Kutató tárgy és környezettervezés folyamata, folyamatmodelljei, módszertana és szabályai.

Tér, struktúra, forma modellek.

Tervezett vizuális modellek, új anyag és formakapcsolatok.

Kisérleti ökodesign esztétikai modellek: már eredetében is ökológiai szemléletű forma, tér- és jelentés kisérletek modellezése.

Formaészlelés, a forma emocionális, szemantikai azonosítása.

Formák, formai struktúrák számítógépes generálása: formaátmenetek, fluid formák, forma modulációk, új formarendek 3D-s és valós térbeli modellezése.

 

 


Tantárgyfelelős: Lelkes Péter DLA

 

Kötelező tárgy: Forma- és Vizuális Környezettervező Mérnök MSc Szak

Neptun kód: BMEEPRAM3F2