A tárgyak, a képek, az épületek világa - művészetelméleti megközelítés.

"Alkalmazott" és autonóm" művészet / artes minores, artes maiores stb. - az építészet és a formatervezés (formaalkotás) fogalomrendszerének, fogalomrendszereinek néhány összefüggése.

Vizuális-plasztikai-architektonikus gondolkodás: a formaalkotás néhány vonatkozása és ezek történeti kontextusa.

Design és építészet történetileg összefüggő és változó viszonya.

Disegno-dessi-design és dizájn: a fogalom születése, változásai és aktuális értelmezései.

 

Tantárgyfelelős: Üveges Gábor PhD

 

Kötelező tárgy: Forma- és Vizuális Környezettervező Mérnök MSc Szak

Neptun kód: BMEEPRAM1F2