Leírás: A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a hagyományos gyors modellezést, a térkompozíciós alapismereteket, az elemek egymásra hatásának törvényszerűségét, és a gyors intuitív válaszkeresés alapelveit. Tovább célunk a tervezési folyamat digitális rögzítése, és annak magabiztos alkalmazása mind a közösségi, mind az egyetemi médiában. Mindig a képzés formájának megfelelő, adekvát kommunikációval. 

Feladatleadás, prezentáció: A félév közben az alkotási folyamatot, annak lépéseit, állomásait mindvégig dokumentáljuk közösségi és csak a hallgatók által hozzáférhető webhelyen egyaránt. 

 

2016. ŐSZ - ÜTEMTERV ÉS KÖVETELMÉNYEK

2016. ŐSZ - ÜTEMTERV ÉS KÖVETELMÉNYEK (pdf)

 

 

Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar N4_Tervező szakirány

Tantárgyfelelős: Sebestény Ferenc DLA - Lassu Péter

Neptun kód: BMEEPRAT711