Akvarell

BMEEPRAT902 akvarell 600x200pxés BMEEPRAM102
2 kredit

 

 

 

 

Kötelező az alábbi képzéseken
3N-M0-T Építészmérnöki osztatlan képzés tervezői specializáció magyar nyelven ● ajánlott féléve: 9. (BMEEPRAT902)
3NAM0 Építészmérnöki osztatlan képzés tervezői specializáció angol nyelven ● ajánlott féléve: 9. (BMEEPRAT902)
Kötelezően választható az alábbi képzéseken
3N-ME Építészmérnöki mesterképzés magyar nyelven ● ajánlott féléve: 2. (BMEEPRAM102)
3N-M0-S Építészmérnöki osztatlan képzés szerkezeti specializáció magyar nyelven ● ajánlott féléve: 9. (BMEEPRAT902)

tantárgyfelelős
Zalakovács József egyetemi adjunktus

követelmények
Erős előkövetelmény 
Rajz 6. (BMEEPRAA601)

tantárgy célja
Akvarelltechnika megismerése, elsajátítása.
A formaismereti képzés egyik hatékony eszköze az akvarellel való festés. Hozzájárul a gyors vizuális téralkotáshoz, amellyel az építészeti gondolkodást segíti, főleg a kezdeti vázlatok gyors térábrázolásában. A későbbiekben egy eszköz, mellyel esztétikailag is meg lehet mutatni a kész látványtervet.
Az építésznek, amikor a nagyközönségnek óhajtja publikálni művét, nagy segítséget nyújt az akvarell technika. A lazúros festékréteg nem fedi el a nagy gonddal elkészített rajzát, hanem megőrzi annak értékeit, miközben festői hatást kelt tónusainak változatosságával, tüzes színeivel és kontrasztjaival. Az akverellezés nem igényel költséges felszerelést.

ütemterv 2018-19/1
Rajztermi munka kiadott mintarajzok alapján, szoros oktatói korrektúrával és verbális kommunikációval, előadás témánként.
Eszközök technikák használata, önálló munka, közös értékelés.

1.   2018. 09. 04. (kedd)
2.   2018. 09. 11. (kedd)
3.   2018. 09.18. (kedd)
4.   2018. 09.25. (kedd)
5.   2018. 10. 02. (kedd)
6.   2018. 10. 09. (kedd)
7.   2018. Vázlattervi hét
8.   2018. 10. 23. ÜNNEPNAP (szünet)
9.   2018. 10. 30. (kedd)
10. 2018. 11. 06. (kedd)
11. 2018. 11.13. (kedd)
12. 2018. 11. 20. (kedd)
13. 2018. 11. 27. (kedd)
14. 2018. Feldolgozási hét

mappa beadása 
2018. 12. 03. (hétfő 12:00-ig)
pótleadás (eljárási díjjal) 2018. 12. 14. (péntek 12:00-ig)

követelmények 
A tanórákon való részvétel kötelező, a TVSZ-ben meghatározottak szerint Az egyes feladatokat a félévközi leadások után, a gyakorlatvezetők értékelik, de a visszaadott rajzok a félév végéig javíthatók, befejezhetők! A gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg, a félév végén feltöltött –a tematikában részletezett számú- munkák minősége alapján.
Pótlási lehetőség: a tankörvezetővel történő egyéni megbeszélés szerint.

vizuális segédanyag

ajánlott szakirodalom
Balogh István: Az építészeti forma. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.
Balogh István: Akvarellek az építészetről. Építésügyi Tájékoztatási Központ, Budapest, 2003.

ajánlott oldalak
http://www.facebook.com/rajzi.bme.hu
http://www.instagram.com/rajzi.bme

Zalakovács József egyetemi adjunktus
2018.

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية