Rajz 5

a1vBMEEPRAA501
Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar Tervezői és Szerkezeti szakirány
2 kredit

tantárgyfelelős
Répás Ferenc DLA

tankörök
A1, B1
-Répás Ferenc DLA
A2, B2-Pálóczi Tibor
A3, B3-Lassu Péter
A4, B4-Váli István DLA
EN-Portschy Szabolcs

tantárgy célja
A tárgy, az építészeti ábrázolás alapvető vizuális nyelvi elemeinek - a formával szorosan összefüggő, szín, textúra, anyag - kompozíciós kifejezési lehetőségeire tanítja a hallgatót. A kortárs építészeti formaalkotás lehetséges módjainak megtapasztalása a cél, akció makettek és digitális technikák keverésével.

építészeti rajz
Digitális kollázs, ortogonális építészeti grafika (helyszínrajz, homlokzat, alaprajz, metszet)

tér és formakutatás
Szabad formálású akciómodellek /  tömegkompozíciós gyakorlatok. Modellezés kreatív alkalmazása a tervezésben - arány, lépték, ritmus, anyag, plasztika vizsgálatok

digitális kommunikáció
Digitális portfólió készítése, a félév anyagának digitális prezentációja. (modellfotók, rajzok, plakátszerű összerendezése, adott formátumban való feltöltése)

tantárgyi adatlap
Tantárgyi adatlap pdf-ben: katt ide

ütemterv 2018-19/1

 1. 09.04. Bevezető előadás HF: architekton modellezési előkészületek

 2. 09.11. „Architekton” kreatív akció makett készítése, zh. jellegű feladat, évfolyamszintű beadás és értékelés óra végén

 3. 09.18. Architekton modell javítási lehetőség, digitális modellfotók, perspektív és orthogonális fény-árnyék tanulmányok - órai gyakorlat

 4. 09.25. „Modellfotó / képmanipuláció” előadás VI. terem (Váli István, Répás Ferenc)

 5. 10.02. Digitálisan kiadott egyszerű építészeti tömeg sarok átfordulásának rajzos megtervezése. Tektonika, anyagváltások, színek, nyílászáró   arányok, árnyékolók, korlátok, stb. tervezése HF: 3D modellezés / 2D rajzok készítése 2db (sarkon átforduló) homlokzat, 1 db metszet, alaprajz, helyszínrajz  I. feladat digitális beadása! min. 3db a/4, fotó(k)+typo

 6. 10.09. Ortogonális építészeti grafika előadás (Pálóczi Tibor, Répás Ferenc) (helyszínrajz, homlokzat – alaprajz, metszet)

 7. 10.16. Vázlattervi hét, az óra elmarad

 8. 10.23. Ünnep, az óra elmarad

 9. 10,30  Ortogonális építészeti grafika konzultáció / helyszínrajz, homlokzatok                                                                                                                                                                                                       
 10. 11.06. Ortogonális építészeti grafika konzultáció / alaprajz, metszet

 11. 11.13.   Folding előadás 45 perc (Üveges Gábor) / reakció makett készítés 45 perc, II. feladat digitális beadása! (min. 2db homlokzat, 1db metszet, alaprajz, helyszínrajz hibrid grafika+typo)                                                                                                                                                 
 12. 11.20. „Folding” zh. jellegű feladat, beadás és értékelés óra végén 

 13. 11.27.  Folding modell dokumentálás, perspektívikus és ortogonális fény-árnyék tanulmányok min. 2 db A/4 fotó + 1 db absztrakt

 14. 12.03.  Feldolgozási hét

feladatok elektronikus beadása
12.03. (hétfő 12.00-ig)
12.14. (péntek 12.00-ig) pótdíjjal (különeljárási díjjal)

követelmények A tanórákon való részvétel a TVSZ-ben meghatározottak szerint kötelező, továbbá csak a félévközben leadott és a gyakorlatvezető által előosztályozott munkákra adható a félév végén osztályzat! Tehát a fenti tematika szerint részletezett feladatokat, a gyakorlatvezető tanárok tankörönként, a hallgatókkal személyesen értékelik (A,B,C,D), melyek a félév végéig javíthatók, befejezhetők. A gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg, a félév végén beadott digitális munkák minősége és mennyisége alapján. Pótlási lehetőség: a keddi tanórákon!

felhőmappa  
KATT IDE
A fájlokra az alábbi korlátozások vonatkoznak: A munkákat mindenki a saját tanköri mappájába (példa:hallgató_hedvig_1feladat_01 .jpg) ömlesztve töltse fel, a féléves tárhely max. 50 Mb/hallgató! Amennyiben valaki nagyobb méretű anyagot kíván bemutatni (pl 4K videó zenével) kérjük, azt egy videómegosztóra töltse fel és csak a linket adja meg! A letölthető anyagok szintén itt találhatók meg:

ajánlott szakirodalom
Dobó, Molnár, Peity, Répás: Valóság, Gondolat, Rajz /Építészeti grafika
Lásd a blokkoknál!

