Rajz 1

BMEEPRAA101rajz1 600x200px
Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar Tervezői és Szerkezeti szakirány
5 kredit

 

 


tantárgyfelelős
Zalakovács József egyetemi adjunktus

3N-A0 Építészmérnöki alapképzés magyar nyelven, ajánlott féléve: 1.
3N-A1 Építészmérnöki alapképzés magyar nyelven, ajánlott féléve: 1.
3N-M0 Építészmérnöki osztatlan képzés magyar nyelven, ajánlott féléve: 1.
3NAA0 Építészmérnöki alapképzés angol nyelven, ajánlott féléve: 1.
3NAA1 Építészmérnöki alapképzés angol nyelven, ajánlott féléve: 1.
3NAM0 Építészmérnöki osztatlan képzés angol nyelven, ajánlott féléve: 1.

tantárgy célja
A tantárgy feladata, hogy alapfokon ismertesse meg a hallgatókkal a térbeli ábrázolást, és a térlátásukat fejlessze. Ezt úgy érjük el, hogy először a perspektíva alapjait sajátítják el az egyszerű testek vonalas ábrázolásával (kocka, hasáb, henger, prizma). A félév folyamán haladunk az egyszerűbb beállításokon keresztül a bonyolultabb térbeli konstrukciók, illetve intuitív módon megalkotott architektonikus belső terek felé, melyet a vonalas ábrázolás tovább fejlesztésével a fény-árnyék tónusos megoldásával ábrázolunk. A félév második felében a hallgatók megismerik a színtan alapjait, ezekből merítve hideg, ill. meleg színkombinációkkal, valamint ezek harmonikus vegyítésével, komplementer színpárokkal jelenítik meg a felületeken kialakuló fényhatások hőmérsékleti differenciáltságát.
A félév feladatai között egy - a tervezési tárgyukhoz kapcsolódó - tanszékek közötti munka is helyet kap, melynek keretében a hallgatók a megépített makettjeikről léptékváltással kialakított színes látványrajzot is elkészítenek.

tantárgyi adatlap
Tantárgyi adatlap pdf-ben: katt ide

ütemterv 2018-2019 őszi félév A csoport
01. A:09.03. (hétfő) Bevezető előadás   A:09.06. (csütörtök) Nagy kompozíció, vonalas rajz (házi kiadása)
02. A:09.13. (csütörtök) Kör - henger - körgyűrű
03. A:09.17. (hétfő) A tónus szerepe

04. A:09.27. (csütörtök) Tónusos NAGY beállítás
05. A:10.01. (hétfő) Színdinamika alpjai
06. A:10.11. (csütörtök) ZH jellegű feladat   A:10.13. (SZOMBAT) Makettfeladat (feladatkiadás: Dr. Tari Gábor)

07. Vázlattervi hét
08. A:10.25. (csütörtök) Szín -fény makettfeladat (feladatkiadás: Répás Ferenc DLA)

09. A:10.29. (hétfő) Beállítás, monokróm színek
10. A:11.08. (csütörtök) Beállítás, kiegészítő színek
11. A:11.12. (hétfő) Átmeneti tér   A:11.15. (csütörtök) Átmeneti tér
12. A:11.22. (csütörtök) Artikulált tér
13. A.11.26. (hétfő) Mapparendezés   A:11.29. (csütörtök) VIZSGARAJZ
14. Feldolgozási hét

ütemterv 2018-2019 őszi félév B csoport
01. B:09.06. (csütörtök) Bevezető előadás és NAGY kompozíció, vonalas rajz (házi kiadása)
02. B:09.10. (hétfő) Kör - henger - körgyűrű    B:10.13. (csütörtök) Kör - henger - körgyűrű folytatás és bevezetés a tónusba 
03. Csütörtökön Szünet (BME Diáknap) 
04. B:09.24. (hétfő) Tónusozás az előző órán kiadott feladat alapján   B:10.27. (csütörtök) Tónusos NAGY beállítás
05. Csütörtökön Szünet (BME Építésznap)
06. B:10.08. (hétfő) Színdinamika (Házik kiadása)   B:10.11. (csütörtök) ZH jellegű feladat   B:10.13 (SZOMBAT) Makettfeladat (feladatkiadás: Dr. Tari Gábor)
07. Vázlattervi hét
08. B:10.25. (csütörtök) Szín -fény makettfeladat (feladatkiadás: Répás Ferenc DLA)
09. Csütrötökön Szünet (Mindenszentek)
10. B:11.05. (hétfő) Beállítás, monokróm színek   B:11.08. (csütörtök) Beállítás, kiegészítő színek.
11. B:11.15. (csütörtök) Átmeneti tér
12. B:11.19. (hétfő) Átmeneti tér folytatás és leadás   B:11.22. (csütörtök) Artikulált tér
13. B:11.29. (csütörtök) VIZSGARAJZ
14. Feldolgozási hét

feladatok beadása
12.07. (péntek 12:00-ig)
12.14. (péntek 12:00-ig) pótdíjjal (különeljárási díjjal)

tankörök
tankörvezetők 

követelmények
A tanórákon való részvétel kötelező, a TVSZ-ben meghatározottak szerint Az egyes feladatokat a félévközi leadások után, a gyakorlatvezetők értékelik, de a visszaadott rajzok a félév végéig javíthatók, befejezhetők! A gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg, a félév végén feltöltött –a tematikában részletezett számú- munkák minősége alapján.
Pótlási lehetőség, a tankörvezetővel történő egyéni megbeszélés szerint.

részletes ütemtervek
letölthető ütemterv A csoport

letölthető ütemterv B csoport


házi feladat
letölthető kocka és tónus házi feladatok


letölthető színdinamika házi feladat


letölthető szín-fény makettfeladat


ajánlott szakirodalom
Nemcsics Antal: Coloroid színatlasz. Innofinance, Budapest, 1985.

vizuális segédanyag


ajánlott oldalak
http://www.facebook.com/rajzi.bme.hu
http://www.instagram.com/rajzi.bme

Zalakovács József egyetemi adjunktus – évfolyamfelelős
2018

 

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية