Színelmélet alapjai tantárgy megismerteti a hallgatókat a "színdinamika" interdiszciplináris tudományág főbb területeivel, céljaival, tudományos kutatási módszereivel, eszközrendszerével. A szín és szín, szín és ember, valamint a szín és az épített környezet-, ill.  tárgytervezés, művészeti tevékenység során létrejövő összefüggéseivel.

Főbb témakörök:

Színek rendszerezése, legfontosabb történelmi színrendszerek

 A Coloroid -színrendszer

 Színkontrasztok, különleges színtani jelenségek

 Színek mérése, színkeverés, fényszínek, pigmentszínek

 Színharmónia-kutatás

 Színek érzelmi, asszociatív, funkcionális és esztétikai tartalmai

 Színtervezés a gyakorlatban, feladatok a néhány leggyakoribb színtervezői műfajban.

 Szín és önmegvalósítás / néhány képzőművészeti jellegű feladat/

 Szín és a számítógép

 

 

Tantárgyfelelős: Tari Gábor PhD

 

Kötelező tárgy: Forma- és Vizuális Környezettervező Mérnök MSc Szak

Neptun kód: BMEEPRAM2F2