Blokkok


I. Architekton blokk (2-4. óra)

LETÖLTHETŐ ALAPKÉPEK:
https://drive.google.com/open?id=1Fm7j9_nuWZJppxsBPi7K-14eGhmuZHGh

Az architecton akciómodell feladat, egy adott képmű strukturális, formai jellemzőit megtartva, annak térbeli konstrukcióvá tételét célozza.A feladat megoldása során, túllépve az assemblage, azaz a plasztikus kép fogalmán, a kép térbe lépése kinyitja egy új dimenzió kapuját, így modellünk-a különböző nézőpontokból- más és más térbeli kompozíciót eredményez. Ekkorra átléptük a festészet határát, s a szobrászat, plasztika, építészet, azaz a térbeli művészetek közös gyökereihez jutottunk!
Beadás óra végén, az évfolyam közös értékelése közvetlen az óra után!

A kevésbé sikeres modellek,a fotós munkarész előtt javíthatók, a fotók készítéséhez, a hallgatók hozzák magukkal a modelleket illetve kép rögzítésére alkalmas digitális (vagy analóg) eszközöket! (mobiltelefon, fényképezőgép) 

 

ajánlott oldalak
https://www.behance.net/gallery/4987005/2013-RAJZ5-ARCHITEKTON


II. Ortogonális építészeti grafika blokk 5-8. óra
Előadásokon ismertetjük a leggyakoribb CAD-es illetve pixelgrafikus módszereket, melyeket az önálló építészeti feladat kapcsán alkalmazni kell! Tervezendő egy egyszerű épület sarokátfordulása. Tektonika, anyagváltások, színek, nyílászáró arányok, árnyékolók, korlátok, stb. A munka alapja, a felhőmappából letölthető AC18-as 3D-s modell, melyet javasolt 3D-ben továbbfejleszteni, a saját építészeti elképzelésekkel! A 3D-s modellből kinyert, vagy manuálisan bevitt 2D-s rajzi alapok: 2db (sarkon átforduló) homlokzat, 1 db metszet, alaprajz, helyszínrajz.

 

 

ajánlott oldalak

https://www.youtube.com/watch?v=u-b3gplgXvY

https://hu.pinterest.com/repasf/arch-graph/

https://visualizingarchitecture.com/photoshop-layer-management/
https://visualizingarchitecture.com/exterior-elevation-shadow-tweaking/
https://hu.pinterest.com/pin/210261876332806276/
https://www.youtube.com/watch?v=mszfxKLkT-U
https://www.youtube.com/watch?v=1XUZnIm4xGA&t=1157s
https://hu.pinterest.com/pin/531987774724934861/
https://hu.pinterest.com/pin/531987774724934885/
https://hu.pinterest.com/pin/488781365780216719/


III. Folding blokk - Experimentális tér- és formaalkotás 9-11. óra

"Hozzunk létre olyan formákat és tereket, amelyekben a hajtogatás elve működik forma- és rendteremtő erőként. Törekedjünk a vízszintes - függőleges rendszerből való kilépésre, hozzunk létre egy komplexebb struktúrát, de úgy, hogy az ne a káosz, hanem egy új típusú harmónia felé mutasson. A hajtogatás folyamatában a papír síkját úgy kell felfogjuk, mint egy téri feszültségmezőben lévő érzékeny membrán felületet, ami a tér belső rezdüléseire hullámzó, redőző mozgással rezonál." /Üveges Gábor/

Filozófiai oldalról a legerősebb inspirációs forrás lehet számunkra a kiemelkedő francia gondolkodó Gilles Deleuze fold koncepciója, amelynek kifejtésére a filozófus egy egész könyvet szentelt. “Deleuze fold koncepcióját egyszerűsítve úgy írhatjuk le, mint egy monumentális kísérletet arra, hogy egyszerűen mindent - a kozmoszt, az emberi lelket, a művészetet, a matematikát, sőt az organikus és anorganikus anyagot is  -  valami egyetemes és egyben végtelenül differenciált origami produktumaként, illetve processzusaként értelmezzen.” /Kunszt György/

 1. Bevezető előadás -  akció makett papírból – meditatív tér (A/4 dipa)
 2. A vázlatszerű akció makett formai - téri tovább fejlesztése, kidolgozása. A/3-as méretben, anyagban, textúrában, színben való továbbgondolása. Tudatos végiggondolása annak, hogy a papír felület milyen vastagságú síkká válik  majd a végső maketten, hogyan jut be a fény a testbe, milyen módon perforáljuk, vagy egészítjük ki plexivel, vagy más anyaggal, hogyan kezeljük a hajtogatott formát körülvevő teret.
 3. A választott vastagságú anyagból, vagy anyagokból a beadandó makett megépítése, különös figyelemmel a környező tér szintén hajtogatássál való formálására. Opcionális lehetőség a digitális továbbfejlesztés, a formai-téri elgondolás 3D-ben való tovább alakítása.
 4. A makett fotózása, a 3D-s verziókon való utómunka.

 

 

ajánlott oldalak

https://hu.pinterest.com/repasf/arch-mod/
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=folding%20architecture&rs=guide&term_meta[]=folding%7Ctyped&add_refine=architecture%7Cguide%7Cword%7C0


2018-01-20 Répás Ferenc DLA – évfolyamfelelős

A4 és B4 tankörök értékelései (Váli István)

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية