Szabadon választható tárgy: Építészmérnöki Kar

Tantárgyfelelős: Váli István Frigyes DLA egyetemi adjunktus

Neptun kód: BMEEPRA0440

 

A tárgyat azok vehetik fel, akik felvételt nyertek és részt vettek a Faleronei Művésztelep nyári workshopján illetve a külön meghírdetett őszi, tavaszi workshopokon. (www.faleroneartcolony.it) A felvétellel kapcsolatban érdeklődni Váli Istvánnál lehet (vif kukac rajzi.bme.hu).

 

2017 ősz

  • A félév során egy nyaralóépület család ötlettervét kell elkészíteni, mely Fermo megye építészeti hagyományain, korszerű építészeti-műszaki tartalommal nyer formát.
  • A félév felvezető szakaszában a hallgatók kiselőadásokkal készülnek, tanulmányozzák az olasz kultúra, a Fermo megyei és nemzetközi téglaépítészetet, a kortárs nyaraló-üdülő épületek megoldásait.
  • Félév végén az elkészült tervekből (rajzokból, makettfotókból, leírásokból) egy közös kiadványt készítünk.
  • A félév során egy kb. 6-7 napos tanulmányutat teszünk Faleronéban és környékén. A tanulmányút tervezett időpontja: szeptember utolsó hete - október (később meghatározva a Faleronei Művésztelep workshopjának idejéhez igazítva). A tanulmányúton - melynek költsége 25 ezer forint étkezés nélkül - nem kötelező részt venni.
  • A tanulmányút idején kerül megrendezésre Faleronében a Facade nemzetközi építészeti-művészeti konferencia és Nemes Gábor PhD kiállítása.

A tárgyat az veheti fel, aki a felvételi beszélgetésen felvételt nyer. A felvételi időpontja: 2017. augusztus 31., 13.00, Rajzi tanszék.

  • A felvételi beszélgetésre kérjük hozzanak korábbi terveket, szabadkézi rajzokat.
  • A tárgyat azoknak ajánljuk, akik a Rajzi Tanszéken szeretnék teljesíteni a Komplex tervezés című tantárgyat.
  • A tantárgyat 6+2 fő (nyári felmérőtábor résztvevői) veheti fel