Szellemi értelemben Gilles Deleuze francia filozófus "fold" víziójára támaszkodva, a formálás tekintetében az ehhez kapcsolódó térkoncepcióból inspirációt merítve hozunk létre olyan formákat és tereket, amelyekben a hajtogatás elve működik forma és rend teremtő erőként.
Nagy komplexitású téri relációkban gondolkodva, kísérletezve tanulmányozzuk a vizuális godolkodás, a tér és formaalkotás alternatíváit, a szellemi tartalmak vizualizálásának lehetőségeit.
A hajtogatást - mint produktumot és processzust - Deleuze nyomán renkívül széles értelemben fogjuk fel olyasvalamiként, mint ami sokirányú tudományos és művészeti vonatkozással bír, összekapcsolja az egymástól igen távoli dolgokat, dimenziókat így megjeleníti többek között az anyag gyűrődéseit éppúgy mint a lélek redőit.

Kötelezően választható tárgy: Építészmérnöki Kar

Tantárgyfelelős: Üveges Gábor PhD egyetemi docens

Neptun kód: BMEEPRA----