Rajz 3

BMEEPRAA301banner 01 Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar Tervezői és Szerkezeti szakirány
4 kredit

 

 


tantárgyfelelős
Sebestény Ferenc DLA egyetemi adjunktus

tankörök
A1 Balogh Emese DLA
A2 TariGábor PhD
A3 Váli István Frigyes DLA
A4 Pintér András Ferenc
B1 (Kiem) Sebestény Ferenc DLA, évfolyamfelelős
B2 Üveges Gábor PhD
B3 Molnár Csaba DLA
B4 Lassu Péter

FIGYELEM!
A kurzus 2020/21 tanév I. félévének idő- és órarendi beosztás változásait ismertető tájékoztató: KATT IDE

tantárgy célja
A modellezés lehetőségeinek feltárása a kísérleti formakutatás terén, a szerkezeti és kompozíciós egyensúly megtapasztalása. Az elemi építészeti formák geometriai származtatása és téri hatásainak vizsgálata. Az intuitív perspektíva szerepe az építészeti látvány létrehozásában.

A részletes ütemtervet és tematikát, online előadásokat, példákat és letölthető segédleteket lásd a tantárgy Moodle-oldalán: KATT IDE

témakörök
I. BLOKK: Formakutatás és kompozíció
Modellfeladat, kísérleti formakutatás, a szerkezet és a kompozíció összhangja, az alkotás fizikai és esztétikai egyensúlya.
FELADAT: Olyan pálcaszerkezetű, szálkonstrukciós modell készítése, melyben az egyensúly és az egyensúly hiánya – paradox módon – egyszerre van jelen.
Elkészítendő egy mérleg elven működő kinetikus modell, mely vagy egy 15x15 cm-es négyzet felületen belül, legfeljebb három vonal vagy pont mentén letámaszkodó alépítményen, vagy egy vonton felfüggesztve egyensúlyoz. Elemeit különböző méretű (2-3-4 mm-es) négyzet vagy téglalap keresztmetszetű fenyő pálcák, valamint balsafa lemezek alkotják. A modell mérete elérheti a 60-75 cm-t is. A fenyőléceket egyenesen, vagy a forma és szerkezet megkívánta módon akár enyhén hajlítva is lehet használni. 
EK1
Az egyensúlyt fizikai és esztétikai értelemben is az elemek hosszának megválasztásával, túlnyúlásával, keresztmetszetének változtatásával, besűrítésével, perforálásával, stb. lehet befolyásolni. Indokolt esetben kinetikus (mozgó) elemeket is lehet alkalmazni.E7 Robert Klippel ff

II. BLOKK: Intuitív perspektíva
Elemi építészeti formák és térérzeti hatásainak vizsgálata. Nagyléptékű tér intuitív "víziórajza" adott elemi térforma felhasználásával.
Intuitiv 1

III. BLOKK: Prezentáció – portfólió
A félév anyagának (fotók, rajzok, digitális grafikák) portfóliószerű összeállítása (digitális kiadvány), adott formátumban való feltöltése)

Sebestény Ferenc DLA, egyetemi adjunktus – évfolyamfelelős
2020

 

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية