A tantárgy e félévi tematikája a külső és belső terek lényeglátó ábrázolásához kötődik: "röntgen rajzok" készítésével az épületek felszín mögötti, szemmel nem látható szerkezeti összefüggéseinek lényegként való felismerésére vezet rá. Nem csak a látványt, de esetenként az épületek metszetrajzait is tanulmányozzuk, hogy ne csak nézzük a belső tereket, de megérthessük és magragadhassuk az építészeti struktúra lényegét és a "röntgen rajzok" többet mutassanak az architektúrából, mint amit a szem láthat. Valós térben vizsgáljuk és kutatjuk a perspektívikus ábrázolás és a nagy terek síkon való megjeleníthetőségének lehetőségeit a BME Központi épületének belső tereiben rajzolva.

This semester focuses on the perceptive visualization of interiour and exteriour spaces. With the aid of 'x-ray' drawings, the course reveals the essential understanding of a space: the invisible structural connections and interrelations behind the surface. Beyond the direct visual experience, students study the structural sections of the building. This way the manual representation of the space will expose the essence of the architectural structure, and tells more about the space than what our eyes can see. The methodology of perspective drawing and the translation of large scale spaces onto the two-dimensional space of the paper are examined in real space: the interiour of the central building of the university.

 

Répás Ferenc előadásának képi anyaga (430 MB méretű rar fájl)

2017-18 A tanmenet

2017-18 B tanmenet

Tanmenet, követelmények / Course Schedule & Requirements: A-B

Perspektíva elmélet segédlet / Perspective Systems: letöltés

Rekonstrukciós feladat / Reconstruction Project: letöltés

 

Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar

Tantárgyfelelős / Course Director: Üveges Gábor PhD egyetemi docens

Neptun kód / Neptun Code: BMEEPRAA301