Építészeti alakrajz

BMEEPRA0403epiteszeti alakrajz 600x200pxSzabadon választható tárgy 
2 kredit


tantárgyfelelős
Zalakovács József egyetemi adjunktus

Kötelezően választható az építész mérnöki Tervező modulon ill. szabadon választható tárgy

tantárgy célja 
Léptékadó figurák az építészeti ábrázolásban. Művészettörténeti háttér, híres elődök, minták. Alakrajz, kroki, anatómia, csontvázrészletek. Az emberi test különféle helyzetekben. Vonalrajz-tónusrajz-színeskép. Különleges technikák: szénrajz, pasztell, pitt, tus, lavírozott tus, akvarell és tempera.

ütemterv 2019-20/1
Rajztermi alkotó folyamat, emberi csontváz és élő modell utáni rajzok készítése oktatói korrekturával és verbális kommunikációval.
Eszközök és technikák használata – önálló munka.

1.   09.10. Bevezetés, a félév ismertetése
2.   09.17. Csontváz rajza
3.   09.24. Csontváz rajza
4.   10.01. Csontváz rajza
5.   10.08. Csontváz rajza
6.   10.15. Fej rajz
7.   Vázlattervi hét
8.   10.29. Ülő alak rajza
9.   11.05. Álló alak rajza
10. 11.12. TDK-nap (szünet)
11. 11.19. Fekvő alak rajza
12. 11.26. Kroki
13. 12.03. Kroki (mappa leadás)
14. Feldolgozási hét

mappa beadása 
2019.12.13. péntek 12h-ig. 

követelmények

A tanórákon való részvétel kötelező, a TVSZ-ben meghatározottak szerint Az egyes feladatokat a félévközi leadások után, a gyakorlatvezetők értékelik, de a visszaadott rajzok a félév végéig javíthatók, befejezhetők! A gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg, a félév végén feltöltött –a tematikában részletezett számú- munkák minősége alapján.
Pótlási lehetőség: a tankörvezetővel történő egyéni megbeszélés szerint.

vizuális segédanyag


ajánlott szakirodalom
Barcsay Jenő: Ember és drapéria, Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalat,1958. 
Barcsay Jenő: Az ember anatómiája, Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalat, 
Szalai Zoltán: A kockától az aktig, Dóm Kiadó

ajánlott oldalak
http://www.facebook.com/rajzi.bme.hu
http://www.instagram.com/rajzi.bme

Zalakovács József egyetemi adjunktus
2019.

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية