Rajz 1 - 7 / Drawing 1 - 7

Bevezetés a térbeli építészeti ábrázolásba, kis léptékű térkonstrukciók perspektívában grafit ill. színes ceruza technikával.

Introduction to architectural graphical composition, depiction of small-scale spatial structures in perspective, use of colours.

Összetett formák - egyszerű belső terek ábrázolása

Representation of complex forms & simple architectural interiors

Intuitív perspektíva, külső és belső terek lényeglátó ábrázolása.

Intuitive perspective systems, perceptive depiction of interiour and exteriour spaces.

Nagy léptékű külső és belső terek ábrázolása

Depiction of large-scale architectural exteriors and interiors

Építészeti látvány rajzolása, hagyományos és hibrid rajztechnikákkal, építészeti formakísérletek, modellfotó.

Architecture 3D renderings with manual and hybrid drafting techniques, architectural experimental forms, model photography.

ÜTEMTERV-KÖVETELMÉNYEK / COURSE SCHEDULE

 

Hibrid grafika alapok / Hybrid Graphics

NORMÁL ÉS KIEMELT TK. - alaprajzok   - metszetek, homlokzatok

ENGLISH COURSE: - floorplans   - sections, elevations

 

A tárgy, az építészet alapvető vizuális nyelvi elemeinek –a formával szorosan összefüggő, szín, textúra, anyag, illetve a térérzetet keltő fényhatások- kompozíciós kifejezési lehetőségeire tanítja a hallgatót. Az építészeti formaalkotás és látványtervezés különböző módjainak megtapasztalása a cél, manuális és digitális technikák keverésével.

 

 

A színhasználat tudományos háttere - színharmóniák - színhasználat az építészetben.