BSc diploma tervezés 1-2

BMEEPRAAD01

Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar BSc alapképzés
6+12 kredit (2017 előtt iratkozott hallgatók)
20 kredit (2017-től iratkozott hallgatók)

tantárgyfelelős
Répás Ferenc DLA

konzulensek
prof. Balogh Balázs DLA, Molnár Csaba DLA, Répás Ferenc DLA, Sebestény Ferenc DLA, Váli István DLA

kari diploma szabályzatok (BSc)
Dékáni utasítás a záróvizsga, a diplomamunka-készítés és a diplomavédés rendjéről a BME Építészmérnöki Karán a 7 féléves BSc szakon
Dékáni utasítás a záróvizsga, a diplomamunka-készítés és a diplomavédés rendjéről a BME Építészmérnöki Karán a 8 féléves BSc szakon
A diplomatervekhez tartozó opponensi vélemény (bírálat) kötelező tartalmi követelményei

ismertető
Az egységes kari követelményeknek megfelelően a tárgy célja, hogy önálló tervezési feladat keretében,  lemérje a hallgató felkészültségét, bizonyítsa az egyéni koncepcióalkotásra és építészeti alkotásra való rátermettségét. A féléves munkát heti rendszerességű konzultáció, illetve a tematikában részletezett közös tervbemutatások is kiegészítik, cél a diplomavédésre való felkészítés.

A Rajzi és Formaismereti Tanszéken elvárás, hogy a diplomatervezés minden fázisában kérjük a szabadkézzel, illetve hibrid technikákkal készített rajzokat bemutatni, az ezekből készített tabló (a koncepció vázlatoktól a végső látványtervekig) kötelező tanszék specifikus munkarész.  A védésre készítendő műszaki tervek grafikája legyen tiszta, informatív ugyanakkor plasztikus, anyagszerű. A Kari vázlatterv egy lapján kérjük a végső grafikát bemutatni! A professzionális modellek elkészítéséhez a modellező műhely segítséget nyújt.

A diplomavédésre min. 2db A/3 méretű portfóliót kérünk, illetve a terv minden lapját külön-külön pdf formátumban és összefűzve is! A diplomatervet javasolt jól felépített vetített előadásként megvédeni, a technikai feltételeket a Tanszék biztosítja.

A tantárgy gyakorlati érdemjeggyel zárul, a „Diplomatervezés” c. tárgy teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele. Jelen kiírás együtt kezelenő a vonatkozó kari diplomaszabályzatok rendelkezéseivel (lásd fentebb).

A tárgy felvételének feltétele: a tantárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik a diplomatervezési félévet megelőző tanulmányi időszakra előírt tantervi kötelezettségeiket teljesítették.

2019. TAVASZ, TANSZÉKI DIPLOMA TÉMÁK:

 https://drive.google.com/open?id=1Z-ugLUgPyB4JqKUR5uQpND5NIWCUQOEK

ütemterv - tematika

 1. 09. 10. Tervezési program és helyszín ismertetése, egyéni témák elfogadtatása. Előtanulmány tartalmának rögzítése
 2. 09. 13. Egyéni konzultáció - motiváció, helyszín, program, példák, koncepcióismertetés
 3. 09. 20. Egyéni konzultáció - előtanulmány fejlesztése, beépítési javaslatok, tömegvázlat m=1:500, anyagok, hangulat (Szakágakhoz bejelentkezni)
 4. 09. 27.Tanszéki koncepcióterv – vetített prezentáció. Előtanulmányok, alaprajzok, metszetek, homlokzatok m=1:200 munkaközi modell(ek)     
 5. 10. 04. Egyéni konzultációk
 6. 10. 11Vázlattervi hét
 7. 10. 18. Tanszéki vázlatterv 1– vetített prezentáció  Alaprajzok, metszetek, homlokzatok m=1:100, látványok, munkaközi modell(ek)
 8. 10. 25. Egyéni konzultációk – szakágak (hétfői órákon egyeztetés szerint)
 9. 11. 08. Egyéni konzultációk - szakágak (hétfői órákon egyeztetés szerint)
 10. 11. 15. Tanszéki vázlatterv pótlás – vetített prezentáció  Alaprajzok, metszetek, homlokzatok m=1:100, látványok, munkaközi modell(ek)
 11. 11. 22. Egyéni konzultációk - szakágak (hétfői órákon egyeztetés szerint)
 12. 11. 29. Egyéni konzultációk - szakágak (hétfői órákon egyeztetés szerint)
 13. 12. 06. Egyéni konzultációk - szakágak (hétfői órákon egyeztetés szerint)

2018. dec. 14. Diplomaterv féléves beadása
2019. jan. 08. Diplomaterv beadása védésre

Diplomavédések: 2019. jan. 15-29 

felhőmappa
A Diploma féléves terv leadása: link

egyedi konzultáció
Fogadóórában (2018 ősz: kedd 10-12h)

 


Balczer István: Tanösvény fejlesztés, Gárdony
BSc diploma terv 2017
konzulens: Váli István Frigyes DLA

 


Lőrincz Anna: Motocross pálya kiszolgáló épülete, Sóskút
BSc diploma terv 2017
konzulens: Váli István Frigyes DLA

 

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية