Alkotóhét 2017 / Workshop 2017

FELHŐMAPPA / CLOUD FOLDER

ah2017 fajlelnevezes 

 

 

A tárgy szorosan ráépül az előző félév eredményeire. A hallgatók az előző szemeszterben megszerzett ismereteik alapján a félév első részében összetett mikroformákat, ornamentikus tárgyakat, bútorokat, drapériát és ezekből épített enteriőröket ábrázolnak, precíz vonal- és tónustechnikával, valószerű fény-árnyék hatással. A hagyományos grafit ceruzás technika mellett ezúttal a permanens rajzi technikával ismerkednek meg, tus- és tollrajzokon keresztül, ami alapul szolgál a későbbiekben készítendő gyors és látványos vázlatrajzokhoz. A félév utolsó harmadában az építészeti belső terek ábrázolási technikáiba, a kapcsolódó térstruktúrák megjelenítési formáiba nyernek betekintést az egyetem közösségi tereiben rajzolva. Az előző félév kapcsolódó anyagára alapozva folytatódnak a színelméleti előadások és gyakorlatok is.

The course builds on the aquired skills of the first semester. Based on these competences, in the first phase of the semester students will study the graphical representation of complex micro forms, ornaments, compositions of furniture and decor elements with accurate drawing technique and realistic shading effects. In addition to the traditional pencil, experience with permanent drafting tools will be gained through drawing with ink and pen. This will serve as a good basis for rapid pen sketching in the following semesters. The last phase of the semester provides and introduction to the representation of architectural interiors and spatial relations, through drawings in the common areas of the historic central building of our university. As a follow-up to previous semester's lectures and exercises, color studies will also continue in the spring semester.

 

Tematika / Course Schedule

'A' Csoport (páros hét)

'B' Csoport (páratlan hét)

Regular English

Kiemelt tankör

 

Tantárgyi követelmények

Tus tónusgyakorlat (házi feladat) / Ink shading exercise

Perspektíva elmélet segédlet / Perspective Systems

 

Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar

Tantárgyfelelős / Course Director: Zalakovács József

Neptun kód / Neptun Code: BMEEPRAA201 

 

{gallery}stories/rajz2{/gallery}