 2023. szeptember 11. 23 óra 59 percig köteles egy összegben megfizetni, részletfizetésre nincs lehetőség. A díj megfizetése csak banki átutalással lehetséges.
6.4 Az átutalást követően a befizetésről szóló banki igazolást, valamint a befizető és ha nem azonos, a
Jelentkező nevét kötelezően meg kell küldeni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mailcímre.
Jelentkező a díjat az alábbi bankszámlaszámra köteles átutalni az alábbi tartalommal:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 BUDAPEST Műegyetem rkp. 3.
Számlaszám: 10032000-01425279-00000000
Utaláskor a közlemény rovatba csak az alábbiakat kell kötelezően beírni:
Jelentkező neve, 310090
6.5 Tanszék a sikeres jelentkezés és regisztrálás után, az 6.3. pontban rögzített határidőre befizetett díjat az első Tanfolyami foglalkozást megelőző időszakban visszatéríti, ha Résztvevő legkésőbb a Tanfolyam megkezdése előtt 1 naptári nappal, a Tanfolyam e-mail címére (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) küldött felmondó levélben erről értesítést küld. Írásbeli értesítés elmaradása esetén Tanszék úgy tekinti, hogy Résztvevő az első foglalkozáson részt vett, és ez esetben Tanszék a díjat nem téríti vissza.
6.6 A megkezdett Tanfolyam (az első foglalkozáson való részvételt követően) a Tanfolyam díjának visszafizetésére nincs mód.
6.7 Vis maior esetei:
- Tanszék részéről vis maiornak minősül az az eset, melynek következtében a Tanfolyam megtartása ellehetetlenül, azaz sem jelenléti sem távolléti oktatásban nem tudja a feladatát végrehajtani. Nem minősül vis maiornak, ha a jelenléti oktatásról időközben át kell állni távolléti oktatásra, illetve a tanfolyami időpontokat felsőbb utasítás esetén módosítani szükséges.
- Résztvevő részéről vis maiornak minősül az az eset, melynek következtében Résztvevő sem jelenléti, sem távolléti formában nem tud a megkezdett Tanfolyamon részt venni. Ilyen ok az igazoltan súlyos, hosszantartó betegség vagy a Tanfolyami foglalkozások több mint felét meghaladó igazolt akadályoztatás.
- Tanszék a vis maiorra hivatkozó lemondást csak akkor tudja elfogadni, ha az első hiányzástól számított 5 munkanapon belül Résztvevő vagy hozzátartozója írásban, a Tanfolyam e-mail címére küldött levéllel igazolja. Ez esetben Tanszék a Tanfolyam díjának időarányos részét visszatéríti.

 

 

 

7. Kapcsolattartás, elérhetőségek

7.1 Személyesen és levélben:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
Rajzi és Formaismereti Tanszék, „K” épület 3. emelet 20.
7.2 Elektronikus levélcím:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
7.3 Telefon:
Titkárság: +36 1 463 3048 (hétfőtől csütörtökig 11-től 16 óráig)
7.4 A Tanfolyammal kapcsolatos információk:
- elektronikus regisztráció: www.regisztracio.bme.hu
- tanszéki honlap: http://www.rajzi.bme.hu/hu/felveteli
7.5 Kapcsolódó oldalak: www.bme.hu, www.epitesz.bme.hu, www.regisztracio.bme.hu

 

Budapest, 2023. szeptember 11.

Rajzi és Formaismereti Tanszék

 

 

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية