A tárgyábrázolás alapvető összefüggéseinek feltárása, illetve gyakorlása a hallgatók formai, ill. arányérzékének fejlesztése, grafikai készségük megalapozása.

Szemléleti távlattan (intuitív perspektíva). A vonal, mint absztrakció. A vonalas ábrázolás. A perspektivikus rendszer. A kocka ábrázolása. Fekvő, álló körök, koncentrikus körcsoportok, körgyűrűk. Alapvető geometrikus testekből álló kompozíciók. Fény és árnyékhatások, plasztika - tónusozás. Színek használata a felületi fény-árnyék hatások hőmérsékletének ábrázolására. Színharmóniák. A tárgy egy féléves, heti 3 óra gyakorlat. A félévi jegy a hallgatók egész félévi munkáját tükrözi, a félév végén az összes rajzot tartalmazó beadott mappa kerül értékelésre.

Értékelés módszere: A félévközi munkák alapján.

Ajánlott irodalom:

Szalay Z.: A kockától az aktig

Dobó-Molnár-Peity-Répás: Valóság-Gondolat-Rajz

 

 

Tanmenet: letöltés

Tónusgyakorlat (házi feladat): letöltés

Kötelező tárgy: Ipari Termék- és Formatervező Szak

Tantárgyfelelős: Portschy Szabolcs

Neptun kód: BMEEPRA1101