Tematika:

Szemléleti távlattan (intuitív perspektíva). A vonal, mint absztrakció. A vonalas ábrázolás. A perspektív rendszer. A kocka ábrázolása. Fekvő, álló körök, koncentrikus körcsoportok, körgyűrűk. Alapvető geometrikus testekből álló tárgyszerű kompozíciók. Fény és árnyékhatások, plasztika - tónusozás. Színek használata a felületi fény-árnyék hatások hőmérsékletének ábrázolására. Színharmóniák. Klasszikus, és modern formák. Permanens vázolási technikák: toll, tus, filctoll, lavírozás.

Tanmenet:

2017/2018/1 félév

1. szeptember 5. Bevezető előadás, orientáció
2. szeptember 12. Perspektíva alapjai – hasáb + síklapú testek, vonalas rajz
3. szeptember 19. Perspektíva alapjai – kör, körgyűrű, vonalas rajz
4. szeptember 26. Tónusozás alapjai – egyszerű beállítás tónussal, ceruzával
5. október 3. Beállítás tónusozva
6. október 10. Színek használata – beállítás rajza kiegészítő színekkel
7. október 17. Feldolgozási óra, házi feladatok
8. október 24. Összetett formák – beállítás bútorral, színes rajz
9. október 31. Organikus formák – drapéria rajza
10. november 7. Egyszerű enteriőr bútorral, drapériával, színes rajz
11. november 14. Permanens technikák (toll, filctoll, lavírozás) enteriőr A4
12. november 21. Klasszikus formák rajza permanens technikával A4
13. november 28. Modern formák rajza permanens technikával A4
14. december 4. PÓTLÁS

Mappa beadása: december 8. 12 óráig
Késedelmi díjjal: december 15. 12 óráig

Követelmények:

A tanórákon való részvétel kötelező, a TVSZ-ben meghatározottak szerint. Az tanórákon
elkészített rajzokat az oktatók az órák végén összegyüjtik, és a hallgatók által a félév elején
elkészített mappában tárolják. A gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság
határozza meg, a félév végén beadott – a tematikában részletezett számú és témájú -
szabadkézi rajzok alapján. Pótlási lehetőség: a 14. oktatási hét órarend szerinti óráján.

Ajánlott irodalom:

Szalay Z.: A kockától az aktig

Dobó-Molnár-Peity-Répás: Valóság-Gondolat-Rajz

 

Kötelező tárgy: Ipari Termék- és Formatervező Szak

Tantárgyfelelős: Portschy Szabolcs

Neptun kód: BMEEPRABTSR