Komplex 1 - 2017 Falerone csoport feladatai

 

ArtOstello San Francesco

ArtCampeggio San Paolino

 

 

 

Leírás: A 2017 tavaszi félévre vonatkozó tematikát 2016 decemberében hirdetjük meg.

Feladatmeghatározás és követelmények:

Kutató és gyűjtőmunka: Szöveges, rajzos és képi anyag összeállítása egységesített pdf formátumban és tanszéki kiállításon is bemutatható papír alapú prezentáció formájában.

1. Vázlatterv
- Építészet: Koncepcióterv. A tervezési koncepciót bemutató helyszínrajz (1:500), alaprajzok, homlokzatok (1:200) és metszetek (1:100), szabadkézi, vagy szerkesztett kidolgozással, a műtermi munkát igazoló sok-sok szabadkézi vázlattal, tömegmodellel.
- Szakágak: A szakági tanszékeken meghirdetett és a szakági konzulensekkel egyeztetett tartalommal és formában.

2. Végleges terv:
- Építészet: "Engedélyezési terv" szintű kidolgozás. Helyszínrajz (1:500-1:200), alaprajzok, homlokzatok (1:100) és metszetek (1:100-1:50), szerkesztett kidolgozással (kézi vagy gépi), a környezetet is bemutató tömegmodell.
Az építészeti koncepciót, funkciórendszert, a megelőző kutatómunkát és a vázlatokat, valamint a munkaközi és végső modellekről készített fotókat, montázsokat építészeti tanulmányfüzetbe kell szerkeszteni és a tervdokumentációhoz mellékelni.
- Szakágak: A szakági tanszékeken meghirdetett és a szakági konzulensekkel egyeztetett tartalommal és formában.

3. Zárthelyi feladatok:
A zárthelyik egynapos feladatok, melyek érdemjegye beszámít a féléves jegybe. Pótolni az ütemtervben megadott két időpontban lehet. A második alkalom mindkét ZH elégtelen teljesítése, vagy igazolt hiányzás esetén vehető igénybe.

A komplex terv beadandó rész- és végfeladatainál – a Rajzi Tanszék hagyományainak megfelelően – elvárjuk a minőségi építészeti megoldásokat és a magas színvonalú grafikai kidolgozást. Kiemelt követelmény az alkotói csoportra vonatkozó egységes építészeti modellek készítése.

 

2016. TAVASZ - ÜTEMTERV ÉS KÖVETELMÉNYEK

 

 

Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar N4_Tervező és Szerkezeti szakirány

Tantárgyfelelős: Váli István DLA

Neptun kód: BMEEPRAT811 és BMEEPRAS811

 

{gallery}galeria/komplex/komplex1_molnar_bence{/gallery}