ismertető

A kurzus résztvevőjének egy szabadon választott saját terv/ meglévő épület látványterveit kell a félév végére elkészíteni, mely a választott alkotást egyféle vagy több, különböző aspektusokból képes láttatni és árulkodik annak építészeti gesztusáról, szubsztanciájáról. A megjelenítési mód lehet modellszerű (pl: drótvázas, vonalas, skicc, stb.) és valóságszerű (pl: fotóba illesztett), illetve ezek kombinációja, valamint absztrakt képi megjelenítés is. A beadott munka tartalmazzon síkkompozíciós (alaprajz/ homlokzat, stb.) és térkompozíciós (axonometria/izometria/perspektíva, stb.) feladatrészt is.

 

kivonat

haladó modellezés, fényelés, textúrák és anyagok, kamerák és renderelés, utómunka, ArchiCAD, PhotoShop, Cinema4D

 

NEPTUN kód

BMEEPRAO901

 

tárgy jellege / formája / kimérete

kötelező / gyakorlat / 2 kredit

 

tárgyfelelős / kurzusvezető

Pálóczi Tibor

 

letöltések

tantárgyi program

 

felhőmappa

katt ide

 

egyedi konzultáció

fogadóórában (2017 ősz: szerda 9-10h)