Rajz 8 - 9 / Drawing 8- 9

 2d-s számítógépes (photoshop) építészeti grafika

Akvarelltechnika megismerése, elsajátítása.

Grafikai alapismeretek és environmental graphic design építészhallgatók számára.

A kurzus résztvevőjének egy, a tartalommal összhangban lévő tipográfiai-grafikai tervet kell készítenie úgy, hogy az egyes alkotóelemek eltérő megjelenési formái között összefüggés van.

A derékszögű rendszerből kilépő forma és téralkotás alapjai és módszerei, kreatív alkotómunka a szobrászat és az építészet közötti határterületeken.

Graphical design course.

 

Szabadon formált felületek, építészeti geometriák digitális modellezése és gyártáselőkészítése.

Rajz 8 – Tér és mozgás ● Drawing 8 – Space and motion / Térérzékelés, mozgásalapú absztrakt sík- és térkompozíciók, dinamikus és kinetikus téri formák, mobilionok