Tárgyleírás:

A BME Rajzi Tanszék és a MOME Tárgyalkotó Tanszék oktatási, kutatási tapasztalatait, módszereit és legújabb eredményeit felhasználva a tér- és formaalkotás terén újfajta kérdéseket és válaszokat szeretne megfogalmazni. A tervezés elméleti és gyakorlati szempontjai, a geometriai transzformáció-, a generatív alapú formaalkotás, vagy akár a craft szemlélet mindkét megközelítésben érvényesek. Ez az alapja a két művészeti ág / diszciplina együttműködésének, egymást erősítő és inspiráló közös projektek indításának. Vizsgálódásunk apropója az installáció, mely felfogható egy téri gesztus elemi egységeként, közelíthető a tárgyalkotás, de az építészeti értelemben vett tértervezés felől is. A programban a két intézményből 10 - 10 hallgató vesz részt.

 

Tervezési feladat: „A performatív tér"

A látvány- és térképzés eszközei: az installáció, a mozgás és a fény. Hagyományos és digitális eszközökkel történik a tervezés és modellezés. Az installáció építése és világítása először a műteremben modell méretben, majd a színházi csarnokban valós léptékben történik. A választott tér-mozgás-fény kompozíciót rögzítjük, majd digitális utómunka során prezentációra alkalmassá tesszük. Az 1:1 léptékű installáció a fény és a táncosok által performatív térré lényegül.

 

Tantárgykövetelmények:

A féléves feladat lényege a párban és csoportban végzett alkotómunka, együttgondolkodás, a hagyományos és digitális eszközök, technológiák kreatív használata, műterem- és projektoktatás. Az első két feladathoz 1 db. 50x70 cm-es plakátot, szöveges és fotódokumentációt (esetleg filmet), valamint egy modellt kell készíteni. A harmadik feladat csapatmunka, mely során egy közös installáció készül 1:1-es léptékben. Az előzményekről, a munkafolyamatról, valamint a kész installációról, a „Performatív térről" készített fotók, szövegek, filmek a leadandó dokumentáció részét képezik.

Sebestény Ferenc DLA - tárgyfelelős

 

2016. TAVASZ - ÜTEMTERV ÉS KÖVETELMÉNYEK

RA-1

Ikon-MB  Ikon-LM  Ikon-RA  Ikon-SzZ  Ikon-VE  Ikon-E  Ikon-LI  Ikon-KV-TB 1  Ikon-KV-TB 2

  

Meghívott képzőművészek, alkotók:

 

2016 - Nádor Tibor festőművész MOME, Mohácsi András szobrászművész MOME, Goda Gábor rendező-koreográfus ARTUS

2015 - Kocsis Gábor fénytervező

2014 - Pálóczi Tibor építész

2013 - Gaál Mariann koreográfus

2012 - Dr. Magyar Péter RIBA, AHA, CHA
           Kansas State University, Department of Architecture

2011 - Hantos Károly szobrász, MKE rektor-helyettes

2010 - Mengyán András Munkácsy-díjas

2009 - Haász István Munkácsy-díjas  

 

Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar N3_Tervező szakirány

Tantárgyfelelős: Sebestény Ferenc DLA

Neptun kód: BMEEPRAT601