Aktuális felvételi előkészítő hirdetmény

 

 

Kedves Jelentkező!

A BME Építészmérnöki Kar Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan képzésére, illetve az Építészmérnöki Alapképzési Szak (BSc) képzésére való felvétel rajz alkalmassági vizsgához kötött, amihez nagy segítséget jelent, ha a felvételit megelőzően felvételi előkészítő tanfolyamon vesztek részt.

A Rajzi és Formaismereti Tanszék Rajziskolájának felvételi előkészítőjén célzottan azt a tudást sajátíthatjátok el, ami a sikeres rajz alkalmassági vizsgához szükséges. Azoktól a tanároktól tanulhattok, akik egyetemi éveitek alatt is oktatnak majd Benneteket - és akik egyben a terület legjobb szakemberei. Ráadásul azokban a rajztermekben készülhettek, ahol felvételizni fogtok, így szokhatjátok az egyetem atmoszféráját. Az ország bármely pontjáról érdemes eljönni, és rászánni a szombati napokat, mert ezzel garantálhatjátok magatoknak a legjobb esélyt a sikerhez, a legfelkészültebb oktatóktól és a legjobb helyen tanulhattok. Amennyiben valaki úgy érzi, hogy nehezebben megy a rajz, akkor ajánlott már a felvételit megelőző években is elkezdeni a felkészülést.

A regisztráció: 2022. január 25-től indul! Kérjük, olvasd el figyelmesen a Tájékoztatót, mert az általános tudnivalókat, a jelentkezés és regisztráció, illetve a tanfolyam díjának és befizetésének feltételeit a regisztráció során nyilatkozatban el kell fogadnod, mellyel az Egyetem és közted egy szerződés jön létre. Ha valamely kérdésben bizonytalan vagy, akkor fordulj bizalommal hozzánk e-mailben, telefonon, vagy személyesen. A Kapcsolattartáshoz és elérhetőséghez tartozó összes információt is itt találod.

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ
A 2021/2022-ES TANÉV RAJZI ÉS ALKALMASSÁGI VIZSGA
FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM FELTÉTELEIRŐL

 

1. Preambulum – a COVID járvány következményei

 1. A 2021/22-es tanévben induló Rajzi és alkalmassági vizsga Felvételi előkészítő tanfolyam a COVID járvány miatt kialakult és a jövőre vonatkozó kiszámíthatatlan helyzetre felkészülve, a tanfolyamot vegyesen, jelenléti és távolléti formában indítjuk.
 2. Mindemellett a jelen ismereteink és az oktatás járványhelyzetben történő működése, illetve azon tény alapján, hogy a szabadkézi rajz alapjainak elsajátítása a közvetlen, személyes tudásátadás esetében a legoptimálisabb, a tanfolyamot ebben az évben úgy szervezzük meg, hogy:
  - a tananyag elsajátításához elengedhetetlenül szükséges és elégséges jelenléti alkalmakat tartunk csak,
  - jelenléti oktatás esetében az elvárható minimális védekezési protokollt (üléstávolság, szellőztetés, terem- és kézfertőtlenítés) biztosítjuk,
  - digitális távoktatási rendszer segítségével a távolléti oktatásban is elsajátítható ismeretekhez a szükséges és elégséges mennyiségű digitális tananyagot biztosítjuk,
  - a tanfolyam tematikáját a felvételi vizsga lebonyolítási formájához (jelenléti vagy távolléti) tartozó tartalomhoz is igazítjuk.

 

 

 

2. Általános tudnivalók:

 1. A regisztrálás során a jelen Tájékoztató - Nyilatkozatban történő - elfogadása esetén az Egyetem és a Jelentkező között szerződés jön létre.
 2. A tanfolyam feltételeit a Tanszék a regisztráció kezdetétől a tanfolyam végéig nem változtatja meg, mely alól kivételt jelent a járványügyi helyzet jövőbeni alakulásától függő, felsőbb szervek részéről kötelezően előírt intézkedések miatti változtatások.
 3. Jelen Tájékoztató regisztráció alkalmával történő elfogadásakor Jelentkező kifejezetten nyilatkozik arról is, hogy elfogadja a 2.2. pontban írt változtatásokból eredő tanfolyam szervezési módosításokat, mint pl. azt, hogy az egész tanfolyam szükség esetén távolléti formában lehet csak megtartva.
 4. Jelentkezési és befizetési időszak
  A  és B tanfolyam: 2022. január 03. 8 óra 00 perc - 2022. január 24. 23 óra 59 perc.
  C tanfolyam: 2022. január 25. 8 óra 00 perc - 2022. január 30. 23 óra 59 perc.
 5. Oktatási időszak:
  A  és B tanfolyam: 2022. február 05. - 2022. május 21.
  C tanfolyam: 2022. február 11. - 2022. május 20.
 6. A tanfolyam 50 tanórából (egy tanóra 45 perc) áll.
 7. A tanfolyam jelenléti és távolléti oktatási alkalmakból áll.
 8. A jelenléti oktatás 7 alkalom, mely az egyetemen, rajztermi foglalkozásokon személyes megjelenéssel jár.
 9. A távolléti oktatás 6 alkalom, mely a Résztvevő otthoni munkájával jár, és ehhez a szükséges és elégséges ismereteket a Résztvevő digitális tananyagként kapja meg.
 10. A távolléti oktatásban egyrészt a tapasztalatszerzéshez elengedhetetlenül fontos rajzi gyakorlatokat, másrészt a felvételi feladatok megoldásához szükséges ábrázolási (szerkesztési) ismereteket adunk át, melyek a rajzolás gondolkodásbeli, technikai és készség szintű elsajátítását is segítik. A távolléti oktatásban a Résztvevő önálló munkájára támaszkodunk, melyekhez instrukciót és a 2.3 pontban írt esetben távolléti formában offline konzultációt is biztosítunk.
 11. Egy jelenléti foglalkozás alkalmanként 240 perc, legalább egy 15 perces szünettel.
 12. A jelenléti foglalkozások szombatonként (A és B) 10 órától 14 óráig tartanak, péntekenként (C) 15 órától 19 óráig. (lásd 3. pontot).
 13. Egy távolléti oktatás alkalmanként 120 percet vesz a igénybe Résztvevőtől, melybe beleszámít a digitális tananyag megismerése (kb. 10-30 perc) és a hozzá közvetlen kapcsolódó feladat önálló elkészítése (kb. 110-90 perc).
 14. A távolléti foglalkozások anyagának meghirdetése – a Tanszék által létrehozott digitális platform segítségével – a távolléti alkalmak napján, az A és B szombati tanfolyami csoportok esetében 10 órától, a pénteki C tanfolyam csoportjai esetébe 15 órától történik, a Résztvevő a továbbiakban szabadon rendelkezhet az idejével. A távolléti oktatásban elkészítendő feladatok konzultációja és ellenőrzése a távolléti alkalmat követő jelenléti foglalkozás keretében valósul meg (lásd 3. pontot).
 15. Egy csoportban legalább 20, legfeljebb 30 fő Résztvevő lehet.
 16. Az „A” és „B” tanfolyam időpontjában 4-4 csoport indul. A létszám limitált, tanfolyamonként összesen 120-120 fő
  A „C” tanfolyam időpontjában 3 csoport indul. A létszám limitált, a tanfolyamon összesen 90 fő.
 17. A tanfolyamok pontos csoport-, terem- és oktatóbeosztásáról, a Tanszék e-mailben küld tájékoztatást a jelentkezési és befizetési időszak lezárását követően, az „A” és „B” tanfolyam esetében legkésőbb 2022. február 02-ig, a „C” tanfolyam esetében legkésőbb 2022. február 08-ig.
 18. A rajzi előkészítő tanfolyam a BME Építészmérnöki Kar, Építészmérnöki alapképzés és Építészmérnöki osztatlan mesterképzés rajzi alkalmassági vizsgájára készít fel, más képzések alkalmassági vizsga követelményei ettől eltérők lehetnek.
 19. A tanfolyam során a Hallgató elsajátíthatja azt a tudást, ami a sikeres felvételi vizsgához szükséges. Az oktatási tematika kimondottan a felvételi vizsgán várható feladatok tartalmához igazodik, de a Résztvevők egyben egy általános vizuális és rajztechnikai tudásra is szert tehetnek.
 20. A tanfolyam során a Résztvevő megtanulja a perspektivikus ábrázolás és tónusozás (fény-árnyék viszonyok) törvényszerűségeit, technikai fogásait. A perspektíva és a vetületi ábrázolás alapszintű ismereteire építve megtanítjuk a vetületek alapján rekonstruált belső tér és tömeg perspektivikus ábrázolását, plasztikus megjelenítését. Ezen ismeretek elsajátításához a rajztermi foglalkozásokon felül otthoni feladatok elkészítéséhez tananyagot biztosítunk. Az egyes feladatokhoz szükség szerint mintarajzokat biztosítunk.
 21. A Résztvevő felelőssége, hogy az órákon a megadott időben rendszeresen részt vegyen. A hiányzásából következő lemaradások esetén azok pótlására otthoni feladatok kiadásával adunk lehetőséget. Rajztantermi foglalkozáson külön pótlási lehetőség nincs.
 22. Hiányzás miatt – kivéve az 5.7. pontban foglalt vis maior esetét – a tanfolyami díj visszatérítésére nincs lehetőség.
 23. Résztvevő vállalja, hogy az órákra megfelelően felkészül, és a jelenléti alkalmak esetében az órák kezdetekor pontosan megjelenik, valamint az órai munkához szükséges rajzeszközöket beszerzi és a foglalkozásokra magával hozza. A távolléti oktatás esetében az otthoni munkára kiadott digitális tananyagot megnézi, az ehhez tartozó feladatokat elkészíti, és kiírás szerint a következő jelenléti foglalkozáson bemutatja.
 24. A Rajzi és Formaismereti Tanszék vállalja, hogy a sikeres jelentkezés érdekében elektronikus regisztrációt és jelentkezést, illetve a távolléti oktatáshoz szükséges digitális platformot (Moodle rendszer) működtet, valamint a kapcsolattartásra e-mail-en és személyesen is lehetőséget biztosít. A Tanszék a honlapján rendszeresen frissítve közzétesz minden jelentkezéshez szükséges információt és a tanfolyam elvégzésének feltételeit.
 25. Tanszék külön Adatkezelési Tájékoztatóban vállalja, hogy Résztvevők összes személyes adatát kizárólag a tanfolyammal kapcsolatos ügyintézés, illetve információk ismertetésére használja, külső fél számára nem adja tovább.
 26. A tanfolyam elvégzése nem jelent garanciát arra, hogy a Résztvevő felvételt nyer az Építészmérnöki Karra.
 27. A tanfolyam helyszíne:
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
  Rajzi és Formaismereti Tanszék
  BME Központi (K) épület 3. emelet 24. és 28. (IV, V, VI és VII-es rajztermek)
 28. A tanfolyam elvégzéshez szükséges eszközök:
  - A/3-as rajztábla
  - A/3-as műszaki rajzlap
  - B-s, 2B-s jó minőségű grafitceruzák
  - nem maszatoló radír
  - a rajzlap rögzítéséhez alkalmas eszköz (rajzszög vagy ragasztószalag stb.)

