A hallgatók, a tervezési feladatok megoldása során az építészet, a formatervezés és környezettervezés átfogó rendszerének tanulmányozásán keresztül képet kapnak a design mélyebb összefüggéseinek megértésében. Legyenek tudatában a környezettervezés történelmi, kulturális, ipari, társadalmi és gazdasági kölcsönhatásával.

A szemeszterben végzendő feladatkör az építészeti és köztéri világítás. Épületek külső és belső tereinek megvilágítása; látványtervezés, transzparens alkalmazások, önálló világító eszközök. Legújabb technológiák megismerése és alkalmazása, ipari megvalósíthatóság. A tervezés folyamatában használt szempontok: forma-funkció egysége, környezeti hatása, érthetőség, esztétika, használhatóság, gazdaságosság, megvalósíthatóság. További tervezési célcsoportok: város és település tárgyai, bel- és kültéri vizuális tájékoztatási rendszerek, eszközök, interaktív kommunikációs lehetőségek, közlekedési eszközök.

 


Tantárgyfelelős: Sebestény Ferenc DLA

 

Kötelező tárgy: Forma- és Vizuális Környezettervező Mérnök MSc Szak

Neptun kód: BMEEPRAM2F5