A képzés célja olyan tervezőmérnökök képzése, akik képesek új termékek, termék/ szolgáltatás vizuális valós rendszerek kombinációinak tervezésére, a felhasználó igényeinek magas színvonalú kielégítésére az építészeti környezetben is, etikai, esztétikai normák és vizuális környezettervezési elvárások tiszteletben tartásával. Formatervezői-tudományos-műszaki, humán, gazdasági és nyelvi ismereteikkel alkalmasak, gyakran nemzetközi környezetben is egy team tagjaként vagy vezetőjeként a tervezési folyamatok végrehajtására, illetve irányítására, A képzési program felkészít a vezetői feladatok ellátására, a kutató-fejlesztő munkára, továbbá önálló ismeretszerzésre, valamint a forma- és vizuális környezettervező tanulmányok PhD képzés keretében való folytatására is.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel
rendelkezzen a hallgató építészmérnök.

Az alábbi alapképzési szakterületről várunk jelentkezőket

- ipari termék- és formatervező mérnök,
- formatervező művész asszisztens, alapképzés
- gépészmérnök
- közlekedésmérnök
- műszaki menedzser

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C-típusú nyelvvizsga letétele szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van.TANTÁRGYAK

1. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ALAPOK
Anyagtudomány
Térgeometria és informatika
Konstrukciós ismeretek, technológia
Modern fizika
Természetes polimer szerkezeti anyagok
Valós és virtuális modellezés


2. SZAKMAI TÖRZSANYAG
Komplex forma és vizuális környezettervezés I.-II.-III.
Grafikai tervezés
Vizuális kommunikáció
Színelmélet és kutatás
Vizuális rendszertervezés –arculat
Termékfejlesztés-menedzsment


3. DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK
Építészeti vizuális környezet és tárgytervezés
Tér és formakutatás
Kísérleti tárgy és környezet rendszertervezés
Designelmélet I. design esztétikai ismeretek
Designelmélet II. design esztétikai ismeretek
Kísérleti építészeti integrált és vizuális környezettervezés


4. GAZDASÁGI ÉS HUMÁN ISMERETEK
Design és építészettörténet
Alkalmazott ergonómia
Környezettervezés pszichológiai alapjai

A képzés időtartama 4 félév.