Rajz 1

BMEEPRAA101rajz1 600x200px
Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar Tervezői és Szerkezeti szakirány
5 kredit

 

 


tantárgyfelelős
Zalakovács József egyetemi adjunktus

3N-A0 Építészmérnöki alapképzés magyar nyelven, ajánlott féléve: 1.
3N-A1 Építészmérnöki alapképzés magyar nyelven, ajánlott féléve: 1.
3N-M0 Építészmérnöki osztatlan képzés magyar nyelven, ajánlott féléve: 1.
3NAA0 Építészmérnöki alapképzés angol nyelven, ajánlott féléve: 1.
3NAA1 Építészmérnöki alapképzés angol nyelven, ajánlott féléve: 1.
3NAM0 Építészmérnöki osztatlan képzés angol nyelven, ajánlott féléve: 1.

tantárgy célja
A tantárgy feladata, hogy alapfokon ismertesse meg a hallgatókkal a térbeli ábrázolást, és a térlátásukat fejlessze. Ezt úgy érjük el, hogy először a perspektíva alapjait sajátítják el az egyszerű testek vonalas ábrázolásával (kocka, hasáb, henger, prizma). A félév folyamán haladunk az egyszerűbb beállításokon keresztül a bonyolultabb térbeli konstrukciók, illetve intuitív módon megalkotott architektonikus belső terek felé, melyet a vonalas ábrázolás tovább fejlesztésével a fény-árnyék tónusos megoldásával ábrázolunk. A félév második felében a hallgatók megismerik a színtan alapjait, ezekből merítve hideg, ill. meleg színkombinációkkal, valamint ezek harmonikus vegyítésével, komplementer színpárokkal jelenítik meg a felületeken kialakuló fényhatások hőmérsékleti differenciáltságát.
A félév feladatai között egy - a tervezési tárgyukhoz kapcsolódó - tanszékek közötti munka is helyet kap, melynek keretében a hallgatók a megépített makettjeikről léptékváltással kialakított színes látványrajzot is elkészítenek.

tantárgyi adatlap
Tantárgyi adatlap pdf-ben: katt ide

ütemterv címszavakban 2019-2020 őszi félév A - B csoport (részletes leírás az oldal alján)
Hétfő. A: 09.09. B: 09.16. Bevezető előadás
01. Csütörtök. A - B: 09.19.  Szögletes nagy beállítás.
Hétfő. A: 09.23. B: 09.30. A perspektíva előadás: Portschy Szabolcs oktató.
02. Csütörtök. A - B: 09.26. Nagy beállítás hasábokkal.
03. Csütörtök. A - B: 10.03. A kör és a henger nézetei
Hétfő. A: 10.07. B: 10.14. A kompozíció előadás: Üveges Gábor PhD.
04. Csütörtök. A - B: 10.10. Fekvő hengerek rajza.
05. Csütörtök. A - B: 10.17. TÉMAZÁRÓ FELADAT (komplex nagy beállítás) BLOKK JEGY adása.
Vázlattervi hét: október 21-ei hét
Hétfő. B: 10.28. Pótlási és konzultációs lehetőség.
06. Csütörtök. A - B: 10.31. A tónus szerepe.
Hétfő. A: 11.04. B: 11.11. A: Épületszerűen a dobogókra beállított nagy beállítás hengerekkel vonal rajz  B:Tónusos rajz / pótlás
07. Csütörtök. A - B: 11.07. Épületszerűen a dobogókra beállított nagy beállítás hasábokkal.
08. Csütörtök. A - B: 11.14. Épületszerűen a dobogókra beállított nagy beállítás hengerekkel (A:monokróm tónus, a 11.04-i elkezdett rajz befejezése)
Hétfő. A: 11.18. B: 11.25. Szín - Tér előadás: Tari Gábor PhD.
09. Csütörtök. A - B: 11.21. TÉMAZÁRÓ FELÉADAT, városzövet rajzolása. BLOKK JEGY adása.
10. Csütörtök. A - B: 11.28. Makett feladat készítése.
Hétfő. A: 12.02. Pótlási és konzultásáli lehetőség.
11. Csütörtök. A - B: 12.05. Az elkészült makettek fotózása. 
Feldolgozási hét

feladatok (mappák) beadása
2019.12.13. (péntek 12:00-ig)
2019.12.20. (péntek 12:00-ig) pótdíjjal (különeljárási díjjal)

tankörök
tankörvezetők 

követelmények
A tanórákon való részvétel kötelező, a TVSZ-ben meghatározottak szerint Az egyes feladatokat a félévközi leadások után, a gyakorlatvezetők értékelik, de a visszaadott rajzok a félév végéig javíthatók, befejezhetők! A gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg, a félév végén feltöltött –a tematikában részletezett számú- munkák minősége alapján.
Pótlási lehetőség, a tankörvezetővel történő egyéni megbeszélés szerint.

részletes ütemtervek
letölthető ütemterv A - B csoport


házi feladat
letölthető kocka és tónus házi feladatok


letölthető színdinamika segédanyag


letölthető szín-fény makett segédanyag


ajánlott szakirodalom
Nemcsics Antal: Coloroid színatlasz. Innofinance, Budapest, 1985.

Fajó János: Síkfestészet. Osiris Kiadó-Magyar Iparművészeti Egyetem, 1999.

vizuális segédanyag


ajánlott oldalak
http://www.facebook.com/rajzi.bme.hu
http://www.instagram.com/rajzi.bme

Zalakovács József egyetemi adjunktus – évfolyamfelelős
2019

 

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية