Folding

rajz8 folding 600x200px

BMEEPRAO801
BMEEPRAM101

Építészmérnöki Kar
kötelezően választható tárgy, gyakorlat
2 kredit

 

 

ismertető
Célkitűzésünk, hogy megismertessük a derékszögű rendszerből kilépő forma és téralkotás lehetőségeit és módszereit a hallgatókkal a szobrászat és az építészet közötti határterületeken végzett kreatív alkotó és kutató munka során. Szellemi értelemben Gilles Deleuze francia filozófus "fold" víziójára támaszkodva, a formálás tekintetében az ehhez kapcsolódó térkoncepcióból inspirációt merítve hozunk létre olyan formákat és tereket, amelyekben a hajtogatás elve működik forma és rend teremtő erőként.

Nagy komplexitású téri relációkban gondolkodva, kísérletezve tanulmányozzuk a vizuális gondolkodás, a tér és formaalkotás alternatíváit, a szellemi tartalmak vizualizálásának lehetőségeit. 

A hajtogatást - mint produktumot és processzust - Deleuze nyomán rendkívül széles értelemben fogjuk fel olyasvalamiként, mint ami sokirányú tudományos és művészeti vonatkozással bír, összekapcsolja az egymástól igen távoli dolgokat, dimenziókat így megjeleníti többek között az anyag gyűrődéseit éppúgy, mint a lélek redőit.

tárgyfelelős / kurzusvezető
Üveges Gábor PhD

tantárgyi adatlap
Tantárgyi adatlap pdf-ben: katt ide

ütemterv - tematika 2018/19 tavasz

 1. 02.05. Általános bevezetés / A Folding és az Origami / A Fold koncepció a filozófiában és a művészetekben
 2. 02.12. A hajtogatás elve és alternatívái I. / "Tetősíkok" ritmusa
 3. 02.19. A hajtogatás elve és alternatívái II. / A síkból a térbe - a relief
 4. 02.26. A hajtogatás elve és alternatívái III. / Negatív-pozitív, statikus-dinamikus, szeparált-folyamatos
 5. 03.05. A hajtogatás elve és alternatívái IV. / Kígyó "ortogonális mag"
 6. 03.12. A hajtogatás elve és alternatívái V. / Kígyó "ortogonális mag" nélkül
 7. Tavaszi szünet (órarend szerinti órák elmaradnak)
 8. Vázlattervi hét (órarend szerinti órák elmaradnak)
 9. 04.02. Meditatív tér / Téri gondolat, alternatívák, vázlatok
 10. 04.09. Meditatív tér / Munkaközi modell vázlat
 11. 04.16. Meditatív tér / Munkaközi modell vázlat fejlesztése, környező terével való együtt alakítása
 12. 04.23. Meditatív tér / Modell digitális térben való tovább fejlesztése
 13. 04.30. 
 14. 05.07. Meditatív tér / Modell kivitelezése, anyagválasztás, szín, perforáció, textúra
 15. Feldolgozási hét

feladatok beadása
05.13. (hétfő 12.00-ig)
05.24. (péntek 12.00-ig) pótdíjjal

követelmények
A tanórákon való részvétel kötelező, a TVSZ-ben meghatározottak szerint A gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető határozza meg, a félév végén leadott – a tematikában részletezett számú – munkák minősége alapján.
Pótlási lehetőség: a tanmenet szerint.

minták


نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية