Cél, a perspektíva magasabb szintű alkalmazása (3-5 iránypontos) és a hallgatók grafikai készségének fejlesztése. Budapesti patinás középületek belső tereinek, valamint a Budai Vár utcáinak, tereinek ábrázolása közben, a szemmel nem látható geometriai-szerkezeti összefüggéseket vizsgáljuk, grafit/színes ceruza, toll technikák fejlesztésével párhuzamosan. Célunk, hogy ne a fényképezőgép keresőjében látható naturalisztikus látványt ábrázoljuk, hanem megragadva az adott tér szerkezetének logikáját, szubjektív módon rajzban fejtsük ki az építészeti struktúra lényegét. Valós térben, helyszíni rajzokon keresztül vizsgáljuk a perspektivikus ábrázolás és a nagy terek síkon való megjelenítésének lehetőségeit.

 

The aim is to reach a more advanced level of graphical representation in large scale perspective (3-5 five vanishing points) and to improve the manual rendering skills accordingly. While drawing interiors in representative historic public buildings as well as in open exterior public spaces of Budapest, we will analyse the geometrical relationship of non-visible structural elements. At the same time, manual drafting techniques with colored pencil and pen will be developed. The goal is to avoid depicting the view in its natural appearance – e.g. as to be seen through the viewfinder of a camera, and rather do a subjective rendering of the space based on our understanding of the structural logic and the architectural style. With the help of on site sketches we will study the characteristics of drawing in large scale perspective.

 

RAJZ4  VÁR

AZ IDŐJÁRÁSTÓL FÜGGŐEN TALÁLKOZÓ HELYEK: MÁTYÁS TEMPLOM ELŐTT, SZENTHÁROMSÁG SZOBOR
ESŐ ESETÉN AZ ÓRA ELMARAD, ÉVVÉGÉN CSAK A/4-ES VÁZLATOKAT VÁRUNK TOLLAL!!

 

 

Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar

Tantárgyfelelős / Course Director: Üveges Gábor PhD egyetemi docens

Neptun kód / Neptun Code: BMEEPRAA401

 

II. év Rajz-4 2018. tavasz (szerda 12,15-14,00 és 14,15 – 16,00 és 16,15 – 18 ) ütemterv-követelmények

tematika: www.rajzi.bme.hu mintarajzok: www.be.net/5

 

A tantárgy célja:

A tantárgy e félévi tematikája a külső és belső terek intuitív ábrázolásához kötődik. Cél, a perspektíva magasabb szintű alkalmazása (3-4 iránypontos) és a hallgatók grafikai készségének fejlesztése. Budapesti patinás középületek belső tereinek, valamint a Budai Vár utcáinak, tereinek ábrázolása közben, a geometriai-szerkezeti összefüggéseket vizsgáljuk, grafit ceruza, toll technikák fejlesztésével párhuzamosan. Célunk, hogy ne a fényképezőgép keresőjében látható naturalisztikus látványt ábrázoljuk, hanem megragadva az adott tér szerkezetének logikáját, szubjektív módon rajzban fejtsük ki az építészeti struktúra lényegét. Valós térben, helyszíni rajzokon keresztül vizsgáljuk a perspektivikus ábrázolás és a nagy terek síkon való megjelenítésének lehetőségeit.

TANKÖRVEZETŐK: A1-B1-Üveges Gábor PhD, A2-B2-Tari Gábor PhD, A3- Porchy Szabolcs, B3-Pálóczy Tibor,

A4- B4-Zala-Kovács József-Pintér András Ferenc, Balogh Emese –Ang.

 

 

Előadás-feladat beadások

Gyakorlatok

Február

7.

Bevezető előadás

 

Február

14.

Óra elején helyszíni feladatismertetés,

példák bemutatása

Nemzeti Múzeum (A3, A4, B3, B4,) – MÜPA (A1, A2 ,B1,B2,)

3-5db A/4 toll vázlat, A/3 vagy A/2 szerkezetes vonalrajz

Február

21.

 

Nemzeti Múzeum (A3, A4, B3, B4,).)– MÜPA (A1, A2 ,B1,B2,)

A/3 vagy A/2 méretben, grafit ceruza, tónusvázlat

 

Február

28.

Óra elején helyszíni feladatismertetés,

példák bemutatása

OPERA (A3, A4, B3, B4.) – Nemzeti Múzeum (A1, A2,B1,B2,)

3-5db A/4 toll vázlat, A/3 vagy A/2 szerkezetes vonalrajz

Március

7.

 

OPERA (A3, A4, B3, B4.) – Nemzeti Múzeum (A1, A2 B1,B2,)

3-5db A/4 toll vázlat, A/3 vagy A/2 szerkezetes, tónusvázlat

 

Március

14.

