Rajz 5

a1vBMEEPRAA501
Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar Tervezői és Szerkezeti szakirány
2 kredit

tantárgyfelelős
Répás Ferenc DLA

felhőmappa 

FELTÖLTÉS / UPLOAD
Fájl elnevezés: Hallgató_Hedvig_1feladat_01.jpg. A munkákat mindenki a saját tanköri mappájába ömlesztve töltse fel, ne készítsen újabb mappákat!

BEST OF ARCHITECTON 2019

LETÖLTÉS / DOWNLOAD
A
 mappa nem szerkeszthető, csak letöltés lehetséges!

tankörök
A1-
Répás Ferenc DLA
A2, B2-Pálóczi Tibor
A3-Lassu Péter
A4, B4-Váli István DLA
B1-Sebestény Ferenc DLA
B3-Portschy Szabolcs
EN-Portschy Szabolcs

tantárgy célja
A tárgy, az építészeti ábrázolás alapvető vizuális nyelvi elemeinek - a formával szorosan összefüggő, szín, textúra, anyag - kompozíciós kifejezési lehetőségeire tanítja a hallgatót. A kortárs építészeti formaalkotás lehetséges módjainak megtapasztalása a cél, akció makettek és digitális technikák keverésével.

építészeti rajz
Digitális kollázs, ortogonális építészeti grafika (helyszínrajz, homlokzat, metszet)

tér és formakutatás
Szabad formálású akciómodellek /  tömegkompozíciós gyakorlatok. Modellezés kreatív alkalmazása a tervezésben - arány, lépték, ritmus, anyag, plasztika vizsgálatok

digitális kommunikáció
Digitális portfólió készítése, a félév anyagának digitális prezentációja. (modellfotók, rajzok, plakátszerű összerendezése, adott formátumban való feltöltése)

tantárgyi adatlap
Tantárgyi adatlap pdf-ben: katt ide

ütemterv 2019-2020/1

 1. 09.10. Bevezető előadás HF: architekton modellezési előkészületek

 2. 09.17. „Architekton” kreatív akció makett készítése, zh. jellegű feladat, évfolyamszintű beadás és értékelés óra végén

  ALAPKÉPEK LETÖLTÉSE: https://drive.google.com/open?id=1Fm7j9_nuWZJppxsBPi7K-14eGhmuZHGh

 3. 09.24. Architekton modell javítási lehetőség, digitális modellfotók, perspektív és orthogonális fény-árnyék tanulmányok - órai gyakorlat

 4. 10.01. 1. óra„Modellfotó / képmanipuláció” előadás VI. terem (Váli István, Répás Ferenc) 2. óra: Modellfotózás

 5. 10.08. Digitálisan kiadott egyszerű építészeti tömeg sarok átfordulásának rajzos megtervezése. Tektonika, anyagváltások, színek, nyílászáró   arányok, árnyékolók, korlátok, stb. tervezése HF: 3D modellezés / 2D rajzok készítése 2db (sarkon átforduló) homlokzat, 1 db metszet, helyszínrajz  I. feladat digitális beadása! min. 3db a/4, fotó(k)+typo

 6. 10.15. Ortogonális építészeti grafika előadás (Pálóczi Tibor, Répás Ferenc) (helyszínrajz, homlokzat – alaprajz, metszet)

 7. 10.22. Vázlattervi hét, az óra elmarad

 8. 10.29. Ortogonális építészeti grafika konzultáció /  homlokzatok

 9. 11.05  Ortogonális építészeti grafika konzultáció / helyszínrajz, metszet                                                                                                                                                                                                       
 10. 11.12. TDK, az óra elmarad

 11. 11.19.   Folding előadás 45 perc (Üveges Gábor) / reakció makett készítés 45 perc, II. feladat digitális beadása! (min. 2db homlokzat, 1db metszet, helyszínrajz hibrid grafika+typo)                                                                                                                                                 
 12. 11.26. „Folding” zh. jellegű feladat, beadás és értékelés óra végén 

 13. 12.03.  Folding modell dokumentálás, perspektívikus és ortogonális fény-árnyék tanulmányok min. 2 db A/4 fotó + 1 db absztrakt (III. feladat beadandó: min. 3 db a/4, modell fotók+typo)

feladatok elektronikus beadása:
12.09. 24.00h -ig
12.16. 24.00 h-ig különeljárási díjjal!

követelmények A tanórákon való részvétel a TVSZ-ben meghatározottak szerint kötelező, továbbá csak a félévközben leadott és a gyakorlatvezető által előosztályozott munkákra adható a félév végén osztályzat! Tehát a fenti tematika szerint részletezett feladatokat, a gyakorlatvezető tanárok tankörönként, a hallgatókkal személyesen értékelik (A,B,C,D), melyek a félév végéig javíthatók, befejezhetők. A gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg, a félév végén beadott digitális munkák minősége és mennyisége alapján. Pótlási lehetőség: a keddi tanórákon!

felhőmappa 

FELTÖLTÉS / UPLOAD
LETÖLTÉS
/ DOWNLOAD
A munkákat mindenki a saját tanköri mappájába ömlesztve töltse fel, ne készítsen újabb mappákat! A fájlok elnevezése: Hallgató_Hedvig_1feladat_01.jpg. A féléves tárhely max. 50 Mb/hallgató! Amennyiben valaki nagyobb méretű anyagot kíván bemutatni (pl 4K videó zenével) kérjük, azt egy videómegosztóra töltse fel és csak a linket adja meg!

ajánlott szakirodalom
Dobó, Molnár, Peity, Répás: Valóság, Gondolat, Rajz /Építészeti grafika
Lásd a blokkoknál!

