Szabadon választható tárgy: Építészmérnöki Kar

Tantárgyfelelős: Váli István Frigyes DLA egyetemi adjunktus

Neptun kód: BMEEPRA0440

 

A tárgyat azok vehetik fel, akik felvételt nyertek és részt vettek a Faleronei Művésztelep nyári workshopján illetve a külön meghírdetett őszi, tavaszi workshopokon. (www.faleroneartcolony.it) A felvétellel kapcsolatban érdeklődni Váli Istvánnál lehet (vif kukac rajzi.bme.hu).

 

2017 ősz

A tárgyat az veheti fel, aki a felvételi beszélgetésen felvételt nyer. A felvételi időpontja: 2017. augusztus 31., 13.00, Rajzi tanszék.