 

 

 

3. A tanfolyami foglalkozások időbeosztása:

 „A” tanfolyam, kezdés: 2022. február 05. - 2022. május 14.

„A” tanfolyam foglalkozásainak időbeosztása

alkalom

dátum

oktatási forma

nap

Jelenléti esetében időpont, távolléti esetében közzététel a Moodle-ban

1.

2022. február 05.

jelenléti

szombat

10,00-14,00

2.

2022. február 12.

távolléti

szombat

10,00-

3.

2022. február 19.

jelenléti

szombat

10,00-14,00

4.

2022. február 26.

távolléti

szombat

10,00-

5.

2022. március 05.

jelenléti

szombat

10,00-14,00

6.

2022. március 12.

távolléti

szombat

10,00-

7.

2022. március 19.

jelenléti

szombat

10,00-14,00

8.

2022. április 02.

távolléti

szombat

10,00-

9.

2022. április 09.

jelenléti

szombat

10,00-14,00

 

2022. április 15-18.

HÚSVÉT

   

10.

2022. április 23.

távolléti

szombat

10,00-

11.

2022. április 30.

jelenléti

szombat

10,00-14,00

12.

2022. május 07.

távolléti

szombat

10,00-

13.

2022. május 14.

jelenléti

szombat

10,00-14,00

 

„B” tanfolyam, kezdés: 2022. február 12. - 2022. május 21.

„B” tanfolyam foglalkozásainak időbeosztása

alkalom

dátum

oktatási forma

nap

jelenléti esetében időpont, távolléti esetében közzététel a Moodle-ban

1.

2022. február 12.

jelenléti

szombat

10,00-14,00

2.

2022. február 19.

távolléti

szombat

10,00-

3.

2022. február 26.

jelenléti

szombat

10,00-14,00

4.

2022. március 05.

távolléti

szombat

10,00-

5.

2022. március 12.

jelenléti

szombat

10,00-14,00

6.

2022. március 19.

távolléti

szombat

10,00-

7.

2022. április 02.

jelenléti

szombat

10,00-14,00

8.

2022. április 09.

távolléti

szombat

10,00-

 

2022. április 15-18.

HÚSVÉT

   

9.

2022. április 23.

jelenléti

szombat

10,00-14,00

10.

2022. április 30.

távolléti

szombat

10,00-

11.

2022. május 07.

jelenléti

szombat

10,00-14,00

12.

2022. május 14.

távolléti

szombat

10,00-

13.

2022. május 21.

jelenléti

szombat

10,00-14,00

 

„C” tanfolyam, kezdés: 2022. február 11. - 2022. május 20.

„C” tanfolyam foglalkozásainak időbeosztása

alkalom

dátum

oktatási forma

nap

jelenléti esetében időpont, távolléti esetében közzététel a Moodle-ban

1.

2022. február 11.

jelenléti

péntek

15,00-19,00

2.

2022. február 18.

távolléti

péntek

15,00-

3.

2022. február 25

jelenléti

péntek

15,00-19,00

4.

2022. március 04.

távolléti

péntek

15,00-

5.

2022. március 11.

jelenléti

péntek

15,00-19,00

6.

2022. március 18.

távolléti

péntek

15,00-

7.

2022. április 01.

jelenléti

péntek

15,00-19,00

8.

2022. április 08.

távolléti

péntek

15,00-

2022. április 15-18.

HÚSVÉT

9.

2022. április 22.

jelenléti

péntek

15,00-19,00

10.

2022. április 29.

távolléti

péntek

15,00-

11.

2022. május 06.

jelenléti

péntek

15,00-19,00

12.

2022. május 13.

távolléti

péntek

15,00-

13.

2022. május 20.

jelenléti

péntek

15,00-19,00


 

4. Jelentkezés és regisztráció:

 1. Jelentkezési és befizetési időszak:
  A és B tanfolyam: 2022. január 03. 0 óra 00 perc - 2022. január 24. 23 óra 59 perc.
  C tanfolyam: 2022. január 25. 8 óra 00 perc - 2022. január 30. 23 óra 59 perc.
 2. A tanfolyamra jelentkezés elektronikus regisztrációval történik a www.regisztracio.bme.hu honlapon.
 3. A regisztráció során az alábbi adatok megadására van szükség:
  - Jelentkező neve,
  - Jelentkező születési helye és időpontja,
  - Jelentkező lakcíme, levelezési címe (ha a lakcímmel nem azonos),
  - Jelentkező e-mail címe,
  - Jelentkező mobil telefonszáma.
 4. A regisztráció során az alábbi nyilatkozatok megadására van szükség:
  - Hozzájáruló nyilatkozat a Jelentkező Hírlevélre történő feliratkozásához.
  - Nyilatkozat a tanfolyami feltételek elfogadásáról.
 5. A regisztráció során közölt adatok pontos és a valóságnak megfelelő kitöltéséért a Jelentkező felel. A téves adatszolgáltatásból eredő problémák miatt a Tanszék felelősséget nem vállal.
 6. Hibás regisztráció és/vagy adatszolgáltatás a jelentkezés meghiúsulását is eredményezheti.
 7. Hibás adatszolgáltatás javítására a Tanszéki titkársághoz kell fordulni írásban, a felvételi előkészítő e-mail címre (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) küldött levéllel.
 8. A Tanfolyamra való jelentkezés a tanfolyam díjának az 5.3. pontban meghatározott határidőig történő befizetésével válik véglegessé.
 9. A jelentkezés visszavonása a tanfolyamról:
  - A Jelentkezési és befizetési időszak alatt (2.4 pont) a jelentkezés és regisztráció visszavonható.
  - A Jelentkezés visszavonása csak személyesen vagy e-mail-ben, a felvételi előkészítő e-mail címére (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) küldött levéllel, a tanszék titkárságával történt előzetes egyeztetés után lehetséges. A tanszéket tájékoztatni kell arról is, hogy a tanfolyam díját a lemondás időpontjáig a Jelentkező befizette-e. Amennyiben a befizetés megtörtént, akkor a tanfolyam díját visszatérítjük.
  - A jelentkezés és regisztráció törlését csak a tanszéki adminisztráció tudja elvégezni, a lemondás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül, melyről a Jelentkező értesítést is kap.
 10. A regisztráció lejárta után, a tanfolyam elkezdéséig lehetőség van pótjelentkezésre.
  - A pótjelentkezés már csak személyesen vagy e-mail-ben, a felvételi előkészítő e-mail címre (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) küldött levéllel, a tanszék titkárságával történt előzetes egyeztetés után lehetséges.
  - A Jelentkező beosztása csak azon időpontokra és csoportokba lehetséges, ahol a csoportlétszám nem éri el a maximumot.
  - Amennyiben a pótjelentkezés időpontjában még van szabad hely, akkor a jelentkezés csak a díj befizetésének igazolása után lesz érvényes.
 11. A tanfolyam elkezdése után lehetőség van becsatlakozásra.
  - Becsatlakozás csak azoknak ajánlott, akik már részt vettek előzőekben tanfolyamainkon.
  - A becsatlakozás már csak személyesen vagy e-mail-ben, a felvételi előkészítő e-mail címre (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) küldött levéllel, a tanszék titkárságával történt előzetes egyeztetés után lehetséges.
  - Amennyiben a becsatlakozás a tanfolyam 1-3. foglakozásának időtartamától történik, akkor a fizetendő díj a tanfolyam teljes összege. Amennyiben a becsatlakozás a tanfolyam 4-5. foglakozásának időtartamától történik, akkor a fizetendő díj a tanfolyam teljes összegének fele.
  - A hallgató beosztása azon időpontokra és csoportokba lehetséges, ahol a csoportlétszám nem éri el a maximumot.
  - Amennyiben a pótjelentkezés időpontjában még van szabad hely, akkor a jelentkezés csak a díj befizetésének igazolása után lesz érvényes.
  - Becsatlakozáskor a jelentkező hallgató tudomásul veszi, hogy a becsatlakozás időpontjáig megtartott foglalkozásokra órai pótlási lehetőség nincs.

 

 

 

5. A tanfolyam díja és befizetése:

 1. A tanfolyam díja: bruttó 3000 Ft/tanóra, azaz minösszesen Bruttó 150.000,- Ft, azaz Egyszázötvenezer Forint.
 2. Számlát csak a Jelentkező nevére van lehetőség kiállítani.
 3. A díj összegét a Jelentkező a regisztrációval egy időben, vagy azt követően, de legkésőbb
  A és B tanfolyam - 2022. január 24. 23 óra 59 percig
  C tanfolyam - 2022. január 30. 23 óra 59 percig
  köteles egy összegben megfizetni (részletfizetésre nincs lehetőség).
 4. A díj megfizetése csak banki átutalással lehetséges. Jelentkező a díjat az alábbi bankszámlaszámra köteles átutalni az alábbi tartalommal:
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  1111 BUDAPEST Műegyetem rkp. 3.
  Számlaszám: 10032000-01425279-00000000
  Utaláskor a közlemény rovatba csak következőket kell írni:
  310090-(épk funkcióterületi számot) és név (a tanfolyamon résztvevő Jelentkező neve)
 5. A Tanszék a sikeres jelentkezés és regisztrálás után, az 5.3. pontban rögzített határidőre befizetett díjat az első tanfolyami foglalkozást megelőző időszakban visszatéríti, ha a Résztvevő legkésőbb a tanfolyam megkezdése előtt 1 naptári nappal, a felvételi előkészítő e-mail címére (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) küldött levélben erről értesítést küld. Írásbeli értesítés elmaradása esetén a Tanszék úgy tekinti, hogy a Résztvevő az első foglalkozáson részt vett, és ez esetben a Tanszék a díjat nem téríti vissza.
 6. A megkezdett tanfolyam (az első foglalkozáson való részvételt követően) a tanfolyam díjának visszafizetésére nincs mód.
 7. Vis maior esetei:
  - A tanszék részéről vis maiornak minősül az az eset, melynek következtében a tanfolyam megtartása ellehetetlenül, azaz sem jelenléti sem távolléti oktatásban nem tudja a feladatát végrehajtani. Nem minősül vis maiornak, ha a jelenléti oktatásról a tanfolyam közben át kell állni távolléti oktatásra.
  - A Résztvevő részéről vis maiornak minősül az az eset, melynek következtében a Résztvevő sem jelenléti, sem távolléti formában nem tud a megkezdett tanfolyamon részt venni. Ilyen ok az igazoltan súlyos, hosszantartó betegség vagy a tanfolyami foglalkozások több mint felét meghaladó igazolt akadályoztatás.
  - A Tanszék a vis maiorra hivatkozó lemondást csak akkor tudja elfogadni, ha az első hiányzástól számított 5 munkanapon belül a Résztvevő vagy hozzátartozója írásban, a felvételi előkészítő e-mail címére küldött levéllel igazolja. Ez esetben a Tanszék a tanfolyam díjának időarányos részét visszatéríti.

 

 

 

6. Kapcsolattartás, elérhetőségek:

 1. Személyesen és levélben:
     Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
     1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
     Rajzi és Formaismereti Tanszék, „K” épület 3. emelet 20.
 2. Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 3. Telefon: Titkárság: +36 1 463 3048 (hétfőtől csütörtökig 11-től 16 óráig)
 4. A tanfolyammal kapcsolatos információk:
  - elektronikus regisztráció: www.regisztracio.bme.hu
  - tanszéki honlap: http://www.rajzi.bme.hu/hu/felveteli
 5. Kapcsolódó oldalak: www.bme.hu, www.epitesz.bme.hu, www.regisztracio.bme.hu

 

Budapest, 2022. január 20.

Rajzi és Formaismereti Tanszék

 

 

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية