TEMATIKA - ÜTEMTERV

ÜTEMTERV-KÖVETELMÉNYEK

BME Építészmérnöki Kar _ Rajzi és Formaismereti Tanszék _ www.rajzi.bme.hu

 

TANSZÉKI TERV 2 (BMEEPRAT701) 2015. Ősz (Csütörtök: 14:15-17:00)

Ép_N4_osztatlan képzés, tervező szakirány

 

okt.
hét

Időpont-leadások

Tantermi és külső helyszíni gyakorlatok

1.

Szeptember 10. (csütörtök)

Bevezető előadás,

Feladat ismertetése

2.

Szeptember 17. (csütörtök)

A feladathoz kapcsolódó hazai és külföldi példák

(előadások, táncfilmek, installációk, tervek)

3.

Szeptember 24. (csütörtök)

 

Információgyűjtés, kutatás, hallgatói példák közös megtekintése

4.

Október 01. (csütörtök)

 

Konzultáció, koncepciótervek ismertetése

5.

Október 08. (csütörtök)

ÓRA KÜLSŐ HELYSZÍNEN:

ARTUS Kortárs Művészeti Központ

Látogatás és a tervezési helyszín bejárása.

1116 Budapest Sztregova utca 7.

6.

Október 12. (hétfő)

ÓRA KÜLSŐ HELYSZÍNEN:

Táncstúdió

A tánckoreográfia megtekintése.

A térinstalláció fő paramétereinek rögzítése

Budapest, Veres Pálné utca 19. (20:30-kor)

7

 

Október 22. (csütörtök)

 

Színpadi világítás, térinstallációk világítása

Találkozás fénymester szakkonzulenssel

8.

Október 29. (csütörtök)

 

Tervek véglegesítése, kidolgozása, modellezés, konzultáció

9.

November 05. (csütörtök)

 

Tervek bemutatása, forgatókönyv elemzése, javaslatok a hanganyagra

10.

November 12. (csütörtök)

 

A térinstalláció 1:1-es megépítésének előkészítése, anyagok, részletek rögzítése

11.

November 19. (csütörtök)

 

Installációs anyagok beszerzése, szállítása a helyszínre, előkészületek a forgatásra

11.

November 21. (szombat)

FORGATÁS - ÓRA KÜLSŐ HELYSZÍNEN:

ARTUS Kortárs Művészeti Központ

Beépítés, világítás és forgatás

1116 Budapest Sztregova utca 7. (9:30-16:00)

12.

November 26. (csütörtök)

 

Felvett anyag elemzése, digitális utómunka,

Plakát, digitális dokumentáció

13.

December 03. (csütörtök)

 

Digitális utómunka.

Felkészülés a publikálásra, prezentációra

14.

 

December 10. (csütörtök)

Féléves terv bemutatása,

Film és PDF formátumban digitálisan,

továbbá plakát 50x70 cm-es méretben

Prezentáció.

Digitális és nyomtatott publikáció bemutatása.

15.

December 14. (hétfő) 12.00 óra

18-án (péntek) 12:00 óra (külön elj. díjjal)

Féléves feladatok leadása

 

Leírás:

A kortárs színház a térkísérletek laboratóriuma. A téri hatások, működések és a tér érzékelésének újszerű megközelítései az építészetre is termékenyítő hatásúak. Az installációk, az új technológiákat is alkalmazó vizuális megoldások a világítás és digitális eszközök segítségével a színpadi térnek új tartalmi dimenziókat nyitnak. A TT2 tárgy hazai és nemzetközi példák vizsgálatával, valós színházi környezetben végzett tervezési feladattal ismertet meg ezzel a megközelítéssel.

Tervezési feladat:

Színpadi tér és látvány tervezése rövid tánckoreográfia számára. A látvány- és térképzés eszközei: az installáció a fény és a projekció. A koreográfia és a helyszín megismerése után hagyományos és digitális eszközökkel történik tervezés és modellezés színházi fénymester és filmes szakember közreműködésével. Az installáció építése és a világítás színházi térben, valós léptékben történik. A kész díszletben a tánckoreográfiát videóra rögzítjük, majd digitális utómunkával egy rövidfilm formájában készítjük el a végső kompozíciót, melyben fő hangsúly a tér és mozgás egymásra hatásán van.

Feladatleadás, prezentáció:

A gyűjtőmunkák bemutatása, valamint a tervek és modellek konzultációja, közös értékelése egyeztetett formátumban az ütemterv szerinti időpontokban. A közös munkában vágott film prezentálása, és az elektronikus dokumentáció (PDF), valamint a nyomtatott (50x70 cm-es plakát) bemutatása december 10-én történik, ahol a hallgatók csoportban ismertetik munkájukat, azok közösen kerülnek értékelésre. A végső leadás és pótleadás az ütemtervben rögzített időpontban esedékes.

www.rajzi.bme.hu Sebestény Ferenc DLA -tárgyfelelős