Leírás: A Komplex tervezés 2 című tantárgy meghirdetett követelményei:
Az előző félév(ek)ben megkezdett tervezési feladat folytatása és kidolgozása "kiviteli terv" szintig. A konzulenssel egyeztetett, jól lehatárolható épület- vagy feladatrész elméllyültebb kidolgozása 1:50-es léptékben (indokolt és engedélyezett esetben ettől eltérő léptékben). A komplex terv beadandó rész- és végfeladatainál – a Rajzi Tanszék hagyományainak megfelelően – elvárjuk a minőségi építészeti megoldásokat és a magas színvonalú grafikai kidolgozást. Kiemelt követelmény az alkotói csoportra vonatkozó egységes építészeti modellek készítése.

Feladatmeghatározás és követelmények:

1. Vázlatterv:
- Építészet: A kijelölt részfeladat megfelelő léptékű bemutatása, viszonya az egész épülethez. A tervezési helyszínt ábrázoló helyszínrajz (1:500), alaprajzok, homlokzatok (1:100) és metszetek (1:50), szerkesztett kidolgozással, választott technológiák, szerkezetek, építészeti megoldások, anyagok, stb. példák, analógiák bemutatása, gyűjtő, rendszerező és elemző munka, az építészeti döntésekre való felkészülés adatbázisa. Lehetséges alternatívák bemutatása, a kiválasztást befolyásoló tényezők elemzése.
- Szakágak: A szakági tanszékeken meghirdetett és a szakági konzulensekkel egyeztetett tartalommal és formában.

2. Végleges terv:
- Építészet: "Kiviteli terv" szintű kidolgozás. Helyszínrajz (1:500-1:200), alaprajzok, homlokzatok (1:50) és metszetek (1:50-1:20), részletrajzok (1:10-1:5) szerkesztett kidolgozással (kézi vagy gépi), anyagokra, technológiákra, szerkezetekre vonatkozó műszaki tájékoztatók. Építészeti műszaki leírás.
- Szakágak: A szakági tanszékeken meghirdetett és a szakági konzulensekkel egyeztetett tartalommal és formában.

3. Zárthelyi feladatok:
A zárthelyik egynapos feladatok, melyek érdemjegye beszámít a féléves jegybe. Pótolni az ütemtervben megadott két időpontban lehet. A második alkalom mindkét ZH elégtelen teljesítése, vagy igazolt hiányzás esetén vehető igénybe.

 

1. ZH 2017.9.28.

2. ZH 2017.11.2.

PótZH: 

Félév végi beadás: 2017.12.11. (hétfő) 12:00

Pótbeadás: 2017.12.18. (hétfő) 12:00, különeljárási díjjal

 

 

 

Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar N5_Tervező szakirány

Tantárgyfelelős: Váli István DLA

Neptun kód: BMEEPRAT911