Blokkok


I. Architekton blokk (2-4. óra)

LETÖLTHETŐ ALAPKÉPEK:
https://drive.google.com/open?id=1Fm7j9_nuWZJppxsBPi7K-14eGhmuZHGh

Az architecton akciómodell feladat, egy adott képmű strukturális, formai jellemzőit megtartva, annak térbeli konstrukcióvá tételét célozza.A feladat megoldása során, túllépve az assemblage, azaz a plasztikus kép fogalmán, a kép térbe lépése kinyitja egy új dimenzió kapuját, így modellünk-a különböző nézőpontokból- más és más térbeli kompozíciót eredményez. Ekkorra átléptük a festészet határát, s a szobrászat, plasztika, építészet, azaz a térbeli művészetek közös gyökereihez jutottunk!
Beadás óra végén, az évfolyam közös értékelése közvetlen az óra után!

A kevésbé sikeres modellek,a fotós munkarész előtt javíthatók, a fotók készítéséhez, a hallgatók hozzák magukkal a modelleket illetve kép rögzítésére alkalmas digitális (vagy analóg) eszközöket! (mobiltelefon, fényképezőgép) 

 

ajánlott oldalak
https://www.behance.net/gallery/4987005/2013-RAJZ5-ARCHITEKTON


II. Ortogonális építészeti grafika blokk 5-8. óra
Előadásokon ismertetjük a leggyakoribb CAD-es illetve pixelgrafikus módszereket, melyeket az önálló építészeti feladat kapcsán alkalmazni kell! Tervezendő egy egyszerű épület sarokátfordulása. Tektonika, anyagváltások, színek, nyílászáró arányok, árnyékolók, korlátok, stb. A munka alapja, a felhőmappából letölthető AC18-as 3D-s modell, melyet javasolt 3D-ben továbbfejleszteni, a saját építészeti elképzelésekkel! A 3D-s modellből kinyert, vagy manuálisan bevitt 2D-s rajzi alapok: 2db (sarkon átforduló) homlokzat, 1 db metszet, helyszínrajz.

 

 

ajánlott oldalak

https://architizer.com/blog/inspiration/collections/zean-macfarlane/

https://www.youtube.com/watch?v=u-b3gplgXvY

https://hu.pinterest.com/repasf/arch-graph/

https://visualizingarchitecture.com/photoshop-layer-management/
https://visualizingarchitecture.com/exterior-elevation-shadow-tweaking/
https://hu.pinterest.com/pin/210261876332806276/
https://www.youtube.com/watch?v=mszfxKLkT-U
https://www.youtube.com/watch?v=1XUZnIm4xGA&t=1157s
https://hu.pinterest.com/pin/531987774724934861/
https://hu.pinterest.com/pin/531987774724934885/
https://hu.pinterest.com/pin/488781365780216719/


III. Folding blokk - Experimentális tér- és formaalkotás 9-11. óra

"Hozzunk létre olyan formákat és tereket, amelyekben a hajtogatás elve működik forma- és rendteremtő erőként. Törekedjünk a vízszintes - függőleges rendszerből való kilépésre, hozzunk létre egy komplexebb struktúrát, de úgy, hogy az ne a káosz, hanem egy új típusú harmónia felé mutasson. A hajtogatás folyamatában a papír síkját úgy kell felfogjuk, mint egy téri feszültségmezőben lévő érzékeny membrán felületet, ami a tér belső rezdüléseire hullámzó, redőző mozgással rezonál." /Üveges Gábor/

Filozófiai oldalról a legerősebb inspirációs forrás lehet számunkra a kiemelkedő francia gondolkodó Gilles Deleuze fold koncepciója, amelynek kifejtésére a filozófus egy egész könyvet szentelt. “Deleuze fold koncepcióját egyszerűsítve úgy írhatjuk le, mint egy monumentális kísérletet arra, hogy egyszerűen mindent - a kozmoszt, az emberi lelket, a művészetet, a matematikát, sőt az organikus és anorganikus anyagot is  -  valami egyetemes és egyben végtelenül differenciált origami produktumaként, illetve processzusaként értelmezzen.” /Kunszt György/

 1. Bevezető előadás -  akció makett papírból – meditatív tér (A/4 dipa)
 2. A vázlatszerű akció makett formai - téri tovább fejlesztése, kidolgozása. A/3-as méretben, anyagban, textúrában, színben való továbbgondolása. Tudatos végiggondolása annak, hogy a papír felület milyen vastagságú síkká válik  majd a végső maketten, hogyan jut be a fény a testbe, milyen módon perforáljuk, vagy egészítjük ki plexivel, vagy más anyaggal, hogyan kezeljük a hajtogatott formát körülvevő teret.
 3. A választott vastagságú anyagból, vagy anyagokból a beadandó makett megépítése, különös figyelemmel a környező tér szintén hajtogatássál való formálására. Opcionális lehetőség a digitális továbbfejlesztés, a formai-téri elgondolás 3D-ben való tovább alakítása.
 4. A makett fotózása, a 3D-s verziókon való utómunka.

 

 

ajánlott oldalak

https://hu.pinterest.com/repasf/arch-mod/
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=folding%20architecture&rs=guide&term_meta[]=folding%7Ctyped&add_refine=architecture%7Cguide%7Cword%7C0


2018-01-20 Répás Ferenc DLA – évfolyamfelelős

A4 és B4 tankörök értékelései (Váli István)

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية