Rajz 2

BMEEPRAA201rajz2 600x200px
Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar Tervezői és Szerkezeti szakirány
4 kredit

 

 

 FIGYELEM!
A távoktatásra való átállás miatt az ütemterv változik! Kérjük, keressék fel a tantárgy Moodle oldalát.

https://edu.epitesz.bme.hu/course/view.php?id=377

tantárgyfelelős
Üveges Gábor PhD egyetemi docens 

3N-A0 Építészmérnöki alapképzés magyar nyelven, ajánlott féléve: 2.
3N-A1 Építészmérnöki alapképzés magyar nyelven, ajánlott féléve: 2.
3N-M0 Építészmérnöki osztatlan képzés magyar nyelven, ajánlott féléve: 2.
3NAA0 Építészmérnöki alapképzés angol nyelven, ajánlott féléve: 2.
3NAA1 Építészmérnöki alapképzés angol nyelven, ajánlott féléve: 2.
3NAM0 Építészmérnöki osztatlan képzés angol nyelven, ajánlott féléve: 2.

tankörök és tankörvezetők
A1 Üveges Gábor PhD
A2 Tari Gábor PhD
A3 Répás Ferenc DLA
A4 Sebestény Ferenc DLA
B1 Molnár Csaba DLA
B2 Nemes Gábor DLA
B3 Portschy Szabolcs
B4 Pintér András Ferenc DLA
En1 Üveges Gábor PhD
En2 Tari Gábor PhD

tantárgy célja
A tantárgy célja egyrészt, hogy a rajzgyakorlatok során a hallgatókat látni tanítsa, arány, forma és kompozíciós érzéküket fejlessze, manuális intelligenciájukat iskolázza. A tantárgy célja másrészt, hogy a tér és formaalkotás területén adjon inspirációt, a vizuális gondolkodás logikáját és a vizuális nyelv működését megismertesse, a vizuális nyelvi alapműveleteket a gyakorlatban használva rajzban és makett építésben egyaránt. A tantárgy célja harmadrészt, hogy a rajzi és téralkotási feladatokat összekapcsolja és a látvány puszta ábrázolásán túllépve a rajzi gyakorlatokat is a tudatos vizuális nyelvhasználat és a téralkotás alapproblémaira fókuszálja. Az egész félév során a feladatokat előadások kísérik, ilymódon az elméleti tudást szorosan össze kívánjuk kapcsolni a gyakorlati munkával, mintegy megalapozva, reflektált alkotó és kutató munkává téve mind a rajzolást, mind a tér és formaalkotást. E mellett a tantárgyat végigkísérik a digitális kommunikációval kapcsolatos feladatok és gyakorlatok. Egy alkalmat szentelünk a digitális fotográfiának, amivel célunk a fotó használat, a képalkotás magasabb fokú tudatosságát elérni a hallgatóknál, illetve segítjük a saját művek, rajzok és makettek dokumentálásához kötődő digitális utómunkákban való jártasság megszerzését.

építészeti rajz
A vizuális nyelv rajzi alkalmazása a téralkotásban, építészeti terek rajzi analízise, az épület analitikus, röntgenrajz szerű ábrázolása. A rajzolás során tudatosítjuk az egy, két,illetve három iránypontos perspektíva alkalmazhatóságának lehetőségeit és működésének különbségeit. A rajzon transzparensé tesszük a falakat és födémeket és többet mutatunk meg az épületből, mint amit a szem vagy a kamera láthat. A teret be kell járni és a több szempontból különböző időpillanatokban látottakat egyetlen rajzon kell összegezni. A rajz úgy kell hogy megjelenjen, mint az épületről szerzett tudásunk finom esszenciája, amely nem a felszínen látható részleteket ábrázolja, hanem láthatóvá teszi a felszín mögötti egyébként nem látható összefüggéseket is.

tér és formakutatás
A rajzfeladatok során különböző vizuális nyelvi alapműveleteket alkalmazva kísérletezünk a forma és téralkotással. Vertikális és horizontális komplex téri elemek sorolása, eltolása, csúsztatása, elforgatása, tükrözése révén hozunk létre kreatív módon rajzban finoman ritmizált architektonikus struktúrákat. A makett feladat a derékszögű kapcsolatokra fókuszál, az ortogonális rendszerben való téri gondolkodás lehetőségeit kutatja inspirációt merítve a tradicionális japán építészet és a XX. századi képzőművészet és építészet ide vonatkozó példáiból. Az építészeti terek rajzolásánál a külső és belső terek ábrázolása során azt kutatjuk, hogy a rajz eszközével hogyan tudunk láthatóvá tenni olyan alapvető összefüggéseket, téri viszonylatokat is amelyek a szem vagy a kamera számára láthatatlanok.

digitális kommunikáció
A rajzi és makett feladatok fotó dokumentációjának elkészítése, adott formátumban való feltöltése, digitális utómunkák elvégzése. Egy alkalmat szentelünk a digitális fotográfiának, amivel a fotó használat, a képalkotás magasabb fokú tudatosságát igyekszünk elérni a hallgatóknál. Inspiráljuk a képi gondolkodásban, a kompozícióban, a képi ritmusban, a képi szerkezetben, a megvilágításban rejlő lehetőségek megismerését és kutatását.

tantárgyi adatlap
Tantárgyi adatlap pdf-ben: katt ide

ütemterv 2020 tavaszi félév

1.      02.10. B. tankörök Bevezető előadás
         02.13. A. tankörök Bevezető előadás

2.-3. 02.17.- 02.24. B.tankörök Horizontális téri elem sorolása
         02.20.- 02.27. A. tankörök Horizontális téri elem sorolása
         Beadandó: A/4 vázlat, A/3 grafit tónusrajz

4.-5. 03.02.- 03.09. B.tankörök Vertikális téri elem sorolása
         03.05.- 03.12. A.tankörök Vertikális téri elem sorolása
         Beadandó: A/4 vázlat, színes ceruzarajz - B/2 színes papír hosszában kettévágva, vagy 2 db A/4-es színes papír a rövidebb oldalán összeragasztva

6.     03.16. B.tankörök Előadás – Akció makett
        
03.19. A.tankörök Előadás – Akció makett
         Beadandó: 15 -20 cm es élhosszúságú kubatúrában elhelyezhető – nem kocka formájú – makett

7.     03.30. B.tankörök Makett látvány utáni rajza
        04.02. A.tankörök Makett látvány utáni rajza
        Beadandó: A/4 vázlat, A/3 grafit tónusrajz „békaperspektívában”, vonalzó, papírszél használható a tónusozáshoz

8.     04.06. B.tankörök Makett nézetrajza
        04.09. A.tankörök Makett nézetrajza
        Beadandó: A/3 –as jó minőségű ( Canson, Ingres) papíron A/4-es méretű rajz, grafit vagy színes ceruza, vagy kollázs

9.     04.20. B.tankörök Makett fotózás – inspirációs előadás
        04.23. A.tankörök Makett fotózás – inspirációs előadás
        Beadandó:
3db tudatosan komponált és világított minőségi fotó a saját készítésű makettről kis méretű printek formájában

10.   04.27. B.tankörök Bevezető előadás – BME Aula folyosó – Perspektíva analízis
       
04.30. A.tankörök Bevezető előadás – BME Aula folyosó – Perspektíva analízis
        Beadandó: összesen 6 db A/4-es vázlat, tus –filc (2db vázlat 1 iránypontos perspektívában + 2db vázlat 2 iránypontos perspektívában + 2 db vázlat 3iránypontos perspektívában)

11.    05.04. B.tankörök BME Aula folyosó – Téranalízis
        
05.07. A.tankörök BME Aula folyosó – Téranalízis
        
Beadandó: 1db A/4 vázlat toll – filc, 1db A/3 toll –filc rajz, redukált tónus

12.    05.11. B.tankörök BME E. épület – Sóhajok hídja – Téranalízis
         
05.14. A.tankörök BME E. épület – Sóhajok hídja – Téranalízis
          Beadandó:
1db A/4 vázlat toll – filc, 1db A/3 toll –filc rajz, redukált tónus

         A vázlatokat nem kell aláiratni, de a nagy rajzokat a tanár szignója nélkül nem lehet beadni.
         Minden blokk után értékelés: A, B, C, D, E.

 

feladatok beadása
RAJZBEADÁS: 2020. május 18. (12 óráig)
PÓTBEADÁS: 2020. május 29. péntek (12 óráig - különeljárási díjjal)

 

blokkok

I.BLOKK
Vizuális nyelvi alapműveletek rajzi alkalmazása a téralkotásban
komplex téri elemek sorolása, elforgatása, eltolása, tükrözése, csúsztatása (2-5.óra)
A rajzfeladatok során a vizuális nyelvi alapműveleteket alkalmazva kísérletezünk a forma és téralkotással. Vertikális és horizontális komplex téri elemek sorolása, eltolása, csúsztatása, elforgatása, tükrözése révén hozunk létre kreatív módon rajzban finoman ritmizált architektonikus struktúrákat.
- Megadott komplex horizontális téri elem sorolása és/vagy tükrözése és/vagy eltolása nyomán kialakuló belső tér rajzolása képsík tágítással két iránypontos perspektívában.
- Megadott komplex vertikális téri elem sorolása és/vagy elforgatása és/vagy eltolása és/vagy tükrözése nyomán kialakuló külső tér rajzolása képsík tágítással két iránypontos perspektívában.

