Az építészet, mint kísérlet - a vizuális tárgyi környezet kísérleti jellege - a tárgyi környezet és az építészet (mint a tárgy környezete) viszonya. Az építészeti kísérlettel szemben támasztott követelmények. A kísérlet elemei, eszköztára. Szimbiózis az épített környezettel. A vizuális kreatíva, mint a tárgyi környezettervezés alapja. Az esztétika értelmezése a kísérleti építészeti integrált és vizuális tárgyi környezettervezésben. A „vizuális környezettervezés”. Stílusok, a történeti korokra visszatekintve. A harmóniateremtés eszközei az építészeti és tárgyi környezet vonatkozásában. A technika-technológia szerepe egykor és ma a fentiekkel kapcsolatban. A forma és technika viszonya az építészetben és a tárgyi környezettervezésben. Hasonulás-ellenpontozás. Választott stíluselemzések. A jövő emlékei, lehetséges jövőképek.

 

 


Tantárgyfelelős: Balogh Balázs DLA

 

Kötelező tárgy: Forma- és Vizuális Környezettervező Mérnök MSc Szak

Neptun kód: BMEEPRAM3F3