A Színdinamika tantárgy a hazai egyetemekkel való összehasonlításban is a legrészletesebben foglalkozik a színek világával. A magyar színszabvány, a Coloroid Színrendszer segítségével ismerteti meg a hallgatókat a legfontosabb színtani törvényszerűségekkel. Áttekintést  ad a színharmónia kutatás történetéről Goethe-től a Bauhaus színelméletén át a legújabb kutatási eredményekig -Dr Nemcsics Antal komplex-színharmónia elmélete és Dr Tari Gábor polikróm-színharmónia kutatásai /Harmónia-ellipszisek, Immcolor/kiemelésével. Fő tantárgyi célja a  színdinamikai tervezés hangsúlyozása az építészeti tervezésen belül - külső és belső téri, történeti és kortárs stílusú, de akár várostervezési léptékű feladatok megoldásával is. Megismeretet a színek pszichológiai kifejezésével, a különböző lelki karakterek, lelkiállapotok színpreferenciájával, de a művészettörténeti  korszakok és különböző építészeti anyagok lehetséges és kifejező színválasztásával is. Külön tematikában foglalkozik a műemlékek falszínkutatásának és a panel-lakótelepek, lakóparkok  színezésének problémáival.

Letölthető színteszt

Tanmenet:

TEMATIKA – ÜTEMTERV- RAJZ 7. SZÍNDINAMIKA 2017 Ősz


Követelmények , számonkérés:
Az elméleti előadásokon való részvétel nélkül a feladatok nem

készíthetők el színvonalasan. A rajztermi munka különösen a festés feladatnál kifejezetten ajánlott a technikai fogások elsajátítása végett! Az egyes feladatokat a gyakorlatvezető tanárok tankörönként, a hallgatókkal személyesen értékelik konzultációs formában a beadás előtt, a beadható munkákat aláírják. Aláírás nélküli rajzok félév végén nem adhatók be!

Letölthető anyagok: A tanszéki honlapon, Rajz7. Színdinamika Dr Tari G. egyet.doc.

 

Download: Colour In Architecture

 

 

Homlokzatszínezési feladatok:

Műemléki utcakép

Panel 1

Panel 2

Rajz9-1Rajz9-2

 

Rajz9-3

Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar

Tantárgyfelelős: Tari Gábor PhD egyetemi docens

Neptun kód: BMEEPRA----