Feltöltés / Uploading

FELHŐMAPPA / CLOUD FOLDER

r5 fajlelnevezes 

 

 

Az eddigi rajztanulmányaink során elsajátítottakat, a képzelet utáni rajzolás, modellezés szintjén kell alkalmazzuk. Akciómodellek, illetve épületek tervei (alaprajz, metszet, homlokzat) alapján készítünk külső/belső perspektív/orthogonális nézeteket/fotókat.

Hagyományos grafikai technikák számítógépes továbbdolgozásával, egyedi kollázsok, hibrid grafikák készítése a cél. A félév végi leadás, a hagyományos mappába rendezett rajzleadáson kívül, elektronikus portfólió formájában is ajánlott.

Application of the previously acquired drawing skills on imaginative drawings and creative models. Based on action models, technical drawings of buildings students create interior and exterior perspective and orthogonal compositions either with pencil of their photo cameras.

The aim is to get familiar and comfortable with the combination of traditional manual drafting techniques and digital technology, to create individual collages, hybrid graphics. In addition to the usual submission of midterm works in folder, works also need to be published digitally on the online platform.

    

  

ÜTEMTERV-KÖVETELMÉNYEK / COURSE SCHEDULE

Rajz 5-6 portfolió / Drawing 5-6 course portfolio

 

 

FELADATOK / PROJECTS:

 

- I. ARCHITECTON  - INSPIRÁCIÓS GYŰJTEMÉNY / SAMPLE COLLECTION 

ALAPKÉP LETÖLTÉS (NORMÁL TK) / ENGLISH COURSE PROJECT DESCRIPTION DOWNLOAD

ALAPKÉP LETÖLTÉS (KIEMELT TK)

MODELLFOTÓ / MODEL PHOTO PREZI

 

- II. TÖMEGREKONSTRUKCIÓ / HYBRID GRAPHICS  - INSPIRÁCIÓS GYŰJTEMÉNY 1 , INSPIRÁCIÓS GYŰJTEMÉNY 2

FIGYELEM! Amennyiben valaki nem egy korábbi vagy aktuális saját tervét választja , kérjük töltse le és hozza magával kinyomtatva az alábbi tervet / Students not using their own design projects for this exercise, please download and print the following sample building:

NORMÁL ÉS KIEMELT TK.: - alaprajzok   - metszetek, homlokzatok

ENGLISH COURSE: - floorplans   - sections, elevations

  

- III. FOLDING  - INSPIRÁCIÓS GYŰJTEMÉNY 

 

 

 

 

 

 

Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar

Tantárgyfelelős / Course Director: Répás Ferenc DLA

Neptun kód / Neptun Code: BMEEPRAA501