Rajz 3

rajz 3 cover

BMEEPRAA301
Kötelező tárgy: 

 

 

 

tantárgyfelelős
Üveges Gábor PhD

tantárgy célja
A rajzi képzés oldaláról a tantárgy célja, hogy a rajz a hallgatók számára ne csak a látható dolgok ábrázolásának eszköze legyen, hanem elsősorban a téri gondolataik, a még csak fejben meglévő elképzeléseik láthatóvá tételének eszközévé váljon.
A tér és formakutatás oldaláról célunk, hogy egy meghívott mester által inspirált intenzív kreatív alkotó munka végén az elkészült munkákból egy színvonalas kiállítást rendezzünk külső helyszínen, és ez a folyamat élményszerűségével hatékonyan formálja a hallgatók vizuális gondolkodását, fejlessze a tér és formaalkotási képességeit.
A digitális kommunikáció és a fotográfia oldaláról célunk az alapvető ismeretek átadása és a képalkotás tudatosságának magasabb szintre emelése.

építészeti rajz
Az őszi félév során a rajzfeladatok az első évben gyakorolt látvány utáni rajzoláson túllépnek és a hallgatók már az általuk elképzelt formák és terek ábrázolására koncentrálnak. A rajzteremben beállítottakból csak mint inspirációs forrásból merítve maguknak kell elképzeljenek egy nagy belső teret és ezeket az elképzelt tereket kell a rajz eszközével láthatóvá tenniük.

tér és formakutatás
A kiemelten nagy időráfordítással kezelt kreatív makett feladat a hallgatók számára egyszerre nyújt ideális gyakorlópályát a tanulásra, a vizuális gondolkodás, a tér és formaalkotás öntörvényű logikájának megismerésére és egyszerre nyújt teret a kreativitás és az alkotói attitűd számára. Egyszerre jelent tanulást, alkotómunkát, felfedezést és szellemi kalandot. A hallgatók a vizuális gondolkodás logikáját a síkból a térbe követve egy vonalrajzot, egy kollázst és egy térkonstrukciót hoznak létre. Az elkészült térkonstrukciók egy a nagyközönség által is látogatható kiállításra kerülnek.

digitális kommunikáció
Digitális kollázs – digitális grafika című előadáson összefoglaljuk a hallgatóknak a legfontosabb szemléleti kérdéseket és technikai problémákat, elveket és tudnivalókat, mindazokat amelyeket tudniuk kell egy digitális és manuális eszközöket is felhasználó építészeti grafika elkészítéséhez. A feladatuk a nagy belső teret ábrázoló rajzuk digitális feldolgozása, a digitális kollázs technika megismerése és magas szintű alkalmazása. Egy alkalmat szentelünk a makett fotózás kapcsán a tudatos képalkotás és a fotó használat alap kérdéseinek megismertetésére.

tantárgyi adatlap
Tantárgyi adatlap pdf-ben: katt ide

ütemterv 2019-2020 tanév / őszi félév 
01. 09.11. Bevezető előadás
02. 09.18. Vertikális tömeg lépték transzformációval - három iránypontos perspektíva, erős alálátással
03. 09.25. Nagy belső tér ábrázolása lépték transzformációval - látótér kiszélesítés
04. 10.02. Nagy belső tér ábrázolása lépték transzformációval - látótér kiszélesítés
05. 10.16. Digitális kollázs – digitális grafika - előadás a rajzok digitális feldolgozásáról
06. 10.30. Kreatív makett feladat – „a síkból a térbe” - forma és téralkotás két és három dimenzióban
07. 11.06. Kreatív makett feladat – „a síkból a térbe” - forma és téralkotás két és három dimenzióban
08. 11.13. Kreatív makett feladat – „a síkból a térbe” - forma és téralkotás két és három dimenzióban
09. 11.20. Kreatív makett feladat – „a síkból a térbe” - forma és téralkotás két és három dimenzióban
10. 11.27. Makett fotózás - tudatos fotóhasználat és képalkotás
11. 12.04. Digitális kollázs és a fotók digitális utómunkáinak konzultációja

feladatok beadása
12.09. – 12.00.h.- ig
12.16. – 12.00.h.- ig külön eljárási díjjal

tankörök 
B1, B2, B3, B4 (szerda 12:15 - 16:00)
A1, A2, A3, A4 (szerda 16:15 - 20:00)

tankörvezetők 
A1: PAF / A2: Váli István DLA / A3: Balogh Emese / A4: Lassu Péter
B1: Üveges Gábor PhD / B2:Váli István DLA / B3: Pálóczi Tibor / B4: Balogh Balázs DLA

követelmények
A tanórákon való részvétel kötelező, a TVSZ-ben meghatározottak szerint Az egyes feladatokat a félévközi leadások után, a gyakorlatvezetők értékelik, de a visszaadott rajzok a félév végéig javíthatók, befejezhetők! A gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg, a félév végén feltöltött –a tematikában részletezett számú- munkák minősége alapján. 
Pótlási lehetőség, a tankörvezetővel történő egyéni megbeszélés szerint.

kreatív makett ismertető
részletes ismertető a kreatív makett feladathoz

részletes ütemterv
Ütemterv pdf-ben: katt ide

ajánlott szakirodalom

vizuális segédanyagA SÍKBÓL A TÉRBE
Deák 17 Galéria alaprajz és helyszínfotók 

ajánlott oldalak
http://www.facebook.com/rajzi.bme.hu
http://www.instagram.com/rajzi.bme

Üveges Gábor PhD egyetemi docens – évfolyamfelelős
2019

 

https://drive.google.com/drive/folders/1nHSh1WPFGNJQRRMUt2uggMPxJsSlzcvv

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية