Cél, a perspektíva magasabb szintű alkalmazása (3-5 iránypontos) és a hallgatók grafikai készségének fejlesztése. Budapesti patinás középületek belső tereinek, valamint a Budai Vár utcáinak, tereinek ábrázolása közben, a szemmel nem látható geometriai-szerkezeti összefüggéseket vizsgáljuk, grafit/színes ceruza, toll technikák fejlesztésével párhuzamosan. Célunk, hogy ne a fényképezőgép keresőjében látható naturalisztikus látványt ábrázoljuk, hanem megragadva az adott tér szerkezetének logikáját, szubjektív módon rajzban fejtsük ki az építészeti struktúra lényegét. Valós térben, helyszíni rajzokon keresztül vizsgáljuk a perspektivikus ábrázolás és a nagy terek síkon való megjelenítésének lehetőségeit.

The aim is to reach a more advanced level of graphical representation in large scale perspective (3-5 five vanishing points) and to improve the manual rendering skills accordingly. While drawing interiors in representative historic public buildings as well as in open exterior public spaces of Budapest, we will analyse the geometrical relationship of non-visible structural elements. At the same time, manual drafting techniques with colored pencil and pen will be developed. The goal is to avoid depicting the view in its natural appearance – e.g. as to be seen through the viewfinder of a camera, and rather do a subjective rendering of the space based on our understanding of the structural logic and the architectural style. With the help of on site sketches we will study the characteristics of drawing in large scale perspective.

 

2017 tavaszi ütemterv - schedule 2017 spring

 

 

RAJZ4  VÁR

AZ IDŐJÁRÁSTÓL FÜGGŐEN TALÁLKOZÓ HELYEK: MÁTYÁS TEMPLOM ELŐTT, SZENTHÁROMSÁG SZOBOR
ESŐ ESETÉN AZ ÓRA ELMARAD, ÉVVÉGÉN CSAK A/4-ES VÁZLATOKAT VÁRUNK TOLLAL!!

 

Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar

Tantárgyfelelős / Course Director: Üveges Gábor PhD egyetemi docens

Neptun kód / Neptun Code: BMEEPRAA401