Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar N4_Tervező szakirány

Tantárgyfelelős: Lassu Péter (Sebestény Ferenc DLA)

Neptun kód: BMEEPRAT701