A tantárgy feladata, hogy alapfokon ismertesse meg a hallgatókkal a térbeli ábrázolást, és a térlátásukat fejlessze. Ezt úgy érjük el, hogy először a perspektíva alapjait sajátítják el az egyszerű testek vonalas ábrázolásával (kocka, hasáb, henger, prizma). A félév folyamán haladunk az egyszerűbb beállításokon keresztül a bonyolultabb térbeli konstrukciók, illetve intuitív módon megalkotott architektonikus belső terek felé, melyet a vonalas ábrázolás tovább fejlesztésével a fény-árnyék tónusos megoldásával ábrázolunk. A félév második felében a hallgatók megismerik a színtan alapjait, ezekből merítve hideg, ill. meleg színkombinációkkal, valamint ezek harmonikus vegyítésével, komplementer színpárokkal jelenítik meg a felületeken kialakuló fényhatások hőmérsékleti differenciáltságát.

A félév feladatai között egy - a tervezési tárgyukhoz kapcsolódó - tanszékek közötti munka is helyet kap, melynek keretében a hallgatók a megépített makettjeikről léptékváltással kialakított színes látványrajzot is elkészítenek.

The course aims to provide a basic understanding of spatial composition and develop stereopsis, the perception of space. This is achieved through the explanation of the basics of perspective with the help of linear drawings of simple geometrical forms (cube, column, cylinder, prism). During the semester, with the parallel improvement of the visual skills, simple installations become complex spatial structures, and finally intuitively formed architectonic interiours. Simultaneously, drafting tools advance from simple linear drawings to expressive shaded compositions. In the second half of the semester students get acquainted with the basics of colour-dynamics. Cold and warm toned colour combinations as well as harmonic multicolour techniques will help visualizing the thermal differentiation of various surface light effects.

 

 

A TÁRGY CSAK ŐSZI FÉLÉVBEN INDUL / COURSE OFFERED ONLY IN FALL SEMESTER

Tematika, ütemterv / Course Schedule

Tantárgyi követelmények / Requirements

Grafit tónusgyakorlat (házi feladat 1) / Shading Exercise (homework #1)

Színdinamika alapjai - segédanyagok (házi feladat 2) / Color Studies Exercise (homework #2)

 

 

Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar

Tantárgyfelelős / Course Director: Zalakovács József

Neptun kód / Neptun Code: BMEEPRAA101

 

Mintarajzok a

féléves feladatokból:

Mintarajzok az "Átmeneti tér"

című feladatból (2013):

 

Mintarajzok a korábbi évek

"Átmeneti tér" című feladatából: