Építészeti formatan

epiteszeti formatan 600x200px

BMEEPRA0404

Kötelezően választható tárgy: Építészmérnöki Kar Tervező és Szerkezeti szakirány, gyakorlat
2 kredit

  

tárgyfelelős / kurzusvezető
Balogh Emese DLA

tantárgy célja
Lehetséges intuitív alkotómódszerek fejlesztése.

tárgyleírás
A tárgy az építészmérnök és formatervező hallgatók számára teszi hozzáférhetővé az alapvető ismereteket. Összefoglalást ad a forma általános fogalmáról, a formát alkotó felületekről, rendszerezi a formát alkotó elemeket és azok lehetséges kapcsolatait más formákkal, ismerteti a formákat továbbtagozó elemeket a felületi rajzot, a felületből kiemelkedő tagozatokat, bevágásokat, a formák felületének áttörését, színezését. A félév során a formák tematikus csoportosítását követően, egyénenként meghatározott feladatokat adunk ki, ahol a hallgatók a kapott hívószóból kiindulva a fenti ismeretek rendszerelvű alkalmazását mutatják be kortól és helytől független, látványos - elsősorban építészeti, művészeti alkotások - példáin keresztül, melyeket ők gyűjtenek össze, foglalnak rendszerbe és egy rövid előadás formájában mutatják be azt, majd adják le a félév végén digitális formában.

 

2022 Balogh Emese DLA - kurzusvezető

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية