Osztatlan és MsC diploma tervezés

Diplomatervezés T RA: BMEEPRATD02
Diplomatervezés S RA: BMEEPRASD02

Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar Tervező és Szerkezeti szakirány
30 kredit (2017 előtt iratkozott hallgatók)
26 kredit (2017-től iratkozott hallgatók)

tantárgyfelelős
Répás Ferenc DLA

konzulensek
prof. Balogh Balázs DLA, Molnár Csaba DLA, Répás Ferenc DLA, Sebestény Ferenc DLA, Váli István DLA

kari diploma szabályzatok (osztatlan)
A Diplomamunka készítés és a Záróvizsga (Diplomavédés) követelményei az építészmérnöki osztatlan mesterképzésen - általános kari szabályzat - általános kari szabályzat
A Diplomamunka készítés és a Záróvizsga (Diplomavédés) követelményei az építészmérnöki osztatlan mesterképzésen és a 4 féléves építész (MSc) mesterképzésen - gyakorlati követelmények - gyakorlati követelmények
A diplomatervekhez tartozó opponensi vélemény (bírálat) kötelező tartalmi követelményei

ismertető
Az egységes kari követelményeknek megfelelően a tárgy célja, hogy önálló tervezési feladat keretében,  lemérje a hallgató felkészültségét, bizonyítsa az egyéni koncepcióalkotásra és építészeti alkotásra való rátermettségét. A féléves munkát heti rendszerességű konzultáció, illetve a tematikában részletezett közös tervbemutatások is kiegészítik, cél a diplomavédésre való felkészítés.

A Rajzi és Formaismereti Tanszéken elvárás, hogy a diplomatervezés minden fázisában kérjük a szabadkézzel, illetve hibrid technikákkal készített rajzokat bemutatni, az ezekből készített tabló (a koncepció vázlatoktól a végső látványtervekig) kötelező tanszék specifikus munkarész.  A védésre készítendő műszaki tervek grafikája legyen tiszta, informatív ugyanakkor plasztikus, anyagszerű. A Kari vázlatterv egy lapján kérjük a végső grafikát bemutatni! A professzionális modellek elkészítéséhez a modellező műhely segítséget nyújt!

A diplomavédésre min. 2db A/3 méretű portfóliót kérünk, illetve a terv minden lapját külön-külön pdf formátumban és összefűzve is! A diplomatervet javasolt jól felépített vetített előadásként megvédeni, a technikai feltételeket a Tanszék biztosítja!

A tantárgy gyakorlati érdemjeggyel zárul, a „Diplomatervezés” c. tárgy teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele. Jelen kiírás együtt kezelenő a vonatkozó kari diplomaszabályzatok rendelkezéseivel (lásd fentebb).

A tárgy felvételének feltétele: a tantárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik a diplomatervezési félévet megelőző tanulmányi időszakra előírt tantervi kötelezettségeiket teljesítették.

 

A 2019. ŐSZI FÉLÉV JAVASOLT TANSZÉKI DIPLOMA TÉMA ELÉRHETŐSÉGE:

https://drive.google.com/drive/folders/1WnjknOhkYREUf4FbistInQT4BYr-D4Sd?usp=sharing

600x200

ütemterv - tematika

 1.  Tervezési program és helyszín ismertetése, egyéni témák elfogadtatása. Előtanulmány tartalmának rögzítése
 2.  Egyéni konzultáció - motiváció, helyszín, program, példák, koncepcióismertetés
 3.  Egyéni konzultáció - előtanulmány fejlesztése, beépítési javaslatok, tömegvázlat m=1:500, anyagok, hangulat (Szakágakhoz bejelentkezni)
 4. SZEPT 30. 10.15-12,00 Tanszéki koncepcióterv – vetített prezentáció. Előtanulmányok, alaprajzok, metszetek, homlokzatok m=1:200 munkaközi modell(ek)     
 5. . Egyéni konzultációk
 6. Vázlattervi hét
 7.  OKT 28.. 10.15-12,00 Tanszéki vázlatterv 1– vetített prezentáció  Alaprajzok, metszetek, homlokzatok m=1:100, látványok, munkaközi modell(ek)
 8. Egyéni konzultációk – szakágak (hétfői órákon egyeztetés szerint)
 9.  Egyéni konzultációk - szakágak (hétfői órákon egyeztetés szerint)
 10.  NOV.11. 10.15-12,00 Tanszéki vázlatterv pótlás – vetített prezentáció  Alaprajzok, metszetek, homlokzatok m=1:100, látványok, munkaközi modell(ek)
 11. . Egyéni konzultációk - szakágak (hétfői órákon egyeztetés szerint)
 12. Egyéni konzultációk - szakágak (hétfői órákon egyeztetés szerint)
 13.  Egyéni konzultációk - szakágak (hétfői órákon egyeztetés szerint)

Diplomatervek (OSZT, MsC) feltöltése: 2019. dec. 13. (Pótlás: dec. 20.)
Diplomtervek leadása védésre: 2020. jan. 15

Diplomavédések: 2020. jan. 20-31

felhőmappa A Diploma féléves terv leadása: 

https://drive.google.com/drive/folders/1PUrkKEHFdjJytzaIBQ3BbCr1P4BXnJeb?usp=sharing

Fogadóóra ( kedd 13-14h)


Korda Péter: Dunamenti és Lakossági szelektív hulladékgyűjtő udvar és kiszolgáló épülete, Csepel-sziget, Kvassay zsilip
Osztatlan képzés diploma terv 2011
konzulens: Váli István Frigyes DLA

 


Lovas Katalin: Zarándok templom, Pilisszentlélek
BSc diploma terv 2007
konzulens: Váli István Frigyes DLA

 


Kiss Judit: Bleyer Jakab kisegítő általános iskola, Budaörs
BSc diploma terv 2013
konzulens: Váli István Frigyes DLA

 

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية