Generatív modellezés

generativ modellezes 600x200px

BMEEPRAQ80E
Építészmérnöki Kar, osztatlan és MSc képzés
kötelező tárgy, gyakorlat
2 kredit


kurzust tartja: Pálóczi Tibor
óra időpontja - 2020 TAVASZ: ebben a félévben nem indul

 

ismertető
A tárgy a hallgatók számára bevezetést nyújt a generatív modellezés gyakorlatába és azon keresztül a generatív tervezés elméletébe. A félév a geometriai formakereséstől kezdve a digitális gyártáselőkészítésig kínál ismereteket. Az algoritmikus modellezés fázisai lépésről lépésre kerülnek ismertetésre számítógéppel történő követést és begyakorlást biztosítva. A kurzus résztvevőjének olyan kisléptékű épület vagy tárgyszerű objektum tervét kell a félév végére elkészíteni, melynek formai, szerkezeti kialakítása és fizikai modellezése generatív technika használatával történt.

kivonat
paraméterek, változók, függvények, logikai műveletek, elágazások-feltételek, áttérképezések, transzformációk, NURBS görbék-felületek-testek, adatfa struktúra kezelése, attraktorok és morfolás, digitális gyártáselőkészítés, digitális dokumentálás

tárgyfelelős / kurzusvezető
Pálóczi Tibor

státusz
2019/20 TANÉV II. FÉLÉVÉBEN NEM INDUL!
(A kurzus legközelebb várhatóan 2020 őszén érhető el újra.)

ütemterv - tematika

 1. _. bevezető előadás • félév bemutatása • feladatok kiaadása
 2. _. paraméterek és változók • adategyeztetések fajtái
 3. _. paraméter bevitel • BOOL műveletek
 4. _. listák és szűrők • feltételes elágazások • remapping
 5. _. parametrikus görbék • görbék analízise • görbeműveletek
 6. _. parametrikus felületek • felületek analízise • felületszerkesztések
 7. _. oktatási szünet
 8. _. transzformációk • euklédeszi és affin transzformációk
 9. _. összetett adatstruktúrák • adatfa menedzselése
 10. _. oktatási szünet
 11. _. attraktorok és vezérlők • morfolási lehetőségek
 12. _. mesh alapok • poligonhálós modellezés • simítási algoritmusok
 13. _. digitális fabrikáció • gyártáselőkészítés • bővítmények
 14. _. feldolgozási hét

 

feladatok beadása
Évvégi beadás (feltöltés a felhőbe)
Végső beadás (pótdíjjal)

követelmények
A tanórákon való részvétel kötelező, a TVSZ-ben meghatározottak szerint. Az egyes feladatokat a részletes tanmenet szerinti minőségben és határidőre kell beadásni, feltölteni! A gyakorlati jegyet a félév végi – a tematikában részletezett számú - munkák minősége alapján a gyakorlatvezető határozza meg. Pótlási lehetőség a tankörvezetővel történő egyéni megbeszélés szerint. További részleteket a követelményről az alábbi tanmenet tartalmaz.

részletes leírás - ütemterv - tematika
JELENLEG NEM ELÉRHETŐ

felhőmappa
JELENLEG NEM ELÉRHETŐ

egyedi konzultáció
Fogadóórában.
Előzőleg - 48h-val előtte - emailben jelezni kell!

vizuális segédanyag

videó segédlet

ajánlott szakirodalom
Arturo Tedeschi. AAD – Algorithms-Aided Design. Le Penseur Publisher, 2014.
Helmut Pottmann, Andreas Asperl, Michael Hofer, and Axel Kilian. Architectural Geometry. Bentley Institute Press, 2007.

ajánlott oldalak
Grasshopper 3D
Sudohopper 3D
ThinkParametric
Designalyze
Digital Toolbox

tantárgyi adatlap
KATT IDE

archívum
2017 (tavasz) - Tematika, ütemterv, tanmenet


2019.09.01.
Pálóczi Tibor – kurzusvezető

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية