MTDK 2024 témák / jelentkezés

#képzőművészet, #térművészet, #installációs_művészet (#tér_és_mozgás, #tér_és_fény, #tér_és_zene)
#fotóművészet, #médiaművészet, #konceptuális_művészet

KÉPZŐMŰVÉSZET - TÉRMŰVÉSZET – KONCEPTUÁLIS MŰVÉSZET – MÉDIAMŰVÉSZET

A Rajzi Tanszék témajavaslatai, alkotási és kutatási területei
Minden érdeklődést és egyéni témafelvetést is nyitottan várunk!
Információk és jelentkezés.

Általános kari információk a Művészeti és Tudományos Diákköri Konferenciáról:
Aktualitások és információk a kari honlapon: https://tdk.bme.hu/EPK
Útmutató (PDF): 

Általános tanszéki információk:
Sebestény Ferenc DLA és Pintér András Ferenc DLA
TDK Művészeti szekció tanszéki felelős
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Témákkal kapcsolatos tájékozódás:
A témát meghirdető oktatónál (elérhetőség: e-mail címek a tanszék honlapján, vagy a tanszéki TDK felelősön keresztül SF)

Előzetes jelentkezés:
Ha már van választott téma: Rövid (néhány mondatos) témaleírással vagy témamegjelöléssel valamint a témában illetékes választott konzulens megnevezésével a tanszéki TDK felelőshöz (SF) eljuttatott e-maillel.
Ha még nincs téma, de érdekel a TDK: a tanszéki TDK felelőshöz (SF) eljuttatott e-mailben jelzett szándék, érdeklődési kör vagy választott oktató alkotási/kutatási területe. Később online konzultáción segítjük a téma pontosítását.

TDK 17 21

2024 – A Rajzi és Formaismereti Tanszék oktatóinak saját kutatási és alkotói programjai, melyeket MTDK/TDK témának hirdetnek, s várják az érdeklődő hallgatók jelentkezését:

Balogh Emese, DLA:

 • Empátia az építészetben. Az empátia egy szemléletmód szerinti megközelítést jelent és a jelentősége már nem csak az orvostudomány előtt ismert, hanem más, az emberekkel közvetlenül, direkt vagy közvetetten, indirekt módon foglalkozó szakmák – mint az építészet – számára is. Az építészet minden korban az embereket szolgálja, nem öncélú. Sajátos jellege a mérnöki racionalitás és a művészi szabadság egyensúlyából következik. A mérnöki attitűd és az empátia látszólag egymásnak ellentmond, de az építészetben talán nem is e kettő viszonyában keresendő az empátia érvényesülése. Sokkal inkább a művészeti vonatkozásában, ami már sokkal alkalmasabb az emberi érzések kifejezésére és az azokra történő reflektálásra.
 • ’Az’ a forma. Az építészet a formakeresés művészete. Játék a formákkal, a formálással tudatosan vagy intuitív módon. De vajon miért inkább ’az’ a forma és nem másik?
 • Építészet – fény – zene. Avagy amikor az építészeti mű felcsendül. Építészet és a fény, építészet és a zene metaforikus viszonyának vizsgálata.

Nemes Gábor, PhD:

 • Balogh István "elfeledett" épületei. Balogh István - a Rajzi Tanszék- egykori vezetője - meghatározó építészeti grafikai és képzőművészeti tevékenysége mellett, építésztervezőként is kora Ybl díjjal kitüntetett, figyelemre méltó építész tervezője volt. Az ő építészeti munkásságát hivatott a kutatás megismerni.
 • "Költőnk és köre”. A közelmúlt magyarországi köztéri iró-költő emlékművei építészeti vonatkozásait, az emlékművekben jelen lévő építészeti elemeket vizsgálja a kutatás.
 • Pogány Móric építészeti grafikai munkássága. Pogány Móric a századelő nemcsak kiemelkedő jelentőségű építésze, de korának egyik legkiválóbb építészeti grafikusa is volt. A kutatás a Pogány rajzi munkásságának megismerésére irányul.
 • Vákár Tibor építészeti grafikai munkássága. Vákár Tibor a közelmúlt termékeny és jelentős alkotója, akinek szerteágazó építészeti grafikai munkássága a magyar építészeti rajz meghatározó metszete.

Portschy Szabolcs:

 • Virtuális tér- és formaalkotás (építészeti fotó / installáció / VR). Narratív tér-transzformáció: 'metatér', áthallások. Kísérleti vizuális tér. Forma-textúra-anyag(talanság). Kognitív tudatálapot térbeli vizuális kivetülése. Klausztrofília: kötött téri határok, tapintható határfelületek, bezártságélmény. Liminális terek, non-places.
 • Ember a térben (építészeti fotó / videó / animáció). Ember és az építészeti kontextus. Narratíva, interakció, vizuális történetmesélés. Az emberi test mint az architektúra kompozíciós eleme. Az építészeti környezetben megélt - illetve az azon keresztül kibontakozó - kultúra ill. szubkultúra, társadalmi ill. szociális jelenségek, átalakulások, társas viselkedés, identitás, emberi jelenlét, ill. hiány képi lenyomatai. Zeitgeist.
 • A zene architektúrája - a térben vizualizált zene (fotó / animáció / videó / installáció / intermédia). Áthallások a zene és építészet között. Absztrakció & interferencia; harmónia & disszonancia; tonalitás & atonalitás.

Pintér András Ferenc PAF, DLA:

 • A képzőművészeti alkotás architektúrája; faktúra és matéria. Képzeljük el, hogy egy képzőművész gondolkodás- és látásmódjával állunk benne az építészeti tér ábrázolásának, megfogalmazásának, megértésének a problematikájában. A TDK Művészeti Szekcióhoz kapcsolódó alkotó és kutató munka a gesztusfestészet, azon belül is elsősorban a festészeti matériák és faktúrák viszonyrendszereinek a vizsgálatával foglalkozik. A téma elméleti kutatása mellett párhuzamosan a vizsgált területhez kapcsolódó alkotás / festmény, szobor, installáció, videómunka stb. / létrehozása javasolt.

Sebestény Ferenc, DLA:

 • Performatív tér. Az installációs és a színpadi tér. A kortárs színpad, mint térművészeti laboratórium. Térérzékelés, tértranszformáció és moduláció, világítás, szcenika. Elméleti és gyakorlati kérdések, alkotói megközelítések.

Tari Gábor, PhD:

 • A szín és zene összefüggésének vizsgálata, a Coloroid színrendszer téri modellezése. A szín és zene összefüggésének témája régóta foglalkoztatja a kutatókat, színnel foglalkoztató szakembereket, de minden alkotónak, tervezőnek fontos lehet, aki a színek harmóniájával dogozik. Eddig olyan válasz nem adatott a témára, ami a mai digitális színmérés eredményeit is figyelme veszi. (3.kép) Szívesen instruálok, konzultálok minden olyan festészeti tematikát, aminek köze van az építészeti gondolkodásmódhoz, határterület az építészet és képzőművészet között, a vizuális nyelvrendszerrel, a térélménnyel, a kép téri rétegződéseivel foglalkozik és a murális építészethez köthető festészeti műfajokat veszi célba.

Váli István Frigyes, DLA:

 • Falerone 2024 nyári rajztábor, augusztus 2-17
  Marche régió / Fermo megye / ValTenna - Tenna folyó völgyének építészeti, tájképi, stb. bebarangolása, megélése. A program az Adriai tenger és az Appeninek közötti útvonal építészeti, városépítészeti és tájélményének rögzítése és egy könyvben való bemutatása. A rajztábor során a városi ünnepségsorozatban is részt vesznek a művésztelepen résztvevők.
  www.faleroneartcolony.it
 • Fermo megye (I) téglaépítészetének mikro és makro formái
 • A Faleronei művésztelepen készített képzőművészeti alkotások, projektek
 • Tipográfia-grafika és építészet kapcsolata
 • Perforált konstrukciók, a fény használata az építészetben-képzőművészetben

 

TDK inspir 


A Rajzi és Formaismereti Tanszék élő tájékoztatója (személyes találkozó): 

2024. május hónapban

Rajzi Tanszék VII. terem / témavezetők ismertetője, tanácsadás, beszélgetés

A TDK Művészeti szekció a meghirdetett (vagy saját) témákra is várja a jelentkezéseteket!

TDK Művészeti szekció Rajzi Tanszék:

Sebestény Ferenc DLA és Pintér András Ferenc DLA

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


 

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية