2D építészeti kollázs

rajz9 3d epiteszeti grafika 1 600x200pxBMEEPRAO901
Kötelezően választható tárgy: Építészmérnöki Kar Tervező és Szerkezeti szakirány
2 kredit

 

FIGYELEM!
A távoktatásra való átállás miatt az ütemterv változik! Kérjük, keressék fel a tantárgy Moodle oldalát.

https://edu.epitesz.bme.hu/local/coursepublicity/publiccourses.php?publicityid=648

tantárgyfelelős
Répás Ferenc DLA

tantárgy célja

Célunk, olyan minőségi és egyben egyedi építészeti grafikák (ortogonális rajzok, látványtervek) létrehozása, melyek megkísérlik az elszakadást a számítógép által felajánlott választási lehetőségektől. A 2d-s számítógépes építészeti grafika használatával, elsősorban az egyedi látásmód kiérlelése a cél, olyan hangulati többlet hozzáadása grafikáinkhoz (pl. anyagszerűség, fényjelenségek, atmoszféra stb.), melyek személyessé teszik munkáinkat. A félév során, a digitális kollázs technika gyakorlati módszereit, számítógépes laborgyakorlatok segítségével sajátítjuk el.

ütemterv 2018-19/1

 1. 09.04. Bevezető előadás

 2. 09.11. figura térbe helyezése - vetített előadás, feladat kiadás

 3. 09.18. 1. feladat beadás, vetített közös értékelés

 4. 09.25. artlantis render komplettírozása 1.

 5. 10.02. artlantis render komplettírozása 2.

 6. 10.09. homlokzat grafikák - vetített előadás
                                               
 7. 10.16. Vázlattervi hét         
                                                                                                                                                                                                       
 8. 10.23. Ünnep
                                                                                                                                                       
 9. 10,30  homlokzat grafikák - gyakorlat
                                                                                                                                                                                                                  
 10. 11.06. helyszínrajz  - vetített előadás

 11. 11.13. alaprajz-metszet - vetített előadás

 12. 11.20. alaprajz-metszet - vetített előadás, konzultáció

 13. 11.27. modell  és rajz fotóba illesztése, konzultáció


  feladatok beadása
  -1 db figura térben, az eredeti képpel együtt
  - 1 db kiadott render környezeti és hangulati komplettírozása
  - 2 db saját terv orthogonális kollázsolt építészeti grafikái, illetve azok eredeti vonalas rajzai
  - 1 db fotóba illesztett saját modell vagy rajz

12.03. (hétfő 12.00-ig)
12.14. (péntek 12.00-ig) pótdíjjal (különeljárási díjjal)

követelmények
A tanórákon való részvétel kötelező, a TVSZ-ben meghatározottak szerint Az egyes feladatokat a félévközi leadások után, a gyakorlatvezetők értékelik, de a visszaadott rajzok a félév végéig javíthatók, befejezhetők! A gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg, a félév végén feltöltött –a tematikában részletezett számú- munkák minősége alapján.
Pótlási lehetőség: a keddi tanórákon lehetséges.

felhőmappák:

órai alapok: https://drive.google.com/open?id=0BziMZaati6Q3c0lkWWVwQVA4dFE

hallgatói leadás:https://drive.google.com/open?id=1F0gAwsg6dO2XjCgTtaF59y3BzO-VTnBv

ajánlott szakirodalom

https://hu.pinterest.com/repasf/arch-viz/

https://hu.pinterest.com/repasf/arch-graph/

Dobó, Molnár, Peity, Répás: Valóság, Gondolat, Rajz /Építészeti grafika


2018-09-01 Váli István frigyes DLA – évfolyamfelelős

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية