Művészeti grafika

BMEEPRA0428muveszeti grafika 600x200pxSzabadon választható tárgy 
2 kredit

tantárgyfelelős
Zalakovács József egyetemi adjunktus

javasolt elő követelmény
- Rajz 2. (BMEEPRAA201)
- Építészeti alakrajz (BMEEPRA 0403)
- KIEMELT TANKÖRÖSÖKNEK és terméktervezőknek előkövetelmény nélkül felvehető.

tantárgy célja 
A tárgy célja az, hogy fejlessze a hallgatók művészi kreativitását az emberi test ábrázolásán keresztül és ennek megvalósításához a technikai ismereteiket bővítse. A félév folyamán a hallgatók elsajátíthatják az egész alak rajzolását, különböző technikákkal. Továbbiakban sor kerül a figura (alak) arányainak elsajátítása, valamint az építészeti tér - ember kapcsolatára, valamint a rajzolás művészi szintre emelésére.

ütemterv 2018-19/2
Rajztermi élő modell utáni beállítások rajza, oktatói korrektúrával és verbális kommunikációval, téma ismertetésével. Új eszközök és technikák használata, alapvetően önálló alkotói munka.

Szerdánként 17.00 - 20.00 
1.   2019.02.06.
2.   2019.02.13.
3.   2019.02.20.
4.   2019.02.27.
5.   2019.03.06.
6.   2019.03.13.
7.   2019.03.20. Tavaszi szünet
8.   2019.03.27. Vázlattervi hét SZÜNET
9.   2019.04.03.
10. 2019.04.10.
11.
 2019.04.17.
12. 2019.04.24.
13. 2019.05.01. SZÜNET
14. 2019.05.08.

mappa beadása
05.13. (hétfő 12.00-ig)
05.24. (péntek 12.00-ig) pótdíjjal (különeljárási díjjal)

követelmények
A tanórákon való részvétel kötelező, a TVSZ-ben meghatározottak szerint Az egyes feladatokat a félévközi leadások után, a gyakorlatvezetők értékelik, de a visszaadott rajzok a félév végéig javíthatók, befejezhetők! A gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg, a félév végén feltöltött –a tematikában részletezett számú- munkák minősége alapján.
Pótlási lehetőség: a tankörvezetővel történő egyéni megbeszélés szerint.

ajánlott szakirodalom
Barcsay Jenő: Ember és drapéria, Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalat,1958.
Barcsay Jenő: Az ember anatómiája, Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalat 
Szalai Zoltán: A kockától az aktig, Dóm Kiadó

ajánlott oldalak
http://www.facebook.com/rajzi.bme.hu
http://www.instagram.com/rajzi.bme


vizuális segédanyag 


Zalakovács József egyetemi adjunktus
2019.01.17.

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية