A hallgatók a tervezési feladatok megoldása során az építészet, a formatervezés és környezettervezés átfogó rendszerének tanulmányozásán keresztül képet kapnak a design mélyebb összefüggéseinek megértésében. Legyenek tudatában a környezettervezés történelmi, kulturális, ipari, társadalmi és gazdasági kölcsönhatásával.

Az általános gépészeti tervezés ismeretei csak részben érvényesülnek ennél a tárgynál. A tárgy és annak környezete, az építészet, külső és belső terek viszonyának szempontrendszere, alkalmazott technológiák megismerése, tér és épületburkolatok tervezése. A tervezés folyamatában használt szempontok: forma-funkció egysége, érthetőség, esztétika, használhatóság, gazdaságosság megvalósíthatóság, biztonság, tárolás, szállítás. További tervezési célcsoportok: város és település tárgyai, építészetianyagok és elemek, bel és kültéri vizuális tájékoztatási rendszerek, eszközök, interaktív kommunikációs lehetőségek, közlekedési eszközök.

 

Tantárgyfelelős: Sebestény Ferenc DLA

 

ütemterv

Kötelező tárgy: Forma- és Vizuális Környezettervező Mérnök MSc Szak

Neptun kód: BMEEPRAM1F5