Beadandó 2 x 3db A/4-es analitikus tér-szerkezet vázlat, 1db MÜPA -1db Opera A/3 vagy A/2-es szerkezetes építészrajz redukált tónussal, helyszínen a tanároknak, illetve a gyakorlat vezető által kijelölt helyen

OPERA (A3, A4, B3, B4,) – Nemzeti Múzeum (A1, A2,B1,B2,)

3-5db A/4 toll vázlat, A/3 vagy A/2 szerkezetes, tónusvázlat

 

Március

28.

Óra elején helyszíni feladatismertetés,

példák bemutatása

Szt. István bazilika belső tereinek intuitív ábrázolása, 3-5 db A/4 toll vázlat , A/3 vagy A/2 méretben vonalrajz

Április

11.

 

Szt. István bazilika belső tereinek intuitív ábrázolása, A/3 vagy A/2 méretben grafit/színes ceruza, tónusvázlat

Április

18.

Beadandó 3db A/4-es analitikus tér-szerkezet vázlat, 1db A/3 vagy A/2-es szerkezetes építészrajz tónusozva, helyszínen a tanároknak, illetve a gyakorlat vezető által kijelölt helyen

Szt. István bazilika belső tereinek intuitív ábrázolása, A/3 vagy A/2 méretben grafit/színes ceruza, tónus

Április

25.

Óra elején helyszíni feladatismertetés,

példák bemutatása

Budai vár meghatározott utcáinak, tereinek rajza, tónusvázlat- A/3 vagy A/2 méretben, grafit/színes ceruza, toll

Május

2.

 

Budai vár meghatározott utcáinak, tereinek rajza, tónusvázlat- A/3 vagy A/2 méretben, grafit/színes ceruza, toll

Május

9.

 

Budai vár meghatározott utcáinak, tereinek rajza, tónusvázlat- A/3 vagy A/2 méretben, grafit/színes ceruza, toll

.

 

 

Május

14. 12h

28. 12h

 

Mappa leadás Rajzi Tsz.

Mappa leadás külön eljárási díjjal

Figyelem!! A vázlatokat ajánlottA/4 méretű vázlatfüzetben készíteni! Csak tanári aláírással vagy tanszéki pecséttel ellátott rajzokat fogadunk el!

1. hét Bevezetés: közös előadás keretében a félévi munkák ismertetése, 1-4 iránypontos perspektivikus ábrázolás összefoglalása.

2-5. hét Célunk a nagy léptékű belső terek ábrázolása ceruza illetve toll technikákkal. Szükségszerű a 3. iránypont bevezetése, sőt a látószög kitágításával esetleg a 4 iránypontos perspektívához eljutva a helyszínen tapasztaljuk meg a térábrázolás intuitív lehetőségeit. Az évfolyamot kisebb csoportokra osztva egyszerre két helyszínen rajzolunk. Témáink az Operaház (szükség esetén a Nemzeti Múzeum) főlépcsője és a MÜPA, ahol helyszínenként 2-3 alkalommal rajzolunk. A toll vázlatokat a félév során, javasoljuk A/4-es füzetbe készíteni. Ang.: keddi napokon 10-12 óráig. Február 13., 20.,MŰPA. Február 27., Március 6., 13., Nemzeti Múzeum.

6-8. hét. Szt. István bazilika belső tereinek intuitív ábrázolása. Ang.: Március 27., Április 10., 17., Informatika Épület belső tereinek intuitív ábrázolása.

9-11. hét. Budai vár meghatározott utcáinak, tereinek rajza, vázlatozás A/4 méretben. Célunk, hogy az A/3 - A/2-ben készítendő kidolgozott rajzunk kompozícióját (képkivágás, perspektíva, ceruza vagy toll technika) a hallgatók rajzos formában keressék meg a gyakorlatvezető rajztanár segítségével. A választott vázlat alapján készítendő vonalas szerkezetes, n iránypontú perspektíva, folt vázlattal. Ang.: Április 24., Május 8. Budai vár.

 

Követelmények:

A tanórákon való részvétel kötelező, a TVSZ-ben meghatározottak szerint, továbbá csak tanszéki pecséttel, vagy a gyakorlatvezető aláírásával ellátott rajz adható le a fenti határidőre! Az egyes feladatokat a félévközi leadások után, a gyakorlatvezetők értékelik, de a visszaadott rajzok a félév végéig javíthatók, befejezhetők! A gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg, a félév végén beadott –a tematikában részletezett számú- szabadkézi rajzok, vázlatok minősége alapján. Pótlási lehetőség: a szerdai tanórákon, illetve az egyes helyszíneken egyéni egyeztetés szerint lehetséges.

 2018-01-20 Üveges Gábor PhD - évfolyamfelelős