Az emberi test ábrázolása, és az ennek megvalósításához szükséges technikai ismeretek bővítése. A félév folyamán a hallgatók elsajátíthatják az egész alak rajzolását, különböző technikákkal. Továbbiakban sor kerül a figura (alak) arányainak elsajátítása, valamint az építészeti tér - ember kapcsolatára.

A tárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik az Építészeti alakrajz c. tárgyat elvégezték.

 

Kötelezően választható tárgy: Építészmérnöki Kar

Tantárgyfelelős: Zalakovács József

Neptun kód: BMEEPRA0428