II.BLOKK
Derékszögű kapcsolatok a térben

az architektonikus gondolkodás alapjai (6 -9.óra)
A makett feladat a derékszögű kapcsolatokra fókuszál, az ortogonális rendszerben való téri gondolkodás lehetőségeit kutatja inspirációt merítve a tradicionális japán építészet és a XX. századi képzőművészet és építészet ide vonatkozó példáiból.
- Előadás – Akció makett
Rövid inspirációs előadás után derékszögű rendszerben gondolkodva, balsa lemezből és makett lécekből egy tömeget, síkot és vonalat érzékenyen összekapcsoló, izgalmasan ritmizált, a saját szerkezeti elemein vízszintesen megálló elvont architektonikus struktúrát építünk.
- Makett látvány utáni rajza – makett befejezés, javítás
A három iránypontos perspektíva lehetőségeit alkalmazva, a horizontvonalat egészen leszorítva dinamikus, nagyvonalú rajzot készítünk, a kisméretű makettünket fölénk magasodó hatalmas architektúraként ábrázoljuk.
HF.: Otthoni feladat a következő órára a makettről 2 darab ortogonális nézetrajzot vonalzóval kiszerkeszteni és elhozni. Oktatóval való egyéni megbeszélés alapján - a makett karakterétől függően - ez kiváltható egy darab nem ortogonális vetületi rajzzal. A/3 –as jó minőségű ( Canson, Ingres) papíron A/4-es méretű rajz.
- Makett nézetrajza
Az otthon vonalzóval kiszerkesztett nézetrajzok közül a jobbat a bevilágított makett alapján vonalzó és papírszél segítségével megtónusozzuk.
- Makett fotózás – inspirációs előadás
A fotó használat, a képalkotás magasabb fokú tudatosságát igyekszünk elérni a hallgatóknál. Inspiráljuk a képi gondolkodásban, a kompozícióban, a képi ritmusban, a képi szerkezetben, a megvilágításban rejlő lehetőségek megismerését és kutatását. A rajztermekben kialakítunk néhány makett fotózásra alkalmas helyet, fekete vagy fehér háttérrel, világítással derítéssel. A fotózás folyamata során hívjuk fel a figyelmet a képi minőséggel kapcsolatos legfontosabb szempontokra. Ekkor végezzük el a korábban elkészült rajzok fotózását, az első és a második blokkban készített munkák dokumentálását.

III.BLOKK
A nagy belső és külső tér ábrázolása

Perspektíva és téranalízis (10- 13.óra)
A BME belső és külső tereinek - az aula és az azt körülvevő folyosó és az egymás feletti szintek – analitikus, röntgenrajz szerű ábrázolása. A rajzolás során tudatosítjuk az egy, két, illetve három iránypontos perspektíva alkalmazhatóságának és működésének különbségeit. A rajzon transzparensé tesszük a falakat és födémeket és többet mutatunk meg az épületből, mint amit a szem vagy a kamera láthat. A teret be kell járni és a több szempontból különböző időpillanatokban látottakat egyetlen rajzon kell összegezni. A rajz úgy kell hogy megjelenjen, mint az épületről szerzett tudásunk finom esszenciája, amely nem a felszínen látható részleteket ábrázolja, hanem - a szinteket együtt láttatva - láthatóvá teszi a felszín mögötti egyébként nem látható összefüggéseket is.
- Bevezető előadás – BME Aula folyosó – Perspektíva analízis
A BME belső és külső tereinek - az aula és az azt körülvevő folyosó és az egymás feletti szintek analitikus - vázlatos röntgenrajz szerű ábrázolása. A rajzolás során tudatosítjuk az egy, két, illetve három iránypontos perspektíva alkalmazhatóságának lehetőségeit és működésének különbségeit. Ezt az alkalmat mintegy a térrel való ismerkedésnek, a tér sok vázlat készítése közbeni bejárásának tekintjük. A következő alkalommal fogjuk ezt a tudásunkat felhasználni egy nagyobb rajz elkészítése során.
- BME Aula folyosó – Téranalízis
Az aula körüli folyosók és az aula kapcsolatát minden részletformát mellőzve, mind a három szintet megmutatva, egy röntgenrajzon ábrázoljuk. A rajzon csak a pillérek és a gerendák összefüggés rendszere jelenik meg és rajzolja ki az épület szerkezetének lényegét.
- BME E. épület – Sóhajok hídja –Téranalízis
A hallgatókkal a szabadban a BME épületeinek külső tereit rajzoljuk. A korábbiakhoz hasonló szemléletben csak a lényegre szorítkozva, csak az alapvető téri és formai relációkat rögzítjük a rajzon.

 

követelmények
A tanórákon való részvétel kötelező, a TVSZ-ben meghatározottak szerint Az egyes feladatokat a félévközi leadások után, a gyakorlatvezetők értékelik, de a visszaadott rajzok a félév végéig javíthatók, befejezhetők! A gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg, a félév végén feltöltött –a tematikában részletezett számú- munkák minősége alapján. Pótlási lehetőség, a tankörvezetővel történő egyéni megbeszélés szerint.

ajánlott szakirodalom
Dobó, Molnár, Peity, Répás: Valóság – Gondolat - Rajz

Üveges Gábor PhD egyetemi docens – évfolyamfelelős
2020.02.05.

 

 